Strona używa plików cookies więcej

AKADEMICKI BUDŻET OTWARTY UWr 
– głosowanie na projekty

Każda osoba posiadająca adres mailowy w domenie uwr.edu.pl – można głosować tylko raz i tylko na jeden projekt

Zapoznaj się z opisem projektów

Z listy projektów należy wybrać jeden, zaznaczyć go i nacisnąć przycisk Prześlij

Harmonogram

Głosowanie trwa od 16 marca 2022 r. do 10 kwietnia 2022 r.;
Ogłoszenie wyników i ustalenie listy projektów do realizacji – 11 kwietnia 2022 r.

Poniżej szczegółowy opis wszystkich projektów według kolejności zgłoszeń.
Zachęcamy do głosowania!

vote

Numer projektu: [ 1 ]
Biblioteka Kultury

Opis projektu
Zrobimy tak: Salonik Kulturalny mieszczący się w budynku BUWr wyposażony jest w zabytkowe, odrestaurowane meble. Posiada część zaaranżowaną w formie gabinetu, gdzie prezentowane są wydarzenia kulturalne oraz część audytoryjną, wyposażoną w krzesła, gdzie zasiadać mogą  zaproszeni goście. W ramach projektu chcielibyśmy uzupełnić wyposażenie Saloniku, stwarzając tym samym stylizowane, elastyczne wnętrze, przeznaczone do organizacji  rożnego typu wydarzeń, takich jak wystawy, prelekcje, spotkania autorskie, panele dyskusyjne oraz kameralne koncerty.

Salonik Kulturalny jest miejscem,  gdzie w Bibliotece cała społeczność akademicka  może się spotykać i integrować, biorąc udział  w kulturalnym i intelektualnym życiu Uczelni. W niedalekiej przyszłości planujemy również nawiązanie współpracy z innymi instytucjami kultury we Wrocławiu i w regionie, co pozwoli na otwarcie tej przestrzeni dla szerszej grupy odbiorców.

Dlaczego i dla kogo? Dotychczasowe wydarzenia kulturalne, które odbywały się w Bibliotece Uniwersyteckiej pokazały nam, że warto rozbudować i doposażyć już istniejącą przestrzeń Saloniku Kulturalnego. Zorganizowane w nim wydarzenia ujawniły potencjał tego miejsca i  zostały dobrze przyjęte przez szerokie grono odbiorców. Z tego powodu myślimy o potrzebie dalszego rozwoju tej przestrzeni tak, aby móc aranżować więcej spotkań autorskich, spotkań z naukowcami naszej Uczelni, z młodymi badaczkami i badaczami UWr, a także wydarzeń kulturalnych i intelektualnych  organizowanych na szerszą skalę.

Gdzie? Salonik Kulturalny umiejscowiony jest w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul F. Joliot-Curie 12 w obrębie Kampusu Grunwaldzkiego UWr. Salonik mieści się na poziomie 0, w przestrzeni ogólnodostępnej, dzięki czemu dotarcie do niego nie stanowi problemu dla żadnej grupy osób. Mieści się w ogólnodostępnej przestrzeni Biblioteki. Ze względu na brak barier architektonicznych jest przyjaznym miejscem dla osób z  niepełnosprawnościami.

A od nas… Uniwersytet to nie tylko nauka i dydaktyka, ale przede wszystkim ludzie, którzy chcą się integrować, są otwarci na dialog,  posiadają wspaniałe pomysły, są wrażliwi na sztukę, zawsze z otwartymi umysłami. Chcemy stworzyć miejsce spotkań do integracji całego środowiska akademickiego UWr  oraz otworzyć się na społeczność miasta, a w dalszej perspektywie szerzej – regionu.

Ze swojej strony oferujemy profesjonalną pomoc przy organizacji oraz promocji wydarzeń kulturalnych w naszym Saloniku oraz wsparcie wydarzeń organizowanych przez naszą Uczelnię, m.in. poprzez prezentację cennych kolekcji zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej.

Kim jesteście? Jesteśmy pracownikami Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Zajmujemy się organizacją wydarzeń kulturalnych i promocją BUWr, przygotowujemy wystawy tematyczne, promujące nasze zbiory i współpracujemy z Działem Komunikacji UWr w tym zakresie. Prowadzimy oficjalny profil Biblioteki Uniwersyteckiej na Instagramie, na którym prezentujemy nasze wydarzenia, wystawy, informujemy użytkowników o bieżących ogłoszeniach bibliotecznych itp. Na co dzień pracujemy w Oddziale Udostępniania Zbiorów i innych agendach BU, takich jak: Oddział Zbiorów Muzycznych oraz Samodzielna Sekcja Administracji. Jesteśmy mocno zaangażowani w życie kulturalne Biblioteki.

Od listopada 2021 roku udało nam się zorganizować w przestrzeni budynku Biblioteki  następujące wydarzenia:

 • „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie …” – uroczyste czytanie Dziadów z okazji Zaduszek przez Pana Profesora Jana Miodka w Saloniku Kulturalnym Biblioteki. BUWr posiada w swoich zbiorach pierwszy, ilustrowany egzemplarz tego dzieła z 1896 roku z medalionem, na którym znajduje się wizerunek autora. Wydarzenie było transmitowane na żywo a także nagrane do późniejszego odtworzenia w mediach społecznościowych Biblioteki Uniwersyteckiej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (listopad 2021).
 • „Jak wyglądało i brzmiało Boże Narodzenie w dawnym Wrocławiu?” – we współpracy z Działem Komunikacji UWr została nagrana multimedialna kartka muzyczna. W nagraniu uczestniczyli pracownicy Biblioteki, którzy ujawnili swoje talenty, grając i śpiewając polskie kolędy. Prezentowane były również ciekawostki dotyczące świąt Bożego Narodzenia w dawnym Wrocławiu połączone z wystawą świątecznych druków muzycznych w gablotach wystawowych, w przestrzeniach ogólnodostępnych budynku BUWr (grudzień 2021).
 • „Tajemnice Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego” – organizacja pierwszej licytacji dla WOŚP. Na aukcji można było wylicytować niezwykłą wycieczkę po gmachu Biblioteki. Zwycięzca odbierze nagrodę w marcu b.r. Podczas wycieczki pracownicy Oddziału Zbiorów Specjalnych zaprezentują unikatowe zbiory: m.in. bogato iluminowane średniowieczne rękopisy, stare druki, a także historyczne mapy. Aukcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i wylicytowana została na kwotę 805 zł, która zasiliła konto WOŚP (styczeń 2022).
 • Cykliczna organizacja wystaw tematycznych w ogólnodostępnej przestrzeni BUWr.:

– „Karnawał  w dawnym Wrocławiu”-  Wystawa gablotowa, prezentująca temat karnawału w zbiorach BUWr: w czasopismach, książkach, dokumentach życia społecznego i muzykaliach wzbogacona ciekawymi eksponatami ze zbiorów prywatnych pracowników, np. weneckimi maskami karnawałowymi. Wystawa pokazała jak bawiono się kiedyś, z jaką fantazją i rozmachem organizowano bale, w co się ubierano, jakie panowały trendy modowo-urodowe, co jedzono, co pito oraz skąd czerpano inspirację.

– „Miłość niejedno ma imię…” wystawa prezentująca romantyczne wizerunki i portrety na dawnej fotografii ze zbiorów BUWr. W gablotach zaprezentowano XIX-wieczne portrety, zdjęcia ślubne oraz pamiątki opatrzone poezją oraz rekwizytami z epoki.

Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowań do prezentacji zbiorów BUWr podczas ponownego otwarcia Auli Leopoldyńskiej, gdzie zostanie zaprezentowana między innymi oryginalna Złota Bulla Leopolda I, którą Biblioteka posiada w swoich zbiorach (wydarzenie planowane na marzec 2022 r.).

Oprócz zabytkowej Bulli, szerszemu gronu odbiorców pragniemy zaprezentować materiały z naszych zbiorów, takie jak:

1. Oryginalne Godło z gmachu Biblioteki Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1945 r.)

2. Następujące Dokumenty Życia Społecznego:

 • Pierwsi Pionierzy grupy naukowo-kulturalnej we Wrocławiu, (1945/1946)
 • Oryginalną kartkę z drzwi Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierającą informację o przejęciu gmachu budynku Uczelni  przez Ministerstwo Oświaty (1945 r.)

3. Utwór Johanessa Brahmsa Akademische Festouverture c-moll, op. 80, który stanowił wyraz wdzięczności kompozytora wobec Senatu UWr.

