Strona używa plików cookies więcej

Nauka / Studenci / Wydarzenia

Cellular & Molecular Biology Letters z wysokim wskaźnikiem IF!

Międzynarodowe czasopismo, którego Redakcja funkcjonuje w ramach Wydziału Biotechnologii UWr, Cellular & Molecular Biology Letters (http://www.cmbl.org.pl/), w najnowszym wykazie Journal Citation Reports osiągnęło znaczny wzrost wskaźnika Impact Factor, uznawanego na całym świecie za jeden z najbardziej istotnych mierników prestiżu czasopism naukowych! Aktualny wskaźnik IF dla czasopisma CMBL wynosi 5.787! W tym roku czasopismo obchodzi jubileusz 25-lecia.

Trudno uwierzyć, że czasopismo, któremu wielu wróżyło krótki peryferyjny żywot, funkcjonuje i rozwija się bardzo dobrze. Śmiało można powiedzieć, że dziś to instytucja, czasopismo naukowe publikujące w bardzo konkurencyjnej dziedzinie – biologii molekularnej i komórkowej, znalazło się w gronie najlepszych czasopism, których redakcje znajdują się w naszym Kraju. Od dwóch lat współczynnik wpływu („Impact Factor”) publikowany przez firmę Clarivate Analytical oceniającą czasopisma na całym świecie przekracza 3, co jest wartością niebagatelną, wyższą od współczynników uzyskiwanych przez wiele szanowanych periodyków naukowych wydawanych od lat przez wielkie wydawnictwa lub towarzystwa naukowe. Aktualny wskaźnik IF dla czasopisma CMBL wynosi 5.787! Jest też według naszej najlepszej wiedzy najwyższym współczynnikiem uzyskanym przez czasopismo redagowane w Polsce.

Niestety, pomimo wysokiej rangi międzynarodowej, nie cieszy się uznaniem krajowych decydentów, uzyskując tylko 40 punktów ministerialnych. Taka liczba punktów charakteryzuje raczej czasopisma z granicy zasięgu międzynarodowego, a nie czasopisma mające, jak CMBL, już ugruntowaną dobrą międzynarodową pozycję. Obecnie Radę Naukową CMBL stanowi 26 znakomitych naukowców z całego świata. Wraz z bardzo liczną grupą recenzentów, specjalistów w swoich dziedzinach, Redakcja dokonuje wszelkich starań, by w CMBL ukazywały się najlepsze artykuły promujące postęp nauki na świecie, co ma odzwierciedlenie w uzyskanym IF.

Czasopismo nasze zostało założone w 1996 przez trzech przyjaciół, profesorów Instytutu Biochemii (obecnie Wydziału Biotechnologii) Uniwersytetu Wrocławskiego: Jana Szopę, Arkadiusza Kozubka (nieżyjącego już niestety) oraz piszącego te słowa. Od początku założeniem czasopisma było stanowić przyjazną i pomocną dla autorów redakcję. Oczywiście, od początku wszyscy, łącznie z mgr Małgorzatą Nietubyć, która zajęła się sekretarzowaniem redakcji byliśmy bardzo entuzjastycznie nastawieni do pracy. Dużą pomoc za mniej niż umiarkowane stawki okazywał i nadal okazuje Derek Handley, korygując oraz redagując teksty w języku angielskim, tam gdzie jest to niezbędne.

Początkowe trudności z uzyskaniem odpowiedniej liczby manuskryptów oraz z punktualnością drukarni zostały dość szybko pokonane i czasopismo ukazywało się regularnie. Dużą pomocą były konferencje, które organizowaliśmy w ramach cyklu Międzynarodowych Seminariów Biologii Molekularnej im. Prof. Wandy Mejbaum-Katzenellenbogen, corocznie w latach 1994-2008. Seminaria zapewniały nam nierzadko znakomitych autorów, których nazwiska przyciągały innych.

Niemal od początku wydawania czasopisma staraliśmy się włączyć je do ogólnoświatowego systemu informacji naukowej, mianowicie do najważniejszych baz, takich jak PubMed, czy Web of Science. To jednak nie jest takie proste, trzeba wypełniać kryteria jakości naukowej i technicznej oraz punktualności pojawiania się kolejnych zeszytów i tomów czasopisma. Wspólnym wysiłkiem dotrzymywaliśmy tych warunków i już po czterech latach zostaliśmy uwzględnieni w bazie PubMed, a po 6 latach w 2001 roku uzyskaliśmy pierwszy I.F.

Pierwsze postępy i osiągnięcia nie byłyby możliwe bez wsparcia naszych kolegów z kraju i zagranicy, wśród których należy wymienić profesorów Tadeusza Chojnackiego (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN), Włodzimierza Korohodę (Uniwersytet Jagielloński), Waltera Gratzera (King’s College London), Stevena Goodmana (University of Tennessee) oraz Sergeya Razina (University of Moscow) i wielu innych, którzy je popierali, recenzowali i popularyzowali w społeczności naukowej.

Nie bez znaczenia była współpraca z Polskim Towarzystwem Biologii Komórki, które pomagało nam w uzyskiwaniu wsparcia finansowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przed rokiem 2015. Korzystając z okazji, należy wspomnieć wsparcie etatowe okazywane redakcji od roku 2000 przez Wydział Biotechnologii.

Dalszy postęp przyniosły umowy z firmami wydawniczymi zapewniające szeroką dostępność dla czytelników w światowej społeczności akademickiej. W latach 2006-2014 współpracowaliśmy z firmą Versita, która zapewniła „sprzedaż” zawartości czasopisma w systemie Springer, po czym przez rok wydawaliśmy czasopismo wspólnie z firmą De Gruyter, a następne podjęliśmy współpracę z pierwszym wydawnictwem o otwartym dostępie, założonym 20 lat temu BioMed Central, które obecnie jest własnością największego koncernu naukowego Springer-Nature (https://cmbl.biomedcentral.com).

To właśnie z tym wydawnictwem oraz nowym redaktorem (Associate Editor) prof. Rafałem Bartoszewskim, absolwentem i doktorantem Wydziału Biotechnologii, oraz Radą Edytorską osiągamy znaczący postęp w poziomie naukowym i randze czasopisma. Mam nadzieję, że poziom naukowy czasopisma i jego znaczenie w środowisku naukowym nie tylko zostaną utrzymane, ale będą systematycznie wzrastać przez co najmniej kolejnych 25 lat.

Tekst:
Prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski
Editor-in-Chief (Redaktor Naczelny)
Cellular & Molecular Biology Letters

Dodane przez: Aleksandra Draus

8 sty 2021

ostatnia modyfikacja: 19 paź 2021