Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Kingi Szachniewicz

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na publiczną dyskusję nad rozprawą doktorską mgr Kingi Szachniewicz.

Odbędzie się ona 25 maja 2018 roku o godz. 12.15 w sali nr 336 w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 1.

Temat rozprawy doktorskiej: „Modelowanie czasowej i przestrzennej zmienności stężeń ozonu troposferycznego w wybranych obszarach Polski / Modeling spatial and temporal variability of troposhperic ozone concentrations in selected areas of Poland”

Promotor: dr. hab. Maciej Kryza, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

Recenzenci: prof. dr hab. Joanna Wibig (Uniwersytet Łódzki), dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)

Rozprawa doktorska dostępna jest w Bibliotece Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Recenzje rozprawy doktorskiej wraz ze streszczeniami zamieszczone są na stronie Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego.

Dodane przez: Michał Raińczuk

11 maja 2018

ostatnia modyfikacja: 11 maja 2018