1

Numer projektu: [ 2 ]
Interaktywna Kuźnicza

Opis projektu
Zrobimy tak: Interaktywna Kuźnicza to montaż w sali dydaktycznej (sala 220) na ul. Kuźniczej 49/55 tablicy multimedialnej. Jej celem jest podniesienie jakości kształcenia studentów i pracy pracowników oraz stworzenie miejsca, gdzie poza zajęciami będą mogły odbywać się warsztaty i spotkania w ramach działań m.in.: kół naukowych, Pracowni Partycypacji Społecznej, czy realizowanych projektów badawczych w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego. Projekt uatrakcyjni przestrzeń edukacyjną i przestrzeń pracy na Uniwersytecie Wrocławskim, tworząc miejsce z nowymi możliwościami rozwoju. Projekt zostanie wykonany przez zakup i montaż tablicy multimedialnej. Ponadto fakt ten zostanie rozpropagowany z informacją o możliwości wykorzystania tego typu sali dla dobra Uczelni.

Dlaczego i dla kogo? Interaktywna Kuźnicza to projekt dotyczący montażu w sali dydaktycznej tablicy multimedialnej. Uniwersytet Wrocławski jako uczelnia badawcza powinna stawiać na nowe technologie w kształceniu studentów oraz pracy pracowników. Tablica multimedialna podniesie standard kształcenia oraz pracy, co jednocześnie przełoży się na jakość spędzonego czasu w sali 220 na ul. Kuźniczej 49/55. Z projektu skorzystają wszyscy jej użytkowcy. Są to przede wszystkim studenci, w tym koła naukowe oraz wykładowcy Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego. Ponadto w sali będzie można prowadzić interaktywne warsztaty, czy spotkania w ramach działań Pracowni Partycypacji Społecznej oraz realizowanych w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego projektów badawczych – dziś takiego miejsca brakuje. Warto nadmienić, że projekt został przekonsultowany ze studentami Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Wrocławskim, zyskując wysoką ocenę i aprobatę.

Gdzie? Ul. Kuźnicza 49/55 Wrocław, sala 220

A od nas… Oferujemy, poza pomysłem, pomoc logistyczną od zakupu (pomoc w przetargu przetarg) do montażu (wsparcie kierownika obiektu) oraz promowanie miejsca – sali 220 na ul. Kuźniczej 49/55.

2

Numer projektu: [ 3 ]
Uniwersytet Wrocławski przyjazny ptakom.
Oznakowanie szklanych powierzchni budynków Uniwersytetu Wrocławskiego, o które rozbijają się ptaki.

Opis projektu
Zrobimy tak: W ramach projektu chcemy oznakować szklane powierzchnie (ściany budynków, okna) Uniwersytetu Wrocławskiego, o które zabijają się ptaki. Celem działania jest minimalizacja śmiertelności ptaków rozbijających się o szklane powierzchnie, a tym samym uczynienie z naszej Alma Mater miejsca przyjaznego tej ważnej grupie zwierząt. Znakowanie szyb jest prostą i tanią metodą, którą chcemy rozpropagować jak najszerzej na Uniwersytecie. We współpracy z Fundacją Szklane Pułapki, pokażemy wszystkim, jak można łatwo zmienić szklane powierzchnie, działające jak lustra, na przestrzenie widoczne i tym samym bezpieczne dla ptaków. Tafle, które jednocześnie nie zasłonią światła, potrzebnego nam w codziennej pracy.

Ptaki zachowają życie, będą nas cieszyć swoją obecnością i śpiewem, a my będziemy mieć satysfakcję że zrobiliśmy wszystko, by zminimalizować ich śmiertelność powodowaną przez działania ludzi.

Metoda, którą chcemy zastosować, jest wynikiem badań naukowych, dotyczących widzenia przez ptaki powierzchni transparentnych. Jest tania i  łatwa do wdrożenia. Na zewnętrznej powierzchni szyby, naklejane są znaczniki (najczęściej białe kropki) w postaci pasów (kropki co 5 cm w pasie, odległość między pasami 10 cm). Mamy już wytypowane kilka miejsc na naszym Uniwersytecie, w których regularnie stwierdzano rozbijające się o szyby ptaki. Od takich miejsc chcemy zacząć. Razem ze studentami z Koła Ornitologów zinwentaryzujemy potencjalnie niebezpieczne miejsca dla ptaków na budynkach Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dlaczego i dla kogo? Nasz projekt tworzymy przede wszystkim dla ochrony ptaków, zarówno tych, które stale towarzyszą nam w mieście, ale też dla tych, które korzystają z zieleni miejskiej podczas przelotów. Robimy to także dla Wspólnoty UWr, bo nie godzimy się na tak bezsensowną śmierć ptaków. Kwestia zabezpieczenia szklanych powierzchni Uniwersytetu jest też istotna z punktu widzenia postrzegania  naszej Uczelni. Powinniśmy bowiem służyć przykładem mieszkańcom  Wrocławia, ale też naszym Studentom.

W projekcie weźmie udział grupa inicjatorów projektu, nasi współpracownicy z WNB oraz studenci-wolontariusze. Wspomogą nas członkowie Fundacji „Szklane Pułapki”.

Gdzie? Obecnie znamy 3 budynki należące do Uniwersytetu Wrocławskiego, z oknami, o które regularnie rozbijają się ptaki: budynek przy ul. Kanonia 6-8, , ul. Sienkiewicza 21 (obydwa pod zarządem Wydziału Nauk Biologicznych), lustrzana dobudówka starego budynku przy ul. Cybulskiego 30 (należąca do Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska). Na pewno będzie ich więcej.

A od nas… Wytypujemy niebezpieczne dla ptaków powierzchnie i razem ze współpracownikami z WNB oraz studentami, je zabezpieczymy.

Kim jesteście? Jesteśmy grupą przyjaciół i znajomych, pracujących na Wydziale Nauk Biologicznych w różnych jednostkach. Łączy nas miłość do przyrody i zaangażowanie w akcje służące jej ochronie. Zajmujemy się różnymi dziedzinami biologii, ale każde z nas, stara się poznać przyrodę w szerszym zakresie niż nasze zawodowe zainteresowania. Są wśród nas botanicy, entomolodzy i ornitolożka. Wszyscy interesujemy się ptakami i zależy nam na ich ochronie.

4

Numer projektu: [ 4 ]
PRZYJAZNE WNĘTRZE

Opis projektu
Zrobimy tak: Uzyskać środki finansowe na zakup niżej wymienionego wyposażenia sal wykładowych i gabinetu dyrektora Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego UWr:

 1. Krzesła tapicerowane = 60 szt.
 2. Stoły – 37 szt.
 3. Stolik kawowy – 1 szt.
 4. Fotele – 2 szt.
 5. Biurko – 1 szt.
 6. Tablica magnetyczna wym. 90 x 60 cm – 2 szt.
 7. Regał na książki wym. 190 x 46 cm – 1 szt.

Dlaczego i dla kogo? 1. Projekt chcemy realizować w celu polepszenia komfortu Słuchaczy kursów prowadzonych w SINJA UWr.

 1. Od dawna planowaliśmy zmiany w kierunku poprawy komfortu.
 2. Ponieważ efekt wizualny jest tak samo ważny jak efekt intelektualny.
 3. Dla społeczności uniwersyteckiej.
 4. W Projekcie weźmie udział zespół składający wniosek o realizację Projektu.

Po zakończeniu Projektu skorzysta społeczność uniwersytecka.

Gdzie? Siedziba Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego, czyli budynek uniwersytecki usytuowany przy ul. Świdnickiej 10.

A od nas… Pomysł, chęci, dobra organizacja.

Kim jesteście? Jesteśmy entuzjastycznymi wykładowcami języka angielskiego współpracującymi z kadrą-naukowo-dydaktyczną i pracownikami administracyjnymi Uniwersytetu Wrocławskiego.

Realizujemy projekty mające na celu podnoszenie jakości kształcenia pracowników UWr.

Współpracujemy z Uniwersytetem Cambridge i British Council na polu egzaminów międzynarodowych i wydarzeń kulturalnych.

4

Numer projektu: [ 5 ]
Oko w oko z Tarbozaurem

Opis projektu
Zrobimy tak: Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego nie posiada w swojej kolekcji “własnego” dinozaura jak np. słynna Sue z muzeum w Chicago czy berliński T. rex Tristan Otto. Wyeksponowanie szczątków tarbozaura stanowi szansę na stworzenie namiastki takiego eksponatu. Każde liczące się muzeum przyrodnicze ma w swojej kolekcji choćby fragment szczątków dinozaurów i my też mamy właśnie okazję poszczycić się takim eksponatem.

Głównymi celami naszego projektu są wyeksponowanie fragmentu skamieniałej żuchwy tarbozaura w przestrzeni Muzeum Przyrodniczego oraz zwiększenie rozpoznawalności tego miejsca w skali Wrocławia i naszego kraju. Tarbozaur to kuzyn znanego wszystkim tyranozaura (Tyranosaurus rex), nie mniej imponujący (do 5 ton wagi i 12 m długości) i nie mniej morderczy – jego 1,3 metrowa czaszka mieściła do 64 ostrych jak brzytwa zębów, a siła nacisku szczęki dosięgała do 4,5 tony!

