Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Święto Uniwersytetu Wrocławskiego i Nauki Wrocławskiej

15 listopada Uniwersytet Wrocławski obchodzi swoje święto. Na obchody serdecznie zapraszają Rektor i Senat UWr. Początek uroczystości o godz. 11.00 w Oratorium Marianum.

Połowa listopada to czas, kiedy społeczność akademicka UWr i całego Wrocławia uroczyście świętuje kolejny rok poświęcony nauce i edukacji. Data nie jest przypadkowa – 15 listopada imieniny obchodził fundator pierwszej wrocławskiej uczelni – cesarz Leopold I. 15 listopada 1702 r. działalność zainaugurowała Akademia Leopoldyńska – poprzedniczka Uniwersytetu Wrocławskiego. 15 listopada 1945 r. rozpoczęły się zajęcia na dwóch wrocławskich uczelniach powiązanych wspólnotą organizacyjną i jedną nazwą: „Uniwersytet i Politechnika”. Tego dnia obchodzimy zarówno Święto Uniwersytetu Wrocławskiego jak i Święto Nauki Wrocławskiej.

Święto Uniwersytetu Wrocławskiego

15 listopada, godz. 11.00, Oratorium Marianum (gmach główny, pl. Uniwersytecki 1)

Podczas tegorocznych obchodów Święta Uniwersytetu Wrocławskiego tytuł doktora honoris causa zostanie nadany prof. Oscarowi Malcie, wybitnemu uczonemu specjalizującemu się w  chemii teoretycznej, teoretycznej spektroskopii lantanowców i nanostrukturalnych materiałów, którego współpraca z UWr trwa prawie 30 lat.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

 • wystąpienie rektora Adama Jezierskiego
 • wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych
 • wręczenie Austriackiego Krzyża Honorowego za Zasługi w Dziedzinie Nauki i Sztuki dr. Krzysztofowi Huszczy
 • nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Oscarowi Malcie
 • wręczenie nagrody Księżnej Jadwigi Śląskiej Rüdigerowi von Fritschowi oraz Januszowi Reiterowi
 • wręczenie Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego Rafałowi Dutkiewiczowi oraz prof. Jerzemu Lukierskiemu
 • wręczenie nagród rektora
 • wręczenie nagród Marszałka Województwa Dolnośląskiego laureatom projektu „Najlepszy Dyplom Roku”

Święto Nauki Wrocławskiej

15 listopada 2017

 • godz. 8.00 msza święta w intencji wrocławskiego środowiska akademickiego (Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego przy pl. Grunwaldzkim 3)
 • godz. 9.00 złożenie kwiatów pod pomnikiem martyrologii profesorów lwowskich (Skwer im. Kazimierza Idaszewskiego)
 • godz. 9.00 złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą profesorów krakowskich więzionych we Wrocławiu w 1939 r. (ul. Sądowa 1)
 • godz. 9.00 złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą profesorów krakowskich więzionych we Wrocławiu w 1939 r. (ul. Kleczkowska/Reymonta)
 • godz. 16.30 otwarte posiedzenie kolegium rektorów uczelni Wrocławia i Opola (Oratorium Marianum UWr, pl. Uniwersytecki 1)
  wręczenie Nagrody KRUWiO im. Profesora Józefa Dudka za działalność na rzecz integracji środowiska akademickiego Kazimierzowi Kowalowi
  wręczenie Nagrody KRUWiO za szczególne działania w środowisku studenckim prof. Kazimierzowi Orzechowskiemu
  wręczenie dyplomów laureatom Studenckiego Programu Stypendialnego – Stypendium dla doktorantów

***************

Profesor Oscar Laureiro Malta urodził się 1954 roku w Recife. Ukończył Katolicki Uniwersytet Pernambuco w 1976 r. i Federalny Uniwersytet w 1977 r. Doktoryzował się w 1981 r. na Uniwersytecie Piotra i Marii Curie w Paryżu. Karierę akademicką rozpoczął w macierzystym Uniwersytecie, aż do pozycji profesora. Był profesorem CNRS – Bellevue we Francji, profesorem wizytującym Uniwersytetów: Stanowego Mesquita  Sao Paulo (1994) Aveiro w Portugalii (1997), Wrocławskiego (2006, 2015), Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, Programu Erasmus Mundus (2005).

Został powołany na Narodowego Koordynatora Sieci Nanotechnologii RENAMI i Narodowego Koordynatora Zintegrowanych Markerów INAMI, obejmujących 16 uniwersytetów w Brazylii i 7 uniwersytetów zagranicznych, w tym Uniwersytet Wrocławski.

Profesor Oscar Malta jest członkiem Brazylijskiej Akademii Nauk, członkiem Editorial Board Journal of Luminescence, autorem książki „Podstawy Spektroskopii Lantanowców”, członkiem Komitetu Programowego Międzynarodowych Konferencji Luminescencji ICL 2014, Chairman-em ICL 2017 w Brazylii. Prezentował blisko 60 wykładów na międzynarodowych konferencjach, z czego 18 na konferencjach organizowanych  w Polsce.

Profesor Oscar Malta jest wybitnym uczonym chemii teoretycznej, teoretycznej spektroskopii lantanowców i nanostrukturalnych materiałów. Jest liderem badań z teorii i technologii układów nanostrukturalnych oraz prac konstytuujących chemiczne procesy w nanoskali.

Opracował Prosty Model Nakładania, przybliżając zrozumienie roli kowalencyjności, obejmujący 4f orbitale w unikalnych spektralnych cechach związków lantanowców. Wprowadził pojęcie nakładania polaryzowalności i specyficznej jonowej walencyjności. W latach 90-tych zbadał eksperymentalnie i teoretycznie podstawy wpływu plazmonów srebra na luminescencyjne właściwości związków lantanowców, obejmujące efekty rezonansu plazmonu, rozproszenia i transferu energii. Opracował teoretyczny model wewnątrzmolekularnego procesu przekazywania energii, szczególnie ważny w modelowaniu kompleksów dla fotonowych urządzeń. Sieć zespołów koordynowanych przez Profesora Maltę odkryła efektywne biosensory dla oznaczeń immunologicznych, oparte na Eu (III),Tb (III) i Nd (III).W tym obszarze owocna była współpraca zespołów badawczych Brazylii (H. Brito, M. C. Felito), Polski (J. Legendziewicz, W. Stręk, P. Gawryszewska) i Portugalii (L. D. Carlos).

Współpraca naukowa Profesora Oscara Malty z Uniwersytetem Wrocławskim trwa blisko 30 lat, a wyniki wspólnych badań ukazały się w czasopismach naukowych i były prezentowane na prestiżowych konferencjach: ICL, ICFE w Genewie, Lyonie, Madrycie, Jerozolimie, Paryżu, Campus de Jordano i wielu innych konferencjach spektroskopowych i dynamiki stanów wzbudzonych.

Profesor Oscar Malta jest przyjacielem Polski i Polaków, związany z nami wieloletnią owocną współpracą i sprawdzoną przyjaźnią.

Dodane przez: Agata Kreska

7 Lis 2017

ostatnia modyfikacja: 15 Lis 2017

Licencja Creative Commons Powyższy artykuł może być kopiowany i rozpowszechniany w ramach CC BY 2.0.