Strona używa plików cookies więcej

ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław

тел. +48 71 375 72 90

www.chem.uni.wroc.pl

  • основні сфери досліджень: неорганічна хімія, органічна хімія, аналітична хімія, фізична і квантова хімія, хімія матеріалів для сучасних технологій
  • сучасна дослідницька апаратура
  • лабораторія пристосована для потреб людей з обмеженими можливостями
  • відзнака якості «перспективне навчання», надана в 2019 р. Фондом розвитку освіти і вищого шкільництва
  • висока експертна оцінка з боку Польської акредитаційної комісії в 2018 р.
  • випускники підготовлені до роботи в хімічних лабораторіях, дослідницьких установах, в різних галузях промисловості, зокрема, в хімічній, фармацевтичній та біотехнологічній областях

ХІМІЯ

Денна форма навчання І ступеня (3-річна бакалаврська програма)

Денна форма навчання ІІ ступеня (2-річна магістерська програма)

Денна форма навчання ІІ ступеня (2-річна магістерська програма), спеціальність: ADVANCED SYNTHESIS IN CHEMISTRY (FLAGA) англійською мовою

 

ХІМІЯ І СУДОВА ТОКСИКОЛОГІЯ  

Денна форма навчання І ступеня (3-річна бакалаврська програма)

Денна форма навчання ІІ ступеня (2-річна магістерська програма)

 

МЕДИЧНА ХІМІЯ

Денна форма навчання І ступеня (3-річна бакалаврська програма) 

Денна форма навчання ІІ ступеня (2-річна магістерська програма)

 

CHEMISTRY

Денна форма навчання І ступеня (3-річна бакалаврська програма) англійською мовою