Chcielibyśmy wyeksponować nasz okaz w atrakcyjny, przyciągający uwagę sposób. Zadbamy o to, by ekspozycja była dostępna także dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt ekspozycji wyłonimy w drodze konkursu, do udziału, w którym zaprosimy studentów i studentki Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Sztuk Pięknych, a także artystów i artystki. Zwycięzcę/zwyciężczynię wyłoni jury złożone z osób reprezentujących środowisko akademickie, muzealne i artystyczne Wrocławia.

Odsłonięcie ekspozycji – wraz z towarzyszącymi jej dodatkowymi wydarzeniami – planujemy na listopad 2022. Do tego czasu plan przedstawia się następująco:

 1. Rozpisanie konkursu na stworzenie i wykonanie projektu wyeksponowania tarbozuara.
 2. Promocja konkursu w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram), prasie i telewizji (np. “Gazeta Wrocławska”, TVP3) i w środowisku akademickim (“Przegląd Uniwersytecki”, ogłoszenia na uczelniach).
 3. Przeprowadzenie konkursu. O wyniku konkursu zdecyduje jury, w którym zasiadać będą osoby z wiedzą merytoryczną na temat okazu i specyfiki kolekcji przyrodniczych, wystawiennictwa oraz współczesnych praktyk artystycznych.
 4. Realizacja zwycięskiego projektu we współpracy z Muzeum Przyrodniczym.
 5. Przeprowadzenie kampanii medialnej promującej ekspozycję okazu wraz z towarzyszącym mu wydarzeniem – “Dniem Tarbozaura”.
 6. Otwarcie (listopad 2022) ekspozycji oraz organizacja “Dnia Tarbozaura” (m.in. wykłady, oprowadzanie, lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży).

Dlaczego i dla kogo? Projekt będzie służył całej społeczności uniwersyteckiej – bilety do muzeum są darmowe zarówno dla pracowników, jak i studentów Uniwersytetu. Towarzyszący otwarciu “Dzień Tarbozaura” będzie darmowym wydarzeniem, w którym będą mogli uczestniczyć zarówno studenci, jak i pracownicy Uniwersytetu wraz z rodzinami oraz wszyscy zainteresowani mieszkańcy Wrocławia i Dolnego Śląska, niezależnie od wieku. “Dzień Tarbozaura” może być pierwszym z cyklu dorocznych wydarzeń specjalnych w Muzeum Przyrodniczym.

Beneficjentem wykonanego projektu będzie również Muzeum Przyrodnicze, które wzbogaci się o wyjątkowy okaz. Będzie on udostępniony dla wszystkich zwiedzających i zwiększy zainteresowanie stałą wystawą (obecnie stale otrzymujemy zapytania “czy można u Was zobaczyć dinozaura?”) i tym samym wiedzą z zakresu biologii i historii Muzeum oraz Uniwersytetu. Nowy eksponat oraz towarzyszące jego wystawieniu wydarzenia będą promowały nie tylko Muzeum Przyrodnicze, ale również Uniwersytet Wrocławski, który może poszczycić się niezwykle interesującą kolekcją przyrodniczą. Ekspozycja tarbozaura wzmocni pozycję Muzeum Przyrodniczego wśród innych wrocławskich muzeów oraz uatrakcyjni jego ofertę.

Czy taki projekt pasuje w ogóle i jest potrzebny w przestrzeni uniwersyteckiej? Z pewnością tak, Uniwersytet zawsze był miejscem spotkań badaczy reprezentujących nauki ścisłe i humanistyczne, a także artystów. Nasz projekt ma charakter interdyscyplinarny i zakłada współpracę transdziedzinową. Uniwersytet i Muzeum Przyrodnicze odgrywają również istotną rolę w edukacji i integracji lokalnej społeczności. Ekspozycja tarbozaura będzie okazją zarówno do edukacji, jaki i do poznania dziedzictwa naszego miasta.

Gdzie? Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Sienkiewicza 21

A od nas… * Miejsce wystawiennicze

* Promocję w mediach społecznościowych

* Wiedzę i pomoc specjalistów z Muzeum, paleontologów i kulturoznawców przy projektowaniu i realizacji ekspozycji

* Pokrycie drobnych, niespodziewanych (tj. nie ujętych w planie) wydatków z funduszy Muzeum

* Doświadczenie w organizacji wystaw i eventów

* Optymizm i chęć do działania!

Kim jesteście? Jesteśmy grupą złożoną z pracowników Wydziału: Nauk Biologicznych (Muzeum Przyrodnicze i Zakład Paleozoologii) oraz Nauk Historycznych i Pedagogicznych (Instytut Kulturoznawstwa). Połączyła nas współpraca przy organizacji wystawy czasowej “Muzeum Antropocenu” w Muzeum Przyrodniczym. Obecnie dołączył do nas także dr hab. Krzysztof Stefaniak, który podarował Muzeum skamieniały fragment żuchwy tarbozaura – azjatyckiego kuzyna słynnego tyranozaura, jednego z największych znanych drapieżników lądowych wszech czasów. Mamy doświadczenie w organizacji wystaw muzealnych, wydarzeń kulturalnych i popularyzujących wiedzę (np. “Dzień Stefani” – kopalnego nosorożca włochatego – w Gorzowie Wielkopolskim).

6

Numer projektu: [ 6 ]
Projekt Sprachcafé – Wrocław spricht Deutsch

Opis projektu
Zrobimy tak: Celem naszego projektu jest wsparcie i rozwój kompetencji i sprawności językowych studentów germanistyki II roku studiów stacjonarnych, którzy studiują filologię germańską od podstaw i są przypisani do tzw. „ścieżki B”, czyli poziomu A1-B1. W porównaniu ze studentami, których umiejętności językowe są na poziomie zaawansowanym („ścieżka A”), studenci ze ścieżki B mierzą się z wieloma trudnościami i wyzwaniami już od pierwszego semestru studiów. O ile podczas nauki w dwóch pierwszych semestrach studenci otrzymują dodatkową pomoc ze strony prowadzących i doktorantów w postaci dodatkowych zajęć w ramach tzw. Tutoriatu, o tyle na drugim roku studiów to wsparcie nie odbywa się w ramach dodatkowych zajęć. Naszym pomysłem chcemy więc uzupełnić tę lukę i dać naszym studentom wsparcie oraz dodatkową możliwość rozwoju językowego.

Nasz projekt obejmuje cykl 8 spotkań w semestrze letnim 2021/2022 oraz 8 spotkań w semestrze zimowym 2022/2023. Połowa spotkań w semestrze to zajęcia konwersacyjne przygotowane przez dwie prowadzące – dr Martę Filipowską oraz dr Ewę Musiał. Zajęcia te odbędą się w murach Instytutu Filologii Germańskiej i będą dotyczyły zagadnień związanych z kulturą, historią, zabytkami i ważnymi postaciami związanymi z Wrocławiem. Cztery pozostałe spotkania to „spotkania na żywo” z kulturą i historią naszego miasta: zaplanowałyśmy wyjście na spektakl w teatrze muzycznym Capitol („Blaszany bębenek” lub „Mock. Czarna burleska”), zwiedzanie Hali Stulecia, Starego Miasta oraz Muzeum Narodowego (wszystkie inicjatywy z przewodnikiem niemieckojęzycznym).

Chcemy również, by po każdym spotkaniu naszej grupy w ramach “Sprachcafé” pozostał realny ślad w przestrzeni zarówno internetowej, jak i stacjonarnej: planujemy założyć grupę na portalu społecznościowym, która stanie się miejscem do tworzenia dokumentacji i relacji ze spotkań czy udziału w wydarzeniach kulturalnych. Chcemy również przygotować wraz ze studentami wystawę w bibliotece IFG dokumentującą cykl semestralnych spotkań, która będzie inspiracją i zachętą do pracy dla kolejnych grup studentów.

Chcemy, by regularne spotkania z naszymi studentami dały im atrakcyjną możliwość nauki języka niemieckiego, wzmocnienie ich pewności siebie w trakcie zajęć dydaktycznych oraz szansę na poznanie miasta, w którym studiują, wraz z jego bogatą ofertą kulturalną i wielowymiarową historią.

