Strona używa plików cookies więcej

Na konkurs na utworzenie Inkubatorów Doskonałości Naukowej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” wpłynęło 35 wniosków:

 –  nauki humanistyczne – 10,
–  nauki społeczne – 14
–  nauki ścisłe i przyrodnicze – 11

11 wniosków zostało złożonych przez naukowców niebędących pracownikami UWr, pracownicy UWr złożyli 24 wnioski.

Liczba złożonych wniosków wg Wydziału, na którym ma powstać Inkubator:

Nazwa  Wydziału/ jednostki Liczba wniosków
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta 3
Wydział Filologiczny 6
Wydział Fizyki i Astronomii 6
Wydział Nauk Biologicznych 3
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 5
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 2
Wydział Nauk Społecznych 3
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 7
Razem 35

W konkursie wyłonionych zostanie maksymalnie 8 Inkubatorów.
Aktualnie trwa ocena formalna złożonych wniosków.

Zarządzeniem rektora Uniwersytetu Wrocławskiego powołano Komisję Konkursową do oceny wniosków złożonych w konkursie na utworzenie Inkubatorów Doskonałości Naukowej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w składzie:

Przewodniczący:

prof. dr hab. Eugeniusz Zych

Prorektor ds. badań naukowych

Członkowie/Członkinie:                           

  • reprezentujący dziedzinę nauk humanistycznych oraz dziedzinę nauk społecznych:

dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr

prof. dr hab. Stefan Kiedroń

dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr

  • reprezentujący dziedzinę nauk ścisłych i przyrodniczych:

dr hab. Jarosław Byrka, prof. UWr

dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr

prof. dr hab. Michał Tomczak

prof. dr hab. Eugeniusz Zych