Strona używa plików cookies więcej

Adres korespondencyjny

Uniwersytet Wrocławski

pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław

NIP

896-000-54-08

Regon

000001301

Konto bankowe

BZ WBK SA O/WROCŁAW
Numer konta: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004

Biuro Rektora

tel. +48 71 343 68 47