Dlaczego i dla kogo? Pomysł na projekt zrodził się w głowie dwóch wykładowczyń, które od kilku lat prowadzą zajęcia ze studentami, których znajomość języka niemieckiego jest na poziomie podstawowym. Obie widzimy trudności, z jakimi zmagają się nasi studenci i ich ogromny wysiłek, który muszą włożyć w dorównanie do poziomu kolegów z zaawansowaną znajomością języka. Wiemy również, że wśród naszych studentów jest bardzo duża grupa pracowitych ludzi, którzy nie boją się wyzwań i ciężkiej pracy, by każdego dnia rozwijać swoje umiejętności. Chcemy im w tym pomóc, zmotywować do dalszej pracy i dać im od siebie to, co mamy najlepsze. Chcemy dla nich stworzyć miejsce spotkań, w którym będą mogli wzmacniać swoje kompetencje. Do współpracy chcemy zaprosić 15 studentów w semestrze letnim 2021/2022 oraz 15 kolejnych studentów w semestrze zimowym 2022/2023. Nasz zespół składa się z dwóch wykładowczyń oraz 3 studentek, i również liczymy się do całej grupy 20 osób ujętych w kosztorysie. O udziale w projekcie zdecyduje kolejność zgłoszeń. Największą wartością tego projektu jest fakt, że po jego zakończeniu w ramach ABO, chcemy kontynuować nasze dzieło z kolejnymi grupami studentów.

Gdzie? Główne miejsce i „centrum dowodzenia” naszego projektu to sale wykładowe Instytutu Filologii Germańskiej. Część spotkań z cyklu zaplanowanych ośmiu spotkań na semestr odbędzie się we wrocławskim teatrze muzycznym Capitol, Muzeum Narodowym, Hali Stulecia oraz na Starym Mieście.

A od nas… Jako organizatorki i uczestniczki projektu gwarantujemy przemyślaną i ciekawą koncepcję przebiegu projektu. Naszym pomysłem jest integracja studentów, wspólne poruszanie się w przestrzeni uczelni, ale i wejście w świat kultury, rozpowszechnianie jej, i co dla nas, germanistek ważne, pokazanie, że język niemiecki może być wykorzystany w wielu obszarach, a jego szlifowanie przyniesie same korzyści w przyszłości. Zapewniamy opiekę merytoryczną, dydaktyczną i językową w ramach projektu, a także gwarantujemy różnorodne materiały, z jakich studenci będą mogli korzystać również w przyszłości. Chcemy dać także inspiracje do nauki języka niemieckiego, wskazać drogi i obszary, w jakich można się poruszać ze zdobytą umiejętnością porozumiewania się w języku niemieckim.

Kim jesteście? Nasz zespół to połączenie wiedzy i doświadczenia wykładowców z pasją i energią naszych studentów. Wspólnymi siłami chcemy dać życie projektowi, który przyniesie wymierne korzyści naszym studentom: dostarczy im wielu materiałów do nauki i bezpośredniego kontaktu z językiem niemieckim, zachęci ich do dodatkowej pracy, zapewni profesjonalne wsparcie merytoryczne i będzie drogowskazem do celu, jakim jest biegła znajomość języka.

Poznajcie nas:

dr Marta Filipowska – adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii XIX i XX wieku. Była studentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Christian-Albrechts-Universitat w Kiel, a następnie doktorantka UWr. Ma ogromne doświadczenie w nauczaniu języka niemieckiego, które zdobyła jako lektorka w prywatnych szkołach językowych, a także jako nauczyciel akademicki UWr. Zna również środowisko międzynarodowej korporacji, w którym zdobyła cenne doświadczenie w pracy projektowej. Prywatnie jest mamą dwójki dzieci, uwielbia książki o tematyce psychologicznej, dobrą kawę i wszelkiej maści koty.

dr Ewa Musiał – adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii XIX i XX wieku, absolwentka filologii germańskiej UWr, stypendystka programów DAAD i Erasmus, uczestniczka licznych wyjazdów badawczych i paleograficznych. Swoje językowe doświadczenie zdobywała również w biurze tłumacza przysięgłego, jest autorką tłumaczeń poezji i prozy. Doświadczenie dydaktyczne zgromadziła w szkołach językowych, na prywatnych lekcjach języka niemieckiego i w czasie długoletniej już pracy na Wydziale Filologicznym UWr. Prywatnie żona i mama, uwielbiająca spędzać czas z rodziną lub nad dobrą książką w zaciszu domowego ogrodu.

Hanna Michalik – studentka II roku filologii germańskiej UWr. Pasjonatka języków obcych, zwłaszcza języków germańskich. Przyszła tłumaczka przysięgła. Interesuje się podróżami i grami komputerowymi o charakterze strategicznym. Urodzona Torunianka, która uwielbia pierniki, nauki kosmiczne i gwarę toruńską. Obywatelka świata, która w każdym miejscu na ziemi czuje się jak w domu.

Margareta Kettling – studentka II roku filologii germańskiej UWr. Od niedawna również Junior Translation Specialist w polsko-niemieckiej firmie. Przyszła tłumaczka przysięgła oraz specjalistka ds. public relations. Pasjonatka podróży, jogi i domowej kuchni włoskiej. Wegetarianka oraz miłośniczka zwierząt. W czasie wolnym od nauki i pracy wyjeżdża na wieś na długie spacery lub sięga po interesującą książkę.

Ewa Kwil – studentka II roku filologii germańskiej UWr. Laureatka konkursu recytatorskiego liryki niemieckojęzycznej. Konkurs oraz dalsze kształcenie zainspirowały ją do studiowania germanistyki. W szkole podstawowej i średniej osiągała również wysokie miejsca w zawodach sportowych. Prywatnie uwielbia śpiewać, słuchać rocka alternatywnego, rozwiązywać krzyżówki, tworzyć biżuterię oraz zdobić przedmioty metodą decoupage i quillingu.

7

Numer projektu: [ 7 ]
SZKOLENIE DLA NAS  – Komunikacja międzypokoleniowa  – EFEKTY DLA WAS

Opis projektu
Zrobimy tak: Celem naszego projektu jest:

 1. poznanie bliżej wartości, potrzeb i motywacji przedstawicieli różnych pokoleń, w tym osób młodych,
 2. zwiększenie umiejętności efektywnej komunikacji międzypokoleniowej,
 3. szukanie rozwiązań na usprawnienie współpracy z przedstawicielami innego pokolenia w pracy.

Szkolenie, w którym  chcielibyśmy wziąć udział pomoże nam  zrealizować naszą chęć do polepszenia komunikacji z koleżankami w pracy a także z otoczeniem Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzięki temu wszystkim będzie łatwiej i przyjemniej.

Dlaczego i dla kogo? Projekt, który proponujemy pozwoli nam przeszkolić wszystkich pracowników dziekanatu (których mamy 30 osób), a nie tylko wybrane osoby.

Naszym zdaniem na Uniwersytecie Wrocławskim potrzebna jest bardziej efektywna współpraca osób zatrudnionych z przedstawicielami różnych pokoleń. Tego nam brakuje – dobrych relacji, gdyż nie bardzo jesteśmy w stanie zrozumieć się poprzez istniejące różnice pokoleniowe. Dzięki nabyciu tych umiejętności nasze  relacje będę zdecydowanie lepsze – z pracownikami oraz ze studentami. Skorzystają wszyscy i przekażą wiedzę dalej.

Gdzie? Szkolenie zostanie przeprowadzone na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii przez wykwalifikowane osoby w formie warsztatów.

A od nas… Ze swojej strony zapewniamy IMPLEMENTACJĘ uzyskanej wiedzy w szerszych kręgach poza dziekanatem. Pomożemy w sprawnej organizacji szkolenia w przyjaznej atmosferze. Będzie cudownie.

Kim jesteście? Jesteśmy pracownikami (forma pracownice i pracowniczki nie bardzo nam się podoba)  DZIEKANATU Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Dążymy do tego, aby wszelkie opinie o „strasznych Paniach” z dziekanatu były tylko i wyłącznie historią. Chcemy być otwarte na nowe inicjatywy, chcemy pracować lepiej, chcemy wykorzystywać nowe technologie i korzystać z nowoczesnych rozwiązań.

8

Numer projektu: [ 8 ]
iOS – inkubator Odpoczynku Studenckiego

Opis projektu
Zrobimy tak: Zamierzamy stworzyć iOS – inkubator Odpoczynku Studenckiego czyli przyjazną przestrzeń relaksu a przy okazji wymiany myśli przede wszystkim dla wszystkich studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, ale też całej społeczności akademickiej wydziału a być może także szerzej. Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie osobom studiującym integracji czy spędzania wolnego czasu w przestrzeni uniwersyteckiej. Studenci zyskają przestrzeń do swobodnej rozmowy, odpoczynku, przeczytania książki i przebywania z innymi osobami studiującymi a także z nami! Nasze działanie da możliwość integracji między osobami studiującymi, szansę poznania nowych ludzi i przyczyni się do większego poczucia wspólnoty wśród studiujących. Projekt obejmuje zakup odpowiednich akcesoriów oraz umieszczenia ich w niewykorzystanej przestrzeni WPAiE, w tym mebli, książek oraz roślin, które pozwolą na stworzenie takiej przestrzeni oraz odpowiedniej atmosfery. W ramach promowania rozwoju i wymiany zainteresowań, w planowanym projekcie przewidujemy także utworzenie półki bookcrossingowej, z której będą mogli korzystać studenci i pracownicy Uniwersytetu.

