Strona używa plików cookies więcej

Zwolnienia z odpłatności za studia

Tryb i warunki zwalniania studentów i doktorantów z  opłat za świadczone usługi edukacyjne reguluje Uchwała nr 94/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września  2014 r.