Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Polskie misje Harry’ego hr. Kesslera

Plakat wydarzenia, na którym są zdjęcia Harry'ego hrabiego Kesslera, fragmenty okładki książki "Harry hrabia Kessler, Moja polska misja. Z Dziennika 1918" i tekst zaproszenia na wydarzenie: Polskie misje Harry'ego hr. Kesslera. Dyskusja połączona z otwarciem wystawy. 6 listopada, godz. 14:00, Oratorium Marianum UWr

Co łączy niemieckiego miłośnika sztuki, wydawcę, mecenasa i dyplomatę, Harry’ego hrabiego Kesslera, z marszałkiem Józefem Piłsudskim? Na dyskusję połączoną z otwarciem wystawy o Kesslerze zapraszają Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta UWr oraz Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.

Byli prawie równolatkami. Obaj pochodzili z rodzin szlacheckich. Piłsudski – socjalista, carski zesłaniec, walczył zbrojnie o niepodległość Polski, Kessler – miłośnik sztuki, bywalec salonów, po I wojnie został pacyfistą. Obaj byli uczestnikami I wojny światowej, każdy z nich wiązał z jej przebiegiem inne cele.

Poznali się kilka lat wcześniej, 29 października 1915 roku, w żołnierskiej ziemiance pod Koszyszczami na Wołyniu. Kessler, mianowany oficerem łącznikowym między dowództwem armii niemieckiej a austro-węgierskiej, został przydzielony do sztabu gen. Friedricha von Geroka. W tym czasie Piłsudski był komendantem I Brygady Legionów walczącej po stronie wojsk cesarza Franciszka Józefa.

Na początku listopada 1918 roku Kessler na zlecenie niemieckiego rządu uczestniczył w uwolnieniu Piłsudskiego z więzienia w Magdeburgu. Po odrodzeniu państwa polskiego był pierwszym zagranicznym przedstawicielem obcego kraju w Warszawie w randze posła.

Impulsem do dyskusji, którą moderować będzie Katarzyna Kaczorowska, dziennikarka „Gazety Wrocławskiej“, jest wydanie przez Krzysztofa Ruchniewicza i Marka Zyburę, profesorów z Uniwersytetu Wrocławskiego, książki „Harry hrabia Kessler, Moja polska misja. Z Dziennika 1918”. Dziennik Kesslera to dotąd źródło znane tylko nielicznym badaczom epoki –  pierwszy raz ukazuje się on po polsku. Po dyskusji z udziałem redaktorów tomu nastąpi otwarcie wystawy plenerowej na temat życia, twórczości oraz działalności publicznej Kesslera (ul. Kuźnicza). Jej autorką jest prezeska Towarzystwa Kesslera w Berlinie, Sabine Carbon.

Wydarzenie odbędzie się 6 listopada 2018 roku o godz. 14:00 w Oratorium Marianum. Wstęp na dyskusję jest wolny, jej przebieg będzie tłumaczony symultanicznie. Więcej informacji znajdziesz na Facebooku.

Dodane przez: Agnieszka Grzeszczuk

26 Paź 2018

ostatnia modyfikacja: 5 Lut 2019