Strona używa plików cookies więcej

Adaptacja materiałów dydaktycznych

Zapraszamy do skorzystania z publikacji, które zostały przetworzone do postaci elektronicznej. W celu skorzystania z adaptacji należy złożyć wniosek wraz z dokumentami zgodnie z Regulaminem udzielania wsparcia pozamaterialnego dla osób z niepełnosprawnością w Uniwersytecie Wrocławskim

Lista publikacji

LISTA KSIĄŻEK PRZETWORZONYCH DO POSTACI ELEKTRONICZEJ