Strona używa plików cookies więcej

ul. Kuźnicza 35, 50-138 Wrocław

тел. +48 71 375 24 62

www.wnoz.uni.wroc.pl

  • основні дослідницькі сфери: фізична географія, географія людини, геоінформатика і картографія, пошукова геологія, використання сучасних технологій в системах GIS, планування і управління в області організації і посередництва в туристичній сфері, планування розвитку туризму в регіонах і на природоохоронних територіях
  • в рамках факультету діють Геологічний і Мінералогічний музеї, Обсерваторія метеорології і кліматології у Вроцлаві та Полярна станція ім. С. Барановського на Шпіцбергені
  • студенти беруть участь в наукових таборах і експедиціях в різні регіони світу – Шпіцберген, Гренландія, Індонезія, Чилі, Скандинавія, Кіпр, Албанія
  • випускники підготовлені до роботи при пошуках і розвідці родовищ корисних копалин, підземних вод, розробці документації для будівництва, в туристичній сфері, на гідрологічних і метеорологічних станціях і обсерваторіях, на геодезичних і картографічних підприємствах, в експертних і консалтингових групах, які розробляють планістичні документи на місцевому, регіональному і загальнодержавному рівні, в державних органах і в установах місцевого самоврядування, в туристичних, геоінформатичних і картографічних компаніях, в дослідницьких і інноваційних структурах

ГЕОГРАФІЯ

Денна форма навчання І ступеня (3-річна бакалаврська програма)

Денна форма навчання ІІ ступеня (2-річна магістерська програма)

Денна форма навчання ІІ ступеня (2-річна магістерська програма), спеціальність: TOURISM AND HOSPITALITY англійською мовою

ГЕОЛОГІЯ

Денна форма навчання І ступеня (3-річна бакалаврська програма)

Денна форма навчання ІІ ступеня (2-річна магістерська програма)

Денна форма навчання ІІ ступеня (2-річна магістерська програма), спеціальність: APPLIED GEOSCIENCE англійською мовою

ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

Денна форма навчання І ступеня (3-річна бакалаврська програма)

Денна форма навчання ІІ ступеня (2-річна магістерська програма)

 

ГЕОЛОГІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Денна форма навчання І ступеня (3,5-річна інженерська програма)

Заочна форма навчання І ступеня (3,5-річна інженерська програма)

Денна форма навчання ІІ ступеня (1,5-річна магістерська програма)

ТУРИЗМ

Денна форма навчання І ступеня (3-річна бакалаврська програма)

Денна форма навчання ІІ ступеня (2-річна магістерська програма)