Strona używa plików cookies więcej

Joanna Zielińska jest siostrą naszej pracowniczki.

W 2017 roku Joanna zachorowała na nowotwór złośliwy i od razu po wykryciu, przeszła ciężką operację, w której wycięto nowotwór. Niestety w wyniku błędu medycznego i licznych zaniedbań doszło do innych komplikacji podczas operacji- przecięcia tętnicy w nodze. Po tej operacji, przeszła jeszcze kilka, w tym ratującą życie i spędziła kilka miesięcy w szpitalu, ale niestety nogi nie udało się uratować- została amputowana. Obecnie jest osobą z niepełnosprawnością ruchową.

Joanna jest podopieczną fundacji Avalon. Darowizna jest przeznaczona na dalsze leczenie choroby nowotworowej, depresji oraz na protezę nogi.

KRS 0000270809 z dopiskiem ZIELINSKA 8600

Link do zbiórki: https://www.fundacjaavalon.pl/wplaty/joanna_zielinska_8600

a

Fundacja Jagoda, istniejąca od 2009 roku, pomaga osobom poparzonym i cierpiącym na powikłania w wyniku choroby oparzeniowej. Została założona przez naszą pracowniczkę – Elżbietę Sipę-Pachotę. Refunduje leczenie i rehabilitację, w tym leki oraz ubrania uciskowe. O pomoc może się zwrócić każdy, kto uległ poparzeniu, pomoc uzyskają również Ci, którzy po latach pragną zoperować swoje oparzeniowe blizny. Obecnie Fundacja jest w trakcie budowy i zbierania środków na wykończenie Centrum Rehabilitacji dla Osób Poparzonych, które powstaje we Wrocławiu.

Równocześnie Fundacja propaguje wiedzę na temat poparzeń, uświadamiając przy tym, co niosą za sobą oparzenia, jak sobie z nimi radzić, gdzie znaleźć właściwą pomoc. Dlatego Fundacja współpracuje z najprężniejszymi polskimi ośrodkami leczącymi oparzenia.

KRS: 0000342831

Link do strony Fundacji: https://www.fundacja-jagoda.pl

KRS: 0000342831

Fundacja Jagoda

Konrad Pawlak jest naszym doktorantem.

Od ósmego roku życia jest osobą niepełnosprawną z powodu malformacji tętniczo-żylnej. Jest po dwóch wylewach, trzech operacjach neurochirurgicznych głowy, długim leczeniu szpitalnym i wielu komplikacjach będących skutkiem choroby. Ma niedowład połowiczy prawostronny, a jego stan zdrowia wymaga systematycznej rehabilitacji, zabiegów i leczenia.

Konrad jest podopiecznym Fundacji Avalon.

KRS: 0000270809

Cel szczegółowy: Pawlak, 5108

Link do zbiórki: https://www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/konrad_pawlak_5108.html

„SMS o treści POMOC 5108 na numer 75165” koszt 5zł (6,15 zł z vat).

Wpłata darowizny z dopiskiem w tytule „PAWLAK, 5108 na nr konta odbiory 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001, Fundacja Avalon Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym ul. Michała Kajki 80/82/1, 04-620 Warszawa.

Konrad Pawlak

Michał Cebrat jest synem naszego pracownika. Urodził się z niedorozwojem nerwu wzrokowego obu oczu, zezem i oczopląsem. W wyniku tego jest dzieckiem praktycznie niewidomym (z pewnym poczuciem światła i zdolnością postrzegania dużych, kontrastowych przedmiotów umieszczonych blisko oczu). Wymaga stałej opieki i rehabilitacji.

Aktualnie Michał ma 7 lat i uczęszcza do klasy zerowej w DSOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu. Jest też uzdolniony muzycznie i uczy się gry na pianinie.

Zebrane środki finansowe zostaną wykorzystane na sfinansowanie sprzętu i oprogramowania komputerowego wspomagającego naukę pisma Braille’a.

Michał jest podopiecznym Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą.

KRS 0000037904, cel szczegółowy 1% 31904 Cebrat Michał

Link do zbiórki: https://dzieciom.pl/podopieczni/31904

Michal_Cebrat + graf

Dominika Moriak jest naszą studentką.

We wrześniu 2017 roku zachorowała na białaczkę, złośliwy nowotwór krwi. W maju 2020 roku wygrała pierwszą walkę z rakiem, ale nastąpił nawrót choroby. Jest w trakcie chemioterapii, a za kilka miesięcy czeka ją przeszczep szpiku. Pieniądze przeznaczone zostaną na dalsze leczenie.

Dominika Moriak jest podopieczną Fundacji Avalon.

KRS 0000270809

Cel szczegółowy: MORIAK, 11445

Link do zbiórki: https://www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/dominika_moriak_11445.html

Dominika Moriak

Natalia Liżyńska jest córką naszej pracowniczki. Ma czternaście lat. Urodziła się z rozszczepem kręgosłupa i współistniejącym wodogłowiem. Od urodzenia walczy o samodzielność. Pozostaje pod ciągłą opieką wielu specjalistów. Przeszła 11 operacji: ortopedycznych, neurochirurgicznych i neuroortopdeycznych – wymiany zastawki dootrzewnowej, odkotwiczenia rdzenia kręgowego, operację stóp, kolan.

