Strona używa plików cookies więcej

Zdecyduj. Zagłosuj. Zrealizuj. Mamy 150 tysięcy na projekty.

Na Uniwersytecie Wrocławskim chcemy, by członkowie naszej wspólnoty partycypowali w kształtowaniu budżetu uczelni. Miasta mają swoje budżety obywatelskie – Uniwersytet ma swój budżet otwarty. Akademicki Budżet Otwarty to pilotażowy projekt, w którym przekażemy 150 tysięcy na projekty zgłoszone przez studentów, doktorantów i pracowników UWr. Startujemy 7 lutego, wiosną poznamy wyniki głosowanie, a do końca roku będziemy się cieszyć ze zrealizowanych projektów.

7 lutego 2022 r. rusza pierwsza, pilotażowa edycja Akademickiego Budżetu Otwartego. O tym, jak zostanie wydana  kwota 150 tysięcy złotych z rezerwy rektora zadecydują  wspólnie studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu. Liderzy wraz z zespołami będą zgłaszać propozycje działań do kwoty 10 tys. Inspirujemy się doświadczeniami wrocławskimi, nawiązujemy do WBO i mikrograntów

Formularz jest prosty, zależy nam na tym, by wyzwolić kreatywności i zaangażowanie wspólnoty akademickiej. Projekty wymyślą i zrealizują zespoły na terenie uczelni. Będziemy marzyć i tworzyć razem! Razem zmienimy kawałek naszego świata!

Wszystkie zgłaszane projekty:

1) muszą być  zlokalizowane  na terenie Uniwersytetu;

2) koszt pojedynczego projektu uczelnianego nie może przekroczyć 10 tys. zł wraz  z kosztami  opracowania  niezbędnej  dokumentacji  realizacyjnej  oraz  utrzymania  projektu przez cały okres jego trwania;

3) proponowane działania mogą mieć charakter zarówno inwestycji, remontu, zakupu wyposażenia, jak i wsparcia działań o charakterze kulturalnym, naukowym, społecznym;

4) realizacja wszystkich wydatków ma nastąpić do 10 grudnia 2022 r.

Zgłoszenia projektów w systemie informatycznym może dokonać 5-cio osobowa grupa inicjatywna posiadająca lidera. Każda grupa może uczestniczyć w zgłoszeniu nie więcej niż 1 projektu uczelnianego.

Aby zgłosić projekt, należy wypełnić formularz dostępny od 7.02.2022 r. na stronie UWr [link poniżej].

Obsługę konkursu zapewnia Biuro Odpowiedzialności Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Za realizację projektów odpowiada jednostka organizacyjna właściwa dla lidera projektu.

Przebieg konkursu / harmonogram

1) opracowywanie projektów i ich zgłaszanie w układzie treści zgodnej z formularzem – od 7 lutego 2022 r. do 14 marca 2022 r.;

2) weryfikacja formalna i merytoryczna projektów, ogłoszenie projektów przyjętych do procedowania – do 16 marca 2022 r.;

3) propagowanie treści projektów przez zainteresowanych wśród społeczności Uniwersytetu oraz głosowanie – od 16 marca 2022 r. do 10 kwietnia 2022 r.;

4) ogłoszenie wyników i ustalenie listy projektów do realizacji – 11 kwietnia 2022 r.

Regulamin

Akademicki Budżet Otwarty – regulamin

Składanie wniosków

🡻 Kliknij link poniżej, żeby złożyć wniosek 🡻

🡆 MAMY PLAN! 🡄