Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia / 17 Marzec

V Noc Humanistów

Relacje między wolnością, kulturą i tożsamością – to temat przewodni V już Nocy Humanistów, która odbędzie się 17 marca na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

W Nocy Humanistów, cyklicznym wydarzeniu organizowanym przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, wezmą udział przedstawiciele różnych dyscyplin akademickich. Tematem ich spotkania staną się wolność wspólnotowa i wolność osobista, ich ograniczenia oraz zależności – rozmaite uwikłania, związane nie tylko z uwarunkowaniami społeczno-dziejowymi, ale też z kulturowymi normami, wzorcami, symbolami.

Humaniści postarają się zaprezentować między innymi dawne i współczesne relacje wspólnotowe w Polsce: zróżnicowanie etniczne, religijne, stanowe/klasowe oraz łączące się z nim mity, wierzenia, przekonania. Ukażą przy tym, w jaki sposób konstruowany jest naród i jak pisana jest jego historia.

Eksperci zajmujący się muzyką odkryją jej znaczenie dla procesów kulturotwórczych i tożsamościowych (nie tylko na przykładzie Mazurka Dąbrowskiego, ale też jazzu lat 50.). Znawcy sztuki zastanowią się, czy znakomity warsztat artystyczny czasami nie bywa przeszkodą w poszerzaniu obszaru wolności. Badacze dawnych dziejów opowiedzą natomiast o znaczeniu Śląska w polityce państw środkowoeuropejskich w IX i X wieku oraz o tym, jak „Czyste Słowo Boże” stanowiło ostoję śląskich praw i wolności pod panowaniem Habsburgów. Uwagę prelegentów przyciągną problemy z polską demokracją w latach 1918-1939, a także kwestia tego, komu zawdzięczamy przemiany roku 1989.

Równocześnie pojawią się zagadnienia uchodzące dziś za najbardziej aktualne. Analizując przypadki rozmaitych fenomenów kulturowych – jak chociażby coaching – akademicy zastanowią się, czy wolność nie jest współcześnie także źródłem cierpień i zapytają o to, „jak żyć?” w zglobalizowanym świecie. Istotna stanie się w tym aspekcie tematyka rozmaitych wykluczeń i nierówności. Mowa będzie o znaczeniu tradycji buddyjskiej dla zachowania tożsamości i poczucia przynależności wśród tybetańskich uchodźców oraz o tym, „dlaczego niefajnie jest być Aborygenem”. Postawione zostanie również pytanie o to, „czy Polska jest kobietą?”. Stulecie uzyskania przez obywatelki RP praw wyborczych będzie z kolei okazją do przyjrzenia się współczesnym bataliom o równouprawnienie i możliwość decydowania przez kobiety o własnym losie.

V Noc Humanistów odbędzie się 17 marca (sobota) w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Szewska 49). Szczegółowy program można znaleźć w załączniku do niniejszego tekstu (poniżej).

Dodane przez: Michał Raińczuk

1 Mar 2018

ostatnia modyfikacja: 2 Mar 2018