Strona używa plików cookies więcej

Badania / Doktoranci / Nauka / Wydarzenia

17 mln na badania naukowe dla UWr z NCN

Ponad 17 milionów złotych na badania naukowe dostaną badacze i badaczki z Uniwersytetu Wrocławskiego od Narodowego Centrum Nauki. 20 listopada ogłoszono bowiem wyniki konkursów Opus 19 i Preludium 19!

Nagrodzonych zostało aż 29 projektów z różnych dziedzin: prawo, biotechnologia, psychologia, socjologia, fizyka, chemia, astronomia, judaistyka, historia, matematyka, informatyka. Najwięcej pieniędzy otrzymają:

2 534 160 – Wydział Fizyki i Astronomii

2 513 720 – Wydział Biotechnologii

2 290 429 – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

2 004 156 – Wydział Chemii

1 866 335 – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

1 698 000 – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska;

240 180 – Wydział Matematyki i Informatyki

91 080 – Wydział Filologiczny

Ale nie tylko Wydziały zostały nagrodzone przez NCN. Dofinansowanie otrzyma też np. Centrum Willy’ego Brandta i kilka konsorcjów, w skład których wchodzą także badacze z Uniwersytetu Wrocławskiego. Czym dzięki tym 16 milionom złotych, zajmą się nasi naukowcy?

Będą badać między innymi sztuczną inteligencję, demokrację podczas pandemii, czarne dziury, śnieżnika europejskiego, trening węchowy, kryzys post-pandemiczny, jidyszową kulturę masową w literaturze, troposferę, termometrię luminescencyjną, białka. Jedno jest pewne – na Uniwersytecie Wrocławskim, uczelni badawczej, dzieją się i będą się działy ciekawe rzeczy! Mimo pandemii koronawirusa i przejścia w większości na nauczanie zdalne nasi naukowcy będą odkrywać niepoznane dotąd zakamarki nauki w swoich gabinetach, pracowniach i laboratoriach. Naukowcy i naukowczynie, serdecznie Wam gratulujemy, to olbrzymi sukces dla naszej uczelni. Szczególnie cieszą nas sukcesy naszych najmłodszych badaczy – doktorantów i doktorantek!

OPUS 19 to konkurs na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców. W tym konkursie nagrodzonych zostało 15 projektów na sumę ponad 15 milionów. PRELUDIUM natomiast przeznaczone jest dla naukowców, którzy nie posiadają jeszcze stopnia doktora, zatem dla doktorantów. Cieszy nas to szczególnie, że młodzi badacze, którzy zdecydowali się po skończeniu studiów magisterskich pozostać na naszej uczelni w szkołach doktorskich, kontynuują swoją przygodę z nauką z takimi sukcesami!

-Wszystkie dofinansowania w konkursów NCN bardzo nas cieszą. Ale najbardziej cieszą są te z Preludium. Sukces w Preludium oznacza, że potrafimy przygotować naszych młodszych kolegów i koleżanki do pozyskiwania grantów. Cieszy mnie też zróżnicowanie nagrodzonych dyscyplin, znaczy to, że jesteśmy uczelnią badawcza jako całość. I po trzecie mamy konsorcja, w których jesteśmy liderami. Wcześniej byliśmy częścią konsorcjów, ale teraz stajemy się liderami w tych konsorcjach – powiedział rektor prof. Przemysław Wiszewski.

Oto lista nagrodzonych naukowców:

OPUS 19

1. Sztuczna inteligencja w zintegrowanych badaniach krajobrazu archeologicznego. Opracowanie i zastosowanie automatycznej klasyfikacji i interpretacji danych w oparciu o wykrywanie obiektów poprzez sieci neuronowe głębokiego uczenia,
mgr Piotr Paweł Wroniecki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych,
1 365 600

2. Demokracja w Czasach Pandemii: Schyłek czy Nowa Forma Demokracji Przedstawicielskiej?
dr Aleksandra Edyta Maatsch, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta;
490 600

3. Prawniczy autorytet epistemiczny w Polsce. Rozwój i dynamika w latach 1982-2020,
dr Adam Waldemar Czarnota,
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii;
1 582 440

4. Wolność ekspresji sędziego jako wykonawcy roli zawodowej,
dr hab. Przemysław Paweł Kaczmarek,
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii;
167 352

5.COV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego
dr hab. Adam Jarosław Mrozowicki,
Wydział Nauk Społecznych; Konsorcjum: 1. Uniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk Społecznych; 2. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Ekonomiczno-Społeczne;
1 207 277

6. Neurosensoryczne, poznawcze i emocjonalne efekty treningu węchowego
dr Anna Maria Oleszkiewicz, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych;
767 328

7. Architektura chromosomu i jego translokacja w asymetrycznie rosnących i dzielących się komórkach Mycobacterium,
prof. dr hab. Jolanta Zofia Zakrzewska-Czerwińska,
Wydział Biotechnologii
2 094 720

8. Analizy genetyczne wymarłych i współczesnych form suhaka (rodzaj Saiga, rodzina Bovidae) w celu określenia ich zróżnicowania taksonomicznego i relacji filogeograficznych w porównaniu z danymi morfologicznymi i paleoklimatycznymi,
prof. dr hab. Paweł Mackiewicz,
Wydział Biotechnologii; Konsorcjum: 1. Uniwersytet Wrocławski; Wydział Biotechnologii; 2. Uniwersytet Warszawski; Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego;
1 197 359

