Strona używa plików cookies więcej

Uniwersytet Wrocławski

 
Immatrykulacje dla studentów pierwszorocznych
 
50
50 lat Instytutu Psychologii UWr

Dobrze wiedzieć więcej | Good to know more

historia uniwersytetu

1702

UNIWERSYTET LEOPOLDYŃSKI

1811

UNIVERSITAS LITTERARUM VRATISLAVIENSIS

1911

ŚLĄSKI UNIWERSYTET FRYDERYKA WILHELMA WE WROCŁAWIU

1945

UNIWERSYTET I POLITECHNIKA WE WROCŁAWIU

1951

WROCŁAW – MIASTO AKADEMICKIE

1989

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI