Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

100. rocznica utworzenia archiwów państwowych

Rok 2019 jest dla archiwów państwowych, w tym także dla Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, czasem szczególnym, ze względu na przypadający w nim jubileusz 100-lecia powołania państwowej sieci archiwalnej. 7 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał Dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami. Dokument określił misję państwowej służby archiwalnej, jako trwale zachowanie świadectw dziejów narodu polskiego i zapewnienia do nich powszechnego dostępu.

Wprowadzenie tego aktu prawnego już w pierwszych miesiącach istnienia odbudowującej się Polski oznaczało, że rząd uznał potrzebę posiadania i zabezpieczania dziedzictwa archiwalnego. Utworzenie państwowej sieci archiwalnej stanowiło fundament budowy administracji nowoczesnego państwa.

Wiek temu Dekret stał się podstawą do budowy i rozwoju współczesnej sieci archiwów państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej po 123 latach zaborów. Regulował on wszystkie podstawowe kwestie funkcjonowania tworzonych niemal od początku archiwów państwowych. W oparciu o ten akt prawny zorganizowano pierwszą sieć obejmującą

5 archiwów zlokalizowanych w Warszawie (Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Dawnych, Archiwum Skarbowe, Archiwum Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Archiwum Wojskowe). Dokument skrystalizował także misję państwowej służby archiwalnej, którą do dziś jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie do nich powszechnego dostępu.

Obchody jubileuszu rozpoczynają się 7 lutego.W Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się Gala Archiwisty oficjalnie inaugurująca całoroczne obchody. W programie uroczystości zaplanowano prezentację pamiątkowego znaczka pocztowego wyemitowanego na tę okoliczność przez Pocztę Polską, pokaz dedykowanej monety wybitej przez Narodowy Bank Polski, ekspozycję oryginału Dekretu oraz premierę jubileuszowej publikacji „Archiwa w Niepodległej. Stulecie archiwów państwowych 1919-2019” wydanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.

Podkreślając znaczenie tego jubileuszu, również 7 lutego w Pałacu Prezydenckim zostaną wręczone odznaczenia państwowe szczególnie zasłużonym pracownikom archiwów państwowych. Obydwie uroczystości to okazja do podsumowania dorobku archiwistyki polskiej, czasu tworzenia się polskiej myśli archiwalnej, jej wkładu w archiwistykę światową, a także refleksji nad stuletnią obecnością sieci archiwów państwowych w niepodległej Polsce.

Obchody Stulecia Archiwów zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości, a także Patronatem Honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego.  Projekt realizowany jest w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Pełna treść Dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaljami

Tekst na podstawie www.archiwa.gov.pl

Dodane przez: Agata Sałamaj

7 Lut 2019

ostatnia modyfikacja: 13 Lut 2019