Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

90 lat Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego 

6 czerwca to data szczególna – 90 lat kończy Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego! W jego zasobach można znaleźć nie tylko skarby, dotyczące historii niemieckiej i polskiej Uczelni, ale także ślady Powstania Styczniowego, rządów nazistów, echa strajków 1980 roku oraz powstania NSZZ Solidarność. To wszystko będzie można zobaczyć na niezwykłej prezentacji online, która zabierze Państwa w podróż do przeszłości.

Jaki był początek 90-letniego Archiwum? Zostało powołane Uchwałą Senatu Uniwersytetu we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 1931 roku, na wniosek ówczesnego Rektora, prof. Ernsta Lohmeyera.  Mieściło się w wieży gmachu głównego i miało gromadzić akta o wartości historycznej. Tak funkcjonowało do maja 1943 roku.

Podczas oblężenia Wrocławia w 1945 roku akta archiwum zniesiono z wieży na parter gmachu głównego. Szczęśliwie przetrwały w dobrym stanie bez większych strat.

Kolejny rozdział historii Archiwum to już czasy powojenne. Oficjalnie jednostka znalazła się w strukturze uczelni od 1 października 1950 roku, a dyrektorem został przybyły ze Lwowa historyk i archiwista, prof. Teofil Modelski. Archiwum mieściło się w gmachu głównym UWr, a w 1999 roku przeniesione zostało do obecnej siedziby przy ul. Szewskiej 50/51.

Historia Archiwum UWr dzieli się na dwa etapy, podobnie jak zgromadzony w nim zasób dzieli się na dwa zbiory – niemiecki i polski. Przechowywana w Archiwum UWr dokumentacja w naturalny sposób odzwierciedla historię Uczelni. Nie zachowały się wprawdzie dokumenty Leopoldiny, ani Viadriny, ale przetrwał bogaty zbiór dokumentów Uniwersytetu we Wrocławiu (1811-1945) oraz akta Wyższej Szkoły Technicznej (1910-1945). Obecnie archiwum gromadzi akta polskiego uniwersytetu od 1945 roku, a w zbiorach znajdują się także akta tzw. wspólnoty, czyli dokumenty Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu z lat 1945-1951.

Zasób Archiwum UWr jest niezwykle różnorodny i ciekawy. Obok dokumentacji związanej z działalnością Uczelni są tu również księgi jubileuszowe oraz zbiór fotografii. W dokumentach zgromadzonych w Archiwum UWr możemy również odnaleźć ślady przełomowych wydarzeń historycznych.

Z okazji jubileuszu pracownicy Archiwum chcą pokazać unikatowe zbiory, ze względu na pandemię, za pomocą prezentacji online „90 lat Archiwum. Dwa zbiory – historia Uniwersytetu Wrocławskiego w dokumentach zapisana”.  Prezentacja odkryje przed Państwem przełomowe wydarzenia oraz ludzi związanych z uczelnią przedwojenną oraz po 1945 roku.

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

9 Cze 2021

ostatnia modyfikacja: 10 Cze 2021