Strona używa plików cookies więcej

Uniwersytecka 22/26,

50-145 Wrocław

тел. +48 71 375 23 34

www.prawo.uni.wroc.pl

  • основні сфери досліджень: форма державного правління і право Сілезії, відносини між публічним і громадянським секторами у сфері приватизаційної діяльності, інтеграція європейських країн, напрямки розвитку польського і європейського торгового права, кримінологія, теорії доказів і доказове право, еволюція сучасного конституційного права і прав людини
  • тут навчається кілька тисяч студентів з Польщі, Європи і всього світу
  • освітня пропозиція динамічно пристосовується до потреб ринку праці, а в рамках напрямів відкриваються нові, унікальні і затребувані спеціальності, зокрема, з англійською мовою навчання
  • тут діють школи німецького, французького, американського, австрійського, англійського і європейського права, а також Університетська юридична консультація
  • Курс англійського і європейського права організовується у співпраці з Кембриджським університетом
  • тут діє Віртуальний зал злочину та Центр досліджень правових і економічних проблем електронної комунікації
  • випускники підготовлені до роботи в органах юстиції і правоохоронних органах, в юридичному обслуговуванні підприємств та органів державної і самоврядувальної адміністрації, в закордонній службі, м. ін., в консульствах і посольствах, а також в структурах ЄС.

УПРАВЛІННЯ

Денна форма навчання І ступеня (3-річна бакалаврська програма)

Заочна  форма навчання І ступеня (3-річна бакалаврська програма)

Денна форма навчання ІІ ступеня (2-річна магістерська програма)

Заочна форма навчання ІІ ступеня (2-річна магістерська програма)

Денна форма навчання ІІ ступеня  (2-річна магістерська програма), спеціальність: ADMINISTRATION IN INTERNATIONAL ORGANISATIONS англійською мовою

BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION

Денна форма навчання І ступеня (3-річна бакалаврська програма) англійською мовою

CRIMINAL JUSTICE

Денна форма навчання І ступеня (3-річна бакалаврська програма) англійською мовою

ЕКОНОМІКА

Денна форма навчання І ступеня (3-річна бакалаврська програма)

Заочна  форма навчання І ступеня (3-річна бакалаврська програма)

Денна форма навчання ІІ ступеня (2-річна магістерська програма)

Заочна форма навчання ІІ ступеня (2-річна магістерська програма)

ЮРИДИЧНИЙ І ЕКОНОМІЧНИЙ КОНСАЛТИНГ

Заочна форма навчання ІІ ступеня (2-річна магістерська програма)

КРИМІНОЛОГІЯ

Заочна форма навчання першого ступеня (3-річна бакалаврська програма)

LL.M. INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW

Денна форма навчання ІІ ступеня (2-річна магістерська програма) англійською мовою

ПРАВО

Денна форма навчання за єдиною магістерською програмою (5-річна програма)

Заочна форма навчання за єдиною магістерською програмою (5-річна програма)

Вечірня форма навчання за єдиною магістерською програмою (5-річна програма)