Dlaczego i dla kogo? Chcemy zrealizować projekt, żeby stworzyć miejsce dostępne dla wszystkich osób studiujących i umożliwić im integrację między sobą w ramach tego przedsięwzięcia. Jest on doskonałym wypełnieniem pustej przestrzeni w budynku D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii i mamy nadzieję, że wywrze pozytywny wpływ na rozwój Uniwersytetu, w którym niewątpliwie wciąż brakuje miejsc na przyjemne spędzanie czasu między zajęciami. Projekt jest adresowany do wszystkich, którzy chcieliby korzystać z miejsca umożliwiającego swobodną dyskusję, czytanie czy po prostu relaks. Oprócz tego, ze względu na bliskie sąsiedztwo z siedzibą Inkubatora (oddzielonego zaledwie szklaną szybą od tej przestrzeni), pozwoli także na wymianę myśli i pomysłów pomiędzy pracownikami naukowymi a studentami. Mamy nadzieję, że ta przestrzeń będzie sprzyjać integracji z osobami studiującymi również rozwijającego się zespołu Inkubatora a tym samym dzięki swobodnym rozmowom i przyglądaniu się naszej działalności, pozwoli na jego jeszcze prężniejszy rozwój. Projekt będzie udostępniony dla wszystkich osób przebywających na Wydziale i każdy będzie mógł z niego bez przeszkód korzystać zarówno w czasie trwania prac Inkubatora, jak i po ich zakończeniu.

Gdzie? Będzie to korytarz w budynku “D” Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, na III piętrze od strony ulicy Uniwersyteckiej (przy oknach wychodzących na tę ulicę).

Wykorzystanie tej przestrzeni zostało skonsultowane na WPAiE i uzyskaliśmy wstępną (i entuzjastyczną) zgodę na planowanie rozwoju dla tej niewykorzystanej przestrzeni.

A od nas… Zapewnimy czuwanie nad porządkiem w stworzonym przez nas miejscu, dbanie o jego utrzymanie i postępujący rozwój oraz wsparcie organizacyjne przy tworzeniu opisanej przestrzeni. Zadbamy także o wstępne wyposażenie i wybór książek, a następnie zadbamy o odpowiedni ich przepływ i wymianę w ramach planowanego bookcrossingu.

Będziemy także starać się wykorzystać i angażować przestrzeń iOSa do spotkań ze studentami, promować jego istnienie i zachęcać do jego wykorzystywania poprzez m.in. wydarzenia w tej przyjaznej przestrzeni organizowane.

Kim jesteście? Jesteśmy Inkubatorem Doskonałości Naukowej – Digital Justice, który działa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jesteśmy nową jednostką, która się dynamicznie rozwija i bardzo pragniemy wciągać społeczność akademicką w nasze działania a zwłaszcza pozostawać w bliskim kontakcie ze studentami. Nasze centrum badawcze zajmuje się badaniem wpływu nowych technologii na wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych. Poprzez swoje badania stajemy się częścią międzynarodowej społeczności starającej się dostosować istniejące rozwiązania prawne do nowych wyzwań współczesnego świata.

9

Numer projektu: [ 9 ]
Klubik dziecięcy – wsparcie rodzin doświadczonych migracją

Opis projektu
Zrobimy tak: Celem projektu jest zorganizowanie świetlicy dla dzieci w wieku 6-12 lat, gdzie zapewniać będziemy opiekę dzieciom z Ukrainy w tym trudnym dla nich i ich rodzin czasie. Ma to na celu pomoc ich rodzicom, którzy mogą czuć się przytłoczeni nową rzeczywistością i danie im przestrzeni na znalezienie pracy. W głównej mierze chcemy zapewnić opiekę dzieciom należących do społeczności UWr (rodzeństwo studentów, dzieci z rodzin pracowników etc.). W projekt zaangażowani będą studenci – wolontariusze, którzy chętnie zgłaszają się do pomocy. Dzięki tej możliwości będą mogli zdobywać doświadczenie, przygotowujące ich często do późniejszej pracy zawodowej.

Dlaczego i dla kogo? Pomysł jest odpowiedzią na obecną sytuację na świecie. Chcielibyśmy zapewnić opiekę dla dzieci z Ukrainy, aby ich rodzice mogli spokojnie w tym czasie zorganizować dokumenty czy poszukać pracy. Uważamy, że pasuje on to przestrzeni Uniwersytetu, ponieważ kojarzymy to miejsce ze studentami i pracownikami, którzy poprzez swoje działania chcą ulepszać przestrzeń dookoła nich. W projekt będą zaangażowani także studenci takich kierunków jak np. pedagogika, którzy będą także dzięki temu zdobywali praktyczne doświadczenia.  Dzięki zapewnieniu opieki rodzeństwu czy dzieciom społeczności UWr pozwolimy studentom spokojnie się uczyć, a pracowników odciążyć i skupić się na pracy.

Gdzie? Chciałybyśmy, aby świetlica znajdowała się w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej.

A od nas… Ze swojej strony oferujemy zajęcia artystyczne, sportowe, wycieczki dla dzieci. Będziemy wspólnie realizować pomysły i pomagać odnaleźć się dzieciom w nowej rzeczywistości.  Przygotowałyśmy bazę miejsc, które w wybrane dni tygodnia oferuje darmowe zwiedzania, np. poszczególnych wystaw i mogłybyśmy tam zabierać podopiecznych.

Kim jesteście? Jesteśmy studentkami, które chcą działać na rzecz uchodźców z Ukrainy. Pomimo faktu, że każda z nas na co dzień zajmuje się czymś innym to wierzymy, że razem możemy stworzyć miejsce przyjazne dzieciom.

Natalia – przez 3 lata pracowała z dziećmi ze spektrum autyzmu w wieku 3-10 lat, organizowała zajęcia sportowe, artystyczne, wycieczki itp. Przez półtora  roku była także opiekunką dla dzieci w wieku 6-11 lat

Magda – Studentka Bezpieczeństwa Narodowego na III roku. Należy do NZS UWr, gdzie koordynowała kilka projektów z związanych z HR. Przez 5 lat pracowała jako animator i wolontariusz w Dzieciach Maryi. Jest osobą bardzo empatyczną.

Paulina – Studentka Socjologii Ekonomicznej oraz Muzykoterapii. Studia łączy z działaniem w różnych kołach naukowych i stowarzyszeniach studenckich, gdzie odpowiada za organizację różnych przedsięwzięć.  Doświadczenie w pracy z dziećmi zaczęła zdobywać jako wolontariusz w  ośrodku dla dzieci z porażeniem mózgowym. W pracy muzykoterapeutycznej współpracowała też m.in. z dziećmi niewidomymi.

Kaja – doświadczenie zdobywała przez pracę w krakowskiej świetlicy środowiskowej, gdzie zajmowała się dziećmi w wieku 8-12 i prowadziła zajęcia plastyczne. Była wolontariuszką, a potem koordynatorką na obozach językowych dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18, gdzie uczyła angielskiego, prowadziła szkolenia oraz gry i zabawy.

Karolina – studenta dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Na co dzień działa w Kole Naukowym Interdyscyplinarnych Działań Europejskich, gdzie pełni funkcję Prezeski.

