Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Prof. Kulczyński pozbawiony patronatu nad wrocławskim bulwarem

Prof. Stanisław Kulczyński (1895–1975), zasłużony organizator i pierwszy powojenny rektor Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, w kontekście tzw. ustawy dekomunizacyjnej został uznany przez Instytut Pamięci Narodowej – a w ślad za nim przez rady miejskie 2 miast oraz 3 wojewodów – za osobę niegodną funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Decyzją wojewody dolnośląskiego z 8 stycznia prof. Kulczyńskiego pozbawiono patronatu m.in. nad bulwarem na Wyspie Piaskowej we Wrocławiu, gdzie zastąpią go Profesorowie Lwowscy.

Nazwisko Kulczyńskiego, umieszczone obok zbrodniarzy komunistycznych, działaczy NKWD i PZPR oraz ideologów komunizmu takich jako Karol Marks, znalazło się na liście blisko 150 nazw ulic wymagających wg IPN zmiany, jako nazwy wypełniające zapisy ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego […]. Wywołało to ogromne oburzenie m.in. wrocławskiego środowiska akademickiego. Mimo tego 8 stycznia wojewoda dolnośląski wydał zarządzenie zastępcze pozbawiające prof. Kulczyńskiego patronatu nad bulwarem na Wyspie Piaskowej we Wrocławiu i ulicą w Zgorzelcu.

Jak poinformowało 8 stycznia Biuro Prasowe Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wojewoda dolnośląski w grudniu 2017 r. wydał 19 zarządzeń zastępczych, na mocy których dokonane zostały zmiany nazwy ulic na Dolnym Śląsku. W sumie w regionie ustawą dekomunizacyjną objęte będą prawdopodobnie 52 ulice. Następne zarządzenia zastępcze wojewoda dolnośląski będzie mógł wydać dopiero po otrzymaniu kolejnych opinii Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Uzyskanie opinii jest niezbędnym elementem tego postępowania. Okres oczekiwania na nie wstrzymuje bieg 3-miesięcznego terminu, przewidzianego na wydanie zarządzeń zastępczych, o czym stanowi art. 6 ust. 3 w zw. z art. 2 ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy.

We Wrocławiu prof. Kulczyńskiego, jako dotychczasowego patrona bulwaru na Wyspie Piaskowej, zastąpią Profesorowie Lwowscy, zaś nowa nazwa w Zgorzelcu to ul. Ułańska. Wcześniej w Ostrzeszowie Kulczyńskiego zastąpiono Władysławem IV Wazą, a w Słupsku w miejsce ul. Kulczyńskiego wprowadzono ul. Orląt Lwowskich. Decyzją wojewody mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. Kulczyński stracił także ulicę w Warszawie. Nowa nazwa to ul. Rodziny Ulmów. Tendencji do wymazania prof. Kulczyńskiego z przestrzeni publicznej nie oparło się także Opole: 13 grudnia 2017 r. wojewoda opolski wydał zarządzenie, na mocy którego nowym patronem został biskup Franciszek Jop.

Prof. Stanisław Kulczyński. zdjęcie czarno-białe portretowe
Prof. Stanisław Kulczyński. Fotografia ze zbiorów rodzinnych

Kamilla Jasińska


Więcej na temat działań środowiska akademickiego w obronie prof. Kulczyńskiego w „Przeglądzie Uniwersyteckim” nr 5/2017 na str. 10.

Dodane przez: Kamilla Jasińska

8 Sty 2018

ostatnia modyfikacja: 12 Sty 2018