Natalii pomagają lekarze z Polski oraz z Niemiec. Jej życie to nieustanne kontrole lekarskie, codzienna rehabilitacja. Wszystko po to, by spełniły się jej marzenia o przejściu samodzielnie choćby kilku kroków.

Jednak leczenie Natalii, liczne stałe konsultacje medyczne oraz intensywna, codzienna  rehabilitacja i zaopatrzenie ortopedyczne są bardzo kosztowne.

Natalia jest podopieczną Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia.

nr KRS 0000050135

Dopisek na rozliczeniu: Jaskółeczka

Darowizna:

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia, 54-154 Wrocław ul. Lotnicza 37

Bank PKO SA I Oddział we Wrocławiu

Nr 45 1240 1994 1111 0000 2495 6839

z koniecznym dopiskiem: dla Natalia Liżyńska

Natalia Liżynska

Kacper Jabrane jest chrześniakiem naszej pracowniczki.

Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego chłopiec został pobity, co skończyło się tragicznie. Doznał rozległego urazu głowy, tomografia wykazała rozległy krwiak podtwardówkowy. W następstwie urazu mózgowo – czaszkowego Kacper doznał porażenia czterokończynowego.  Najpierw była kilkumiesięczna walka o życie, teraz będzie jeszcze dłuższa walka by przywrócić mu sprawność i zapewnić odpowiednią rehabilitację. Za kilka dni chłopiec skończy 15 lat.

Zrzutka: https://zrzutka.pl/adwcs4

1%:  https://www.siepomaga.pl/kacper-jabrane

a

Agata Hoffmann jest emerytowaną wykładowczynią Instytutu Matematycznego UWr.

Agata Hoffmann jest ciężko chora od początku kwietnia ubiegłego roku, kiedy to doznała ogólnego zaburzenia pracy mięśni, w tym mięśni oddechowych. Przez pół roku była leczona na Oddziale Neurologicznym oraz Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, pozostając przez ten cały czas osobą obłożnie chorą, wymagającą wspomagania oddechu przy pomocy respiratora oraz odżywiania dojelitowego.

Od połowy października 2021 roku Agata Hoffmann jest intensywnie rehabilitowana w specjalistycznym centrum rehabilitacyjnym w Krakowie.

Dzięki ogromnej pracy rehabilitantów oraz jej zaangażowaniu i wysiłkowi, Agata poczyniła duże postępy na drodze do samodzielnego funkcjonowania: obecnie samodzielnie oddycha i jest już w stanie zrobić kilka kroków. Niemniej jednak, jej powrót do sprawności wymagać będzie jeszcze wiele czasu, wysiłku oraz nakładów finansowych.

Usługi specjalistycznego centrum rehabilitacyjnego w którym Agata Hoffmann jest leczona obecnie, nie są refundowane; ponadto przez cały czas jej choroby rodzina musi ponosić koszty nierefundowanych leków, suplementów diety oraz środków higieny.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: https://agata-hoffmann.pl/

Wpłat można dokonywać na specjalne subkonto Fundacji Sedeka:

Fundacja Sedeka

Link do zbiórki: https://agata-hoffmann.pl/jak-pomoc/

Nr KRS 0000338389

Cel szczegółowy: 12090 Hoffmann Agata

a

Anna Jednak-Dudzik jest słuchaczką Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Chemicznym, a w zeszłym roku ukończyłam Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia na Uniwersytecie Wrocławskim.

Do niedawna była osobą samowystarczalną. Niestety w 2011 roku moje jej oczy zaatakowała choroba, zwana stożkiem rogówki.

Z uwagi na zbieg kilku różnych chorób jedyną możliwością przywrócenia jej ostrości widzenia jest przeszczep rogówki. Udało mi się zakwalifikować ją do przeszczepu w szpitalu w Sosnowcu. Obecnie czeka w kolejce i zbiera środki na pokrycie kosztów, związanych z przeprowadzeniem przeszczepu oraz późniejszym okresem rekonwalescencji. Do czasu powrotu do zdrowia i pracy koszty te są dla niej sporym obciążeniem, dlatego prosi o pomoc w ich pokryciu.

Anna Jednak-Dudzik jest podopieczną Fundacji Avalon.

Link do zbiórki: https://www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/anna_jednak_dudzik_2530.html

KRS: 0000270809

Cel szczegółowy: Jednak – Dudzik, 2530

a

Michał Perliceusz jest synem naszej studentki.

Michał zmaga się z powikłaniami po niedokrwiennym udarze mózgu przebytym w 9 miesiącu życia. Zbiórka prowadzona jest na leczenie i rehabilitację poprzez Fundację ” Zdążyć z pomocą

Link do zbiórki: https://dzieciom.pl/podopieczni/36606

KRS 0000037904

36606 Perliceusz Michał

a