9

Numer projektu: [ 10 ]
Scientific seminar „Understanding current Europe”

Opis projektu
Zrobimy tak: Celem naszego projektu jest organizacja seminarium naukowego „Understanding current Europe” w którym wezmą udział studenci i pracownicy Katedry Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Jeśli sądzicie Państwo, że będzie to wydarzenie naukowe, jakich wiele, to tutaj chcemy wyjaśnić na czym będzie polegała jego wyjątkowość. Po pierwsze, do udziału włączamy naszych studentów zagranicznych, pochodzących z wielu różnych krajów europejskich, w tym z Ukrainy, Hiszpanii, Portugalii, ale także spoza Europy, dla których istotne jest zrozumienie specyfiki społecznej, kulturowej i politycznej kontynentu europejskiego. Podczas seminarium chcemy dyskutować o problemach i wyzwaniach przed jakimi stoi współczesna Europa, z naszej perspektywy, jako młodych ludzi, którzy czują się współodpowiedzialni za przyszłe losy naszego kontynentu. O wysoki poziom naukowy naszych dyskusji będą dbali nasi wykładowcy z KSE UWr, którzy zgodzili się nie tylko spędzić z nami wspólny czas, ale także wspomóc przy przygotowaniu naszych projektów naukowych, o których chcielibyśmy dyskutować. Seminarium ma stanowić także okazję do integracji środowiska studentek i studentów KSE pochodzących z Polski z koleżankami i kolegami z innych krajów. Tak też bowiem postrzegamy integrację, która jest dla nas nie tylko procesem politycznym rozgrywającym się w brukselskich gabinetach i salach parlamentarnych, ale przede wszystkim oznacza współpracę, partnerstwo, zaufanie i zrozumienie ludzi pochodzących z różnych regionów, krajów, mówiących różnymi językami, a jednak zjednoczonych wspólną troską o wolność, pokój i bezpieczeństwo. Wartości te, jak się okazuje, tak ważne w dzisiejszej rzeczywistości, chcemy propagować podczas naszego seminarium naukowego. Ponieważ planujemy organizację naszego seminarium w Bazie Ekologicznej „Storczyk” należącej do Uniwersytetu Wrocławskiego, chcielibyśmy pokazać naszym koleżankom i kolegom z zagranicy walory przyrodnicze i turystyczne Karkonoskiego Parku Narodowego. Seminarium jest planowane na trzy niepełne dni. Pierwszego dnia przyjeżdżamy po południu do „Storczyka” i zaraz po zakwaterowaniu mamy pierwszą sesję dyskusyjną. Następnego dnia obradujemy od rana do południa, następnie idziemy na trzygodzinną wycieczkę do Karkonoskiego Parku Narodowego, a po spacerze znów wracamy do naukowych dyskusji. Trzeciego dnia poranek rozpoczniemy od kolejnej sesji naukowej, aby następnie w godzinach południowych udać się z powrotem do Wrocławia.

Dlaczego i dla kogo? Bezpośrednie korzyści z organizowanego wydarzenia odniosą studentki i studenci, a także pracownice i pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy wezmą udział w seminarium. Będą mieli oni okazję dzielić się swoją wiedzą, prezentować wyniki naukowych analiz, dyskutować o przyszłości projektu integracyjnego w Europie. Studentki i studenci będą mieli okazję lepiej poznać się ze swoimi zagranicznymi koleżankami i kolegami, a  zagraniczni uczestnicy seminarium, przekonać się o licznych zaletach studiowania na Uniwersytecie Wrocławskim, związanych nie tylko z wysokim poziomem nauczania, ale też uczestnictwem w wydarzeniach sprzyjających rozwojowi naukowemu i integracji społecznej i międzykulturowej. Mamy nadzieję, że nasze koleżanki i koledzy spoza Polski, po ukończeniu studiów i powrocie do swoich krajów, także dzięki naszemu projektowi, będą najlepszymi ambasadorami UWr, zachęcającymi do studiowania na naszej wspaniałej Uczelni.  Warto pamiętać także, że jako uczestnicy seminarium, studentki i studenci Uniwersytetu Wrocławskiego, będziemy żywymi nośnikami idei współpracy, otwartości, porozumienia o których chcemy dyskutować, a także utrwalać i propagować we wspólnotach w ramach których funkcjonujemy- akademickiej, koleżeńskiej, lokalnej, krajowej czy europejskiej. Projekt ma także na celu promowanie wyjątkowego miejsca, którym jest Stacja Ekologiczna „Storczyk” w Karpaczu. Wiele osób zdaje się nie pamiętać jak wyjątkowe miejsce ma do dyspozycji UWr i jego społeczność, które powinniśmy wykorzystywać nie tylko do organizacji eventów naukowych takich jak ten przez nas proponowany, ale także w przyszłości jako miejsce spotkań i dyskusji w pięknym, inspirującym otoczeniu, w bliskim kontakcie z przyrodą.

Gdzie? Planowane seminarium naukowe planujemy zorganizować w Stacji Ekologicznej „Storczyk” w Karpaczu należącej do Uniwersytetu Wrocławskiego, na przełomie maja i czerwca 2022. Obiekt ten dysponuje salą z której będziemy mogli skorzystać w trakcie obrad seminaryjnych, a także wystarczającą ilością miejsc noclegowych, aby pomieścić wszystkich uczestników seminarium. Dzięki temu środki finansowe, które chcemy pozyskać w ramach programu Akademicki Budżet Otwarty UWr w znacznej części z powrotem trafią na Uniwersytet Wrocławski, do Stacji Ekologicznej, która może wykorzystać je ponownie, według własnych potrzeb. Tym samym projekt tworzy wartość dodaną dla wielu podmiotów tworzących naszą wspólnotę akademicką.

A od nas… Jesteśmy autorami pomysłu, zamierzamy zaplanować i zrealizować seminarium w taki sposób, aby każdy z uczestników miał szansę rozwinąć swoje naukowe zainteresowania i brać aktywny udział w dyskusjach. Na miejsce seminarium dostarczymy wszystkie materiały i sprzęt multimedialny niezbędny do jego przeprowadzenia. Przebieg seminarium będziemy dokumentować za pomocą krótkich filmików i zdjęć, którymi będziemy się dzielić z resztą naszej wspólnoty uniwersyteckiej, poprzez umieszczenie ich w mediach społecznościowych Katedry Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Po powrocie napiszemy szczegółowe sprawozdanie z wyjazdu, dzięki któremu dowiecie się na ile udało nam się osiągnąć nasze zakładane cele.

Kim jesteście? Jesteśmy grupą studentek i studentów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego aktywnie działających w ramach koła naukowego „Projekt Europa”. Łączą nas wspólne zainteresowania tematyką integracji europejskiej, kultury europejskiej, aktywnie propagujemy pełne członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Poprzez swoją działalność staramy się promować ideę integracji i współpracy, nie tylko na poziomie międzynarodowym, ale także lokalnym i regionalnym. Przez ostatnie lata byliśmy współorganizatorami licznych wydarzeń i imprez naukowych odbywających się w Katedrze Studiów Europejskich UWr. Ostatnia z nich to III Ogólnopolski Kongres Europeistyki „Europa Wielu Prędkości”, który miał miejsce we wrześniu 2021 na Uniwersytecie Wrocławski

10

Numer projektu: [ 11 ]
„Inkluzywnie do mnie mów, czyli poradnik dla tych, którzy chcą otwartego i równościowego Uniwersytetu Wrocławskiego”

Opis projektu
Zrobimy tak: Chcemy wydrukować broszurę przeznaczoną dla społeczności UWr. W książeczce napiszemy, w jaki sposób mówić i komunikować, by nie dyskryminować i nie utrwalać nierówności. Weźmiemy pod uwagę różne grupy, które mogą być dyskryminowane ze względu na płeć, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, narodowość, pochodzenie, niepełnosprawność, wiek…

Skupimy się przede wszystkim na języku, bo wychodzimy z założenia, że język kształtuje naszą świadomość, a zmiana w komunikacji – to zmiana, której może dokonać każd_ z nas! Ta pozornie mała zmiana może znacząco wpłynąć na osoby z grup mniejszościowych w naszej społeczności – poczują, że są w przyjaznym otoczeniu, że mogą tu czuć się komfortowo, że są u siebie.

Dlaczego i dla kogo? Wiemy, że język nieinkluzywny, język utrwalający nierówności nie zawsze wynika ze złej woli. Często wynika z niewiedzy czy przekonania, że „zawsze tak się mówiło”, a stereotypy są zakorzenione nawet w przysłowiach. Chcemy pokazać, że można inaczej, chcemy zwrócić uwagę, że warto się zastanowić nad tym, jak się mówi. Prosto i klarownie chcemy wytłumaczyć pojęcia, które nie zawsze są jasne dla przeciętnego użytkownika/przeciętnej użytkowniczki języka.

Gdzie? Broszurę chcemy wydrukować w maksymalnym nakładzie, na jaki pozwala budżet. Z szacunków wynika, że będzie to ok. 6 tys. sztuk. Chcemy ją rozprowadzić możliwie szeroko, trafiając do możliwie dużej liczby osób, z wszystkich grup w społeczności UWr (osoby studiujące, wykładające, pracujące).

Jeśli uda nam się zdobyć dodatkowe środki, chcemy ją wydrukować także w wersji anglojęzycznej.

A od nas… Agata Kreska i Katarzyna Lisowska napiszą główną część tekstu. Łukasz Prus i Ariel Przybyłowicz będą odpowiedzialni za komentarz prawny. Dominika Hull złoży tekst i opracuje go graficznie.