9. Perturbacje kosmologiczne i osobliwości czarnych dziur w kwantyzacji pętlowej
dr hab. Tomasz Henryk Pawłowski,
Wydział Fizyki i Astronomii
1 174 200

10. Badania dynamiką molekularną ab initio wpływu oddziaływań międzycząsteczkowych na indukowaną mechaniczną siłą rozciągającą reaktywność disiarczków,
dr Przemysław Damian Dopieralski,
Wydział Chemii
432 240

11. Stabilizacja metalacyklopentadienu w otoczeniu porfirynoidowym – droga do nietypowych oddziaływań metal-metal,
dr hab. Ewa Dudziak
Wydział Chemii
978 720

12. Relatywistyczny transport w gwiazdach kompaktowych,
dr hab. Armen Sedrakian,
Wydział Fizyki i Astronomii
505 200

13. Kolaps wywołany akrecją a trzy rodziny gwiazd zwartych,
dr hab. Tobias Bert Fischer,
Wydział Fizyki i Astronomii
789 600

14. Trójwymiarowe zintegrowane obserwacje troposfery z wykorzystaniem naziemnych i satelitarnych obserwacji GNSS,
dr hab. inż. Witold Rohm,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Konsorcjum: 1. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; 2. Uniwersytet Wrocławski
1 401 600

15. ASPIRE – efekty arktycznych sztormów zapisane w wałach plażowych i osadach jeziornych: scenariusze dla mniej zlodzonej przyszłości
dr hab. Mateusz Czesław Strzelecki
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska;
1 698 000

PRELUDIUM 19

16. Szund – badanie narodzin i rozwoju jidyszowej kultury masowej w literaturze (od 1860 do 1914),
mgr Adam Kamil Stepnowski,
Wydział Filologiczny
91 080

17. Rozwój kultury epigraficznej ludów bliskowschodnich w okresie grecko-rzymskim: Studium przypadku południowego Lewantu (Fenicja, Judeo-Palestyna i Zajordania),
mgr Piotr Krzysztof Głogowski,
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
157 501

18. Wielkie banki mogą nas uratować – regulacje banków globalnie systemowo istotnych wspomagające realną gospodarkę w czasach kryzysu,
mgr Katarzyna Małgorzata Parchimowicz,
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
116 543

19. Dynamika konformacyjna domeny haczyka białka Rad50 w warunkach kontrolowanego stężenia jonów cynku,
mgr Olga Dagmara Kerber
Wydział Biotechnologii
140 000

20. Odkrycie mechanizmów odpowiedzialnych za mobilność izoform nie-integrynowego receptora lamininy (LamR), w tym niezbadanej jeszcze długiej izoformy LamR, w błonie komórkowej ludzkich komórek czerniaka
mgr Ewa Mazurkiewicz
Wydział Biotechnologii
139 800

21. Ustalenie mechanizmów odpowiedzialnych za wpływ nie-integrynowego receptora lamininy (LamR) na rozwój neurytów oraz prekursorów komórek Schwanna na etapie rozwoju zwojów korzeni grzbietowych nerwów rdzeniowych (DRG)
mgr Ewa Justyna Mrówczyńska
Wydział Biotechnologii
139 200

22. Odtworzenie historii ewolucyjnej śnieżnika europejskiego (Chionomys nivalis, Cricetidae, Mammalia) w oparciu o kopalny DNA i datowania radiowęglowe w kontekście zmian klimatu w późnym plejstocenie i holocenie
mgr Aleksandra Żeromska
Wydział Biotechnologii; Konsorcjum: 1. Uniwersytet Wrocławski; Wydział Biotechnologii; 2. Uniwersytet Warszawski; Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
208 500

23. Brzegi grup Helly’ego, mgr Daniel Wojciech Danielski
Wydział Matematyki i Informatyki
103 380

24. Modelowanie oddziaływań stanów końcowych w procesie kwazi-elastycznego rozpraszania neutrin na jądrach atomowych, mgr Kajetan Niewczas
Wydział Fizyki i Astronomii
65 160

25. Peptydomimetyczna strategia poprawy przeciwdrobnoustrojowych właściwości kalcyterminy, mgr Denise Bellotti
Wydział Chemii
192 000

26. Homo- i heterometaliczne fosfinowe kompleksy rutenu i irydu – projektowanie, synteza, bioaktywność i magneto-nanoformulacja jako potencjalna platforma dwukierunkowego transportu leków.
mgr inż. Sandra Amanda Kozieł
Wydział Chemii
195 600

27. Termometria luminescencyjna – przekraczanie granic zakresu działania
mgr Małgorzata Kalina Sójka,
Wydział Chemii
69 996

28. Projektowanie i synteza multifunkcjonalnych kompozytów opartych na sieciach metaliczno-organicznych i polimerach organicznych do separacji małych cząsteczek,
mgr Marzena Pander,
Wydział Chemii
135 600

29. Identyfikacja i kwantyfikacja białek: podejście regularyzacyjne
mgr Mateusz Krystian Staniak,
136 800

Razem: 17 20 296

Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Nauki

Dodane przez: Agata Sałamaj

20 Lis 2020

ostatnia modyfikacja: 26 Lis 2020