Strona używa plików cookies więcej

Nauka

1 mln do rozdania dla 100 najlepszych kandydatek i kandydatów na studia UWr

Kandydaci i kandydatki! Zaraz po przekroczeniu progu naszej Uczelni czekają na Was atrakcyjne programy wsparcia finansowego. Aż 1 mln złotych otrzymają studenci i studentki pierwszego roku studiów w ramach programu Młody Badacz 2020-2025 – Studenckie stypendia na start.

Program stypendialny skierowany jest do studentów i studentek pierwszego roku studiów, którzy rekrutowali się na Uniwersytet Wrocławski jako medaliści, laureaci i finaliści olimpiad lub kandydaci z najwyższymi wynikami otrzymanymi w procesie rekrutacji. Do stypendystów trafi łącznie aż 1 mln złotych.

Program realizowany jest w ramach projektu Uniwersytetu Wrocławskiego wyróżnionego w konkursie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza.

W ubiegłorocznej, II edycji konkursu na stypendia „Młody Badacz 2020-2025” ubiegało się 172 studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Na liście rankingowej stypendystów (studentów studiów stacjonarnych I-go roku akademickiego 2021/2022) znaleźli się:

1. medaliści olimpiad międzynarodowych – 1 student,
2. finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych – 29 studentów,
3. studenci z najwyższym wynikiem rekrutacyjnym w systemie IRK – 70 studentów, w tym dwóch studentów zostało zakwalifikowanych na podstawie  § 5 pkt, 1 Regulaminu Stypendiów „Młody Badacz 2020-2025”.

Zgodnie z regulaminem z każdego wydziału stypendia otrzymały minimum 2 osoby. Liczba osób, które znalazły się na liście rankingowej, w podziale na wydziały przedstawia się następująco:

 • Kolegium Międzyobszarowe Studia Indywidualne – 2
 • Wydział Biotechnologii – 3
 • Wydział Chemii – 3
 • Wydział Filologiczny – 28
 • Wydział Fizyki i Astronomii – 2
 • Wydział Matematyki i Informatyki – 29
 • Wydział Nauk Biologicznych – 3
 • Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych – 14
 • Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska – 2
 • Wydział Nauk Społecznych – 2
 • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii – 12.

Kwota stypendium jest zróżnicowana w zależności od zdobytych punktów podczas konkursu. W zeszłym roku najlepszy student otrzymał łącznie 17240 złotych (1724 złotych przez 10 miesięcy), a kolejni studenci po 12930 złotych lub 8620 złotych. Więcej informacji tutaj.

Przyjętym na I rok studiów medalistom olimpiad międzynarodowych oraz laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego stypendia są przyznawane na okres 10 miesięcy i wypłacane od października do lipca (stypendium za październik i listopad jest wypłacane w listopadzie). Warunkiem wypłacania stypendium w semestrze letnim jest zaliczenie przedmiotów wymaganych programem pierwszego semestru studiów.

Osobom przyjętym na I rok studiów z najwyższym wynikiem w procesie rekrutacji stypendia są przyznawane na okres 10 miesięcy i wypłacane od marca do lipca w 5 ratach, w kwocie odpowiadającej dwukrotności miesięcznej wysokości stypendium, po zaliczeniu przedmiotów wymaganych programem pierwszego semestru studiów.

W okresie pobierania stypendium student może studiować tylko w Uniwersytecie Wrocławskim.

Student studiujący na więcej niż jednym kierunku studiów w Uniwersytecie Wrocławskim może złożyć tylko jeden wniosek o stypendium „Młody Badacz 2020-2025”.

Uniwersytet Wrocławski. Badawczy od pierwszego dnia!

Szczegółowe zasady ubiegania się o Stypendium Młody Badacz oraz Regulamin Stypendiów „Młody Badacz-2020-2025” znajdują się na stronie BIP.

Dodane przez: Maria Kozan

13 lip 2022

ostatnia modyfikacja: 8 sie 2022