Kim jesteście? Dominika Hull – pracuje w Dziale ds. komunikacji, graficzka, fotografka; Agata Kreska – pracuje w Dziale ds. Komunikacji, aktywistka równościowa, sojuszniczka osób LGBT+, feministka; Katarzyna Lisowska – pracuje w Zakładzie Teorii Literatury, feministka, sojuszniczka wszystkich potrzebujących; Łukasz Prus – adiunkt na WPAE, rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na UWr w latach 2020-2021 (obecnie urlop), adwokat w szczególności świadczący pomoc prawną pro bono publico w sprawach dot. obrony praw obywatelskich; Ariel Przybyłowicz – adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy UWr, rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na UWr, radca prawny

11

Numer projektu: [ 12 ]
Wolność słowa fundamentem wolnego i różnorodnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Opis projektu
Zrobimy tak: Celem naszego projektu jest zainspirowanie i zachęcenie studentów i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do refleksji i konstruktywnej dyskusji dotyczącej jednej z najważniejszych wartości jaką niesie ze sobą idea Uniwersytetu – wolności wypowiedzi. Coraz częściej obserwujemy w uniwersyteckim środowisku, że poprzez nieodpowiedzialne i agresywne wypowiedzi, ale i przez pustosłowie i nowomowę w komunikacji, wolność ta bywa nadużywana i wypaczana. Jeszcze bardziej martwi nas fakt, iż w ostatnim czasie podejmowane są próby na rzecz ograniczania swobody wypowiedzi w społeczności UWr i wprowadzania cenzury prewencyjnej, mającej na celu wyeliminowanie krytycznego myślenia i odwagi w formułowaniu i ekspresji ocen i opinii. Naszym pomysłem na przeciwdziałanie takiej sytuacji jest organizacja otwartej, wolnej od agresji słownej i presji emocjonalnej, ale także i gróźb użycia kodeksów cywilnych i karnych, debaty akademickiej na temat znaczenia wolności słowa dla trwania i rozwoju Uniwersytetu jako instytucji badawczej i edukacyjnej; dyskusji wspierającej różnorodność, otwartość i postawy obywatelskie. Do udziału w niej planujemy zaprosić Rektora UWr Pana prof. dr. hab. Przemysława Wiszewskiego, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Pana prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, Rzecznika Praw Obywatelskich Pana dr. hab. Marcina Wiącka, prof. UW, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana dr. hab. Przemysława Czarnka, prof. KUL, Przewodniczącego Rady Fundacji Batorego Pana prof. Andrzeja Rycharda oraz Prezeskę Fundacji Panoptykon Panią Katarzynę Szumielewicz. Liczymy, że tak dobrane grono dyskutantów, pozwoli przybliżyć społeczności naszego Uniwersytetu znaczenie wolności słowa dla transparentności życia publicznego, prawa do prowadzenia badań naukowych i publikowania ich wyników, wolnego od presji światopoglądowej, politycznej i ideologicznej, zapobiegania mechanizmom zniewolenia opinii publicznej,, ale i podniesienia jakości debaty publicznej i korzystania z wolności słowa, także na łamach akademickich mediów społecznościowych. Listę szczegółowych pytań i zagadnień do dyskusji chcemy opracować przy współpracy całego środowiska akademickiego UWr. Jeśli poprzecie Państwo nasz projekt, to będziemy zachęcać Was do nadsyłania pytań do zaproszonych dyskutantów, które dotyczyć będą tematu naszej debaty, a następnie zostaną zadane podczas samego wydarzenia. Debatę planujemy zorganizować w październiku 2022 r., na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W debacie będzie mogło wziąć bezpośredni udział 200 osób, natomiast wydarzenie będzie transmitowane na żywo za pomocą mediów społecznościowych. Nie straszne nam warunki pandemiczne. Jeśli covid nie odpuści, naszą dyskusję zrealizujemy w trybie zdalnym, jednak obstajemy, jeśli tylko będzie to możliwe, za bezpośrednią formą spotkania i dialogu pomiędzy zaproszonymi gośćmi, przy aktywnym zaangażowaniu publiczności. Debatę poprowadzi osoba mająca wiedzę, kompetencje i doświadczenie w prowadzeniu tego typu eventów. Jej część będzie wykorzystywać komentarze publiczności do wystąpień zaproszonych gości oraz pytania odnoszące się do wypowiedzi Dyskutantów. Dzięki temu każda chętna osoba ze społeczności akademickiej UWr będzie mogła zabrać głos w dyskusji, Państwa opinie będziemy także utrwalać na chacie w mediach społecznościowych.

Dlaczego i dla kogo? Jak wiemy ludzkie słowa i pamięć są ulotne, dlatego w trosce, aby rezultaty projektu zostały z nami na dłużej, a główne wątki debaty  o wolności słowa na Uniwersytecie inspirowały do myślenia i działania naszych studentów i pracowników, po zakończeniu debaty przygotujemy krótki raport z podsumowaniem wszystkich wątków w dyskusji. Znajdą się tam głosy i opinie wyrażone zarówno przez zaproszonych Dyskutantów (przedstawiciel władz rektorskich UWr, przedstawiciel KSARP, przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawiciel Fundacji Batorego i Panoptykonu), ale także wszystkich osób, które zabiorą  glos, nie tylko wśród obecnych w miejscu debaty, ale także z internautów komentujących przebieg spotkania w mediach społecznościowych. Zakładamy, że uczestnictwo w debacie pobudzi społeczność akademicką  do krytycznego, ale też i twórczego myślenia na temat Uniwersytetu oraz relacji społecznych jakie panują w naszym miejscu nauki i pracy. Debata jest zatem dla całej społeczności akademickiej, ma także stanowić przesłanie i zachęcenie do większej transparentności, otwartości i wrażliwości na głosy krytyczne na temat funkcjonowania naszego Uniwersytetu. Wolność głoszenia poglądów, wskazywanie przypadków nieprawidłowości i dysputa nad możliwością naprawy jest bowiem najlepszym sposobem na wzrost standardów organizacyjnych i etycznych w procesie zarządzania uniwersytetami. Liczymy zatem, że z projektu skorzystamy my wszyscy, cała nasza społeczność.

Gdzie? Planowana debata odbędzie się w na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, który dysponuje niezbędną infrastrukturą i powierzchnią do realizacji takiego wydarzenia. Uważamy także, że to właśnie Wydział Nauk Społecznych gdzie są prowadzone badania naukowe i zajęcia dydaktyczne w zakresie treści będących przedmiotem debaty, a więc praw i wolności obywatelskich, w tym wolności słowa, partycypacji obywatelskiej w sferze publicznej, odpowiedzialności obywatelskiej, jakości instytucji publicznych, wydaje się dobrym miejscem dla zapewnienia atmosfery otwartości, zaufania, szczerości i życzliwości, niezbędnych do przeprowadzenia rzeczowej dyskusji.

A od nas… Od siebie dajemy pomysł, opracowanie szczegółowej koncepcji debaty, nasz czas, który poświęcimy na zaproszenie gości, zebranie od Was pytań, które chcielibyście zadać uczestnikom debaty, zorganizowanie całego wydarzenia. Informację o debacie, jej przebiegu i raport z realizacji wydarzenia będziemy upowszechniać w środowisku samego UWr, ale i poza nim. Raport z przebiegu debaty będziemy chcieli umieścić w Repozytorium UWr, a informację końcową  w „Przeglądzie Uniwersyteckim”.

Kim jesteście? Jesteśmy grupą pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, która poznała się kilka miesięcy temu, dzięki zaangażowaniu na forum „Uniwersytet Wrocławski-forum, agora, wspólnota”. Pracujemy na różnych wydziałach, Dagmara na Historycznym i Pedagogicznym, Ania na Biotechnologii, Małgosia z Rafałem na Naukach Społecznych, natomiast Piotr na Naukach o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska, co daje nam możliwość spojrzenia na UWr i jego sprawy z szerszej perspektywy. Praca naukowa i dydaktyczna jest naszą pasją, a Uniwersytet Wrocławski traktujemy nie tylko jako miejsce zarobkowania, ale w równym stopniu, także jako społeczność ludzi, którzy dzięki UWr mogą poznawać świat, realizować zainteresowania i dzielić się swoją wiedzą z innymi. Wszechstronna orientacja jaką posiadamy na temat różnych aspektów uniwersyteckiego życia, ale także wyzwań i problemów przed którymi stoi obecnie nasza Uczelnia,  którą nabyliśmy podczas licznych formalnych i nieformalnych spotkań i dyskusji z innymi pracownikami oraz studentami UWr, zmotywowała nas do podjęcia wspólnych działań w postaci proponowanego projektu.

12

Numer projektu: [ 13 ]
Teatr Psychologiczny

Opis projektu
Zrobimy tak: Na Uniwersytecie Wrocławskim brakuje nam tylko jednego – teatru studenckiego. W spektaklach pragniemy zestawić dzieła klasyków wraz z wiedzą psychologiczną oraz wpływem tej nauki na zachowanie człowieka. Zebraną już grupę aktorską oraz wokalną tworzą studentki i studenci Instytutu Psychologii.

Chcemy zapewnić społeczności akademickiej możliwość realizacji w zakresie kultury, a także poszerzyć ich wiedzę na temat psychologii i jej wpływu na szeroko rozumianą sztukę. Pragniemy zapewnić studentkom i studentom spędzenie wolnego czasu na najwyższym poziomie, pełnym wrażeń estetycznych, emocjonalnych i edukujących. Uniwersytet stałby się wówczas nie tylko miejscem nauki, ale również kultury i rozrywki.

Dlaczego i dla kogo? Sztuki sceniczne są jednym z najważniejszych przedmiotów naszego zainteresowania. Jako pasjonaci teatru pragniemy wykreować swój własny. Tworzymy Teatr Psychologiczny, mający działać przy Instytucie Psychologii. Z naszego projektu skorzystają zarówno studenci i studentki, jak i pracownicy naukowi, którzy, poza możliwością obcowania ze sztuką, pogłębią swoją wiedzę na temat psychologii. Planujemy premierę pierwszego spektaklu wraz z początkiem nowego roku akademickiego, jesienią 2022 roku. Pragniemy jednak zakończyć nasz udział w realizacji projektu, jakim jest Teatr Psychologiczny, dopiero po ukończeniu studiów.

Gdzie? Siedzibą Teatru Psychologicznego jest Instytut Psychologii, a miejscem spektakli i prób  – znajdująca się w nim aula.

A od nas… Posiadamy gotowy scenariusz oraz 27-osobową grupę aktorską zebraną przy Instytucie Psychologii, z którą jesteśmy już po pierwszych spotkaniach. Obejrzeliśmy także aulę Instytutu Psychologii, gdzie mają odbywać się próby i spektakle. Jesteśmy w trakcie formalizacji naszej działalności jako koła naukowego. Brakuje nam jedynie funduszy potrzebnych do zakupu sprzętu niezbędnego do realizacji spektakli.

Kim jesteście? Jesteśmy miłośnikami teatru i teatrologii, którzy spotkali się na Uniwersytecie Wrocławskim i pragną umożliwić studentkom i studentom Uczelni dostęp do akademickiego wymiaru kultury. Jako liderka zespołu, zajmuję się pracą nad scenariuszem oraz reżyserią planowanych spektakli. Członkowie grupy inicjatywnej mają natomiast wieloletnie doświadczenie sceniczne i tworzą zespół aktorski.

13

Numer projektu: [ 14 ]
UWr siatkówką stoi – pomóż nam pozostać na szczycie!

Opis projektu
Zrobimy tak: Po krótce- w ramach projektu chciałybyśmy wyposażyć aulę przy ul. Przesmyckiego 10, gdzie odbywają się nasze treningi, w sprzęt trenażerski, a także zakupić nowe stroje meczowe (gdyż te, w których gramy są starsze niż niektóre nasze seniorki (doktorantki.). Nasze działania nie wpłyną jedynie na rozwój sekcji (co i tak jest dużą promocją Uni Wroc na arenie ogólnopolskiej i myślę, że również międzynarodowej, zwracając uwagę na fakt, iż kilka naszych koleżanek nie jest z Polski), a także na rozwój całej auli, gdzie także prowadzone są zajęcia z WF nie tylko z siatkówki. Naszym głównym celem jest ułatwienie pracy zarówno naszemu trenerowi, jak i nam- tak jak wspominałam, na treningi przychodzimy zawsze z wielką przyjemnością, jednak mając porównanie, czy do klubów, w których grałyśmy, czy do innych uniwersytetów mamy poczucie, że mogłybyśmy pracować efektywniej z małą pomocą specjalistycznego sprzętu.

Dlaczego i dla kogo? Chcemy zrealizować ten projekt, ponieważ mamy wrażenie ( i niestety nie jest złudne), że władze Uniwersytetu zapomniały o auli na przestrzeni lat. Chcemy też trochę zostawić po sobie „pozytywny ślad” dla następnych, młodszych adeptek i adeptów siatkówki, którzy może nawet jeszcze nie wiedzą, że będą studiować na naszym Uniwersytecie, ale tak najbardziej to chcemy wykorzystać mądrze pieniądze, jakie są zaoferowane, czyli zakupić specjalny sprzęt i cieszyć się nim tak długo, jak my będziemy studentkami. Dodatkowo obok sekcji żeńskiej prowadzona jest równolegle sekcja męska, więc tak naprawdę 2x więcej osób jest w stanie realnie i regularnie korzystać i efektywnie, realnie zwyżkować z formą dzięki temu, co zaplanowałyśmy zakupić (nie mówię o użytkowaniu raz na jakiś czas możliwym dla każdego, kto znajdzie się w obrębie auli).

Gdzie? mała aula przy kompleksie sportowym, ul. Przesmyckiego 10

A od nas… Od wielu lat z dumą i uśmiechem na twarzy reprezentujemy barwy Uniwersytetu Wrocławskiego, dlatego tym bardziej mamy wiele pomysłów na to, jak dobrze zorganizować i wykorzystać przyznany nam budżet. Jesteśmy rozpoznawalne w środowisku uczniowskim, siatkarskim, jak i trenerskim,  dlatego tym bardziej wydaje się nam, że będziemy w stanie wydać dobrze każdą przyznaną nam złotówkę. Pomysłów mamy wiele, co chwile rodzą się nowe i każda z nas podpisze się pod tym, że to ze względu na fakt, iż kochamy ten sport i płynie on w naszych żyłach obok krwi. Dzięki takiemu projektowi możliwy będzie nasz dalszy rozwój na wyższym poziomie- technologia idzie do przodu i my też chcemy rozwijać się ze sprzętem wyższej klasy, niż jest nam w tym momencie dane.

Kim jesteście? Jesteśmy grupą studentek, od wielu lat reprezentującą Uni Wroc pod postacią żeńskiej sekcji piłki siatkowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Możemy poszczycić się tym, że od wielu lat zajmujemy miejsca medalowe w Dolnośląskiej Lidze Międzyuczelnianej, co premiuje nas do występów na arenie ogólnopolskiej- zarówno w siatkówce halowej, jak i plażowej. Tak naprawdę niektóre z nas mają doświadczenie związane z sekcją od 1 roku studiów licencjackich do szkoły doktorskiej. Wyróżnia nas to, że wręcz uwielbiamy spędzać ze sobą czas- zarówno na treningach i uczelni, jak i poza nią.

14

Numer projektu: [ 15 ]
inteGRAcja – pedagogiczna przestrzeń nieoGRAniczonych możliwości

Opis projektu
Zrobimy tak: Naszym pomysłem jest stworzenie przestrzeni nieoGRAniczonych możliwości sprzyjającej interGRAcji społeczności akademickiej. Miejscem realizacji naszego projektu będzie korytarz na drugim piętrze budynku Instytutu Pedagogiki i Psychologii UWR przy ulicy Dawida 1 we Wrocławiu.

Uważamy, że nic nie łączy ludzi lepiej niż wspólne spędzanie czasu przy grach planszowych, stolikowych i innych… Zatem właśnie wokół nich koncentruje się nasza idea. Pragniemy, aby to było miejsce pełne kolorów, aby wzbudzało pozytywne emocje i zainteresowanie. Stworzona przez nas przestrzeń sprzyjałaby spotkaniom i integracji.

Projekt “inteGRAcja” to również przestrzeń dla działań pedagogicznych skierowanych do ludzi z Instytutu Pedagogiki i osób spoza niego, w tym dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, ich nauczycieli i opiekunów oraz innych zainteresowanych tą problematyką.  Planujemy działania mające na celu:

W obszarze metodycznym: rozwijanie kompetencji wykorzystywania gier w procesie edukacji i wychowania dzieci, doskonalenie umiejętności projektowania autorskich gier do pracy z dziećmi w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

W obszarze naukowo-badawczym: poznawanie zagadnień teoretycznych dotyczących wykorzystania gier w edukacji i wychowaniu (historyczne uwarunkowania, współczesna terminologia etc.), projektowanie i realizacja badań partycypacyjnych w obszarze gamifikacji i grywalizacji.

Uzasadnieniem dla planowanych działań jest dobrze opisana w literaturze przedmiotu rola i znaczenie gier w procesie edukacji dzieci. Warto podkreślić, że proponowane przez nas gry rozwijają wyobraźnię, poszerzają horyzonty myślowe, pomagają gromadzić wiedzę o świecie, porządkują informacje historyczne, rozwijają potencjał muzyczny, kompetencje matematyczno-przyrodnicze, językowe i ruchowe.

Niezbędna do realizacji założonych celów będzie przyjazna przestrzeń z dostępem do różnorodnych gier planszowych, stolikowych i innych (na przykład gra w klasy na podłodze, gra w kółko i krzyżyk na kredowej ścianie).  Znajdą się tutaj również gry używane, przyniesione przez nas lub inne osoby, a ich użytkowanie będzie nawiązywało do idei bookcrossing’u- u nas