Strona używa plików cookies więcej

Uniwersytet Wrocławski

 
Małgorzata Daczewska z nominacją profesorską
 
Naukowcy z UWr w Radzie Doskonałości Naukowej
 
Biznes, czyli sztuka budowania relacji
 
Dofinansowanie projektu RURALIZATION
 
Studium Generale – wykład Profesora Piotra Bilera oraz Profesora Grzegorza Karcha
 
Iuvenes Wratislaviae – nabór wniosków
 
Eurostudent – ankieta
 
Dwie dekady polityczno-wojskowego wymiaru członkostwa Polski w NATO
 
Alex Miśko najlepszym krasomówcą w Polsce
 
Dzień Świadomego Obywatela
 
W
Weź udział w wyborach do PE
 
Ewaluacja jakości działalności naukowej. Dokumenty
 
Wokół Ustawy 2.0. Akty prawne i materiały do dyskusji