Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia / 4 Wrzesień

Inspiracja z Przyrody Kluczem do Sukcesu

Taki tytuł będzie nosił wykład otwarty profesora Tomasza Arciszewskiego z George Mason University w Stanach Zjednoczonych. Propagator nowego modelu kształcenia pojawi się w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego 4 września.

Celem wykładu jest przedstawienie znaczenia inspiracji z przyrody, która jest procesem wykorzystywania w działalności ludzkiej wiedzy o charakterze faktograficznym (paradygmaty) i metodologicznym (procesy), zakumulowanej w czasie wielu miliardów lat, a także przedstawienie Edukacji Sukcesu jako nowego paradygmatu edukacyjnego, który prowadzi do pozyskania kompetencji zawodowych oraz rozwoju Inteligencji Sukcesu. Z perspektywy Teorii Inteligencji Sukcesu kluczową rolę odgrywa świadomy i harmonijny rozwój w obszarze trzech inteligencji: praktycznej, analitycznej i kreatywnej.

Organizatorzy zachęcają do udziału w wykładzie innowatorów, menedżerów i przedsiębiorców, studentów i pracowników uczelni, edukatorów, nauczycieli oraz uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, animatorów edukacji pozaformalnej, słuchaczy UTW i członków zespołów samokształceniowych – a także wszystkie inne osoby zainteresowane tematyką.

W trakcie spotkania Profesor Tomasz Arciszewski przedstawi fascynujące przykłady inspiracji z przyrody w architekturze, robotyce oraz IT. Gospodarzem będzie prof. dr hab. Dariusz Tarnawski, dyrektor Instytutu Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Organizatorami wydarzenia są Partnerstwo na rzecz Edukacji Sukcesu oraz Towarzystwo Przyrodnicze Ziemi Oleśnickiej.

Wstęp na wykład jest wolny, ale wcześniej należy się zarejestrować za pomocą dostępnego w internecie formularza.

Wykład Tomasza Arciszewskiego odbędzie się 4 września na Wydziale Nauk Biologicznych, w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii (ul. Przybyszewskiego 65, sala 25). Wszelkie aktualne informacje znajdziecie na stronie wydarzenia.

Profesor Tomasz Arciszewski jest twórcą i propagatorem nowego modelu kształcenia, nawiązującego m.in. do tradycji renesansu i Teorii Inteligencji Sukcesu. Jest on naukowcem i autorytetem w dziedzinie Inżynierii Wynalazczości oraz był liderem w wielu projektach naukowo-badawczych (prace finansowane m.in. przez National Science Fundation i National Aeronautic Science Agency w USA). Prof. T. Arciszewski jest autorem i współautorem niemal 180 publikacji. Jego książka „Successful Education. How to Educate Creative Engineers”, opublikowana w USA w 2009 roku, została również wydana  w Chinach i w Polsce. Najnowsza książka prof. T. Arciszewskiego, “Inventive Engineering, Knowledge and Skills for Creative Engineers” (Taylor and Francis), została opublikowana w 2016, i stanowi podstawy wiedzy niezbędnej do przekształcenia uczniów i studentów z analityków w ludzi również zdolnych rozwiązywać problemy wymagające myślenia twórczego.

Profesor Tomasz Arciszewski był aktywnym i kreatywnym członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Budownictwa (ASCE) oraz założycielem i wieloletnim dyrektorem ASCE Global Center of Excellence in Computing. W uznaniu jego dorobku naukowego i społecznego uhonorowano go rożnymi nagrodami, (na przykład ASCE Nagroda Roku 2004 w Zakresie Zastosowań Komputerów w Inżynierii). Prof. T. Arciszewski jest humanistą i kontynuatorem społecznych tradycji rodzinnych (jego dziadek założył m.in. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w latach dwudziestych i był współzałożycielem Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w latach trzydziestych).

Prof. T. Arciszewski obecnie mieszka w Dolinie Shenandoah w Wirgini (USA), gdzie kontynuuje studia i prace badawcze w zakresie kreatywności z uwzględnieniem najnowszych osiągnieć neuropsychologii, pozytywnej psychologii oraz socjologii.

Dodane przez: Michał Raińczuk

6 Lip 2017

ostatnia modyfikacja: 18 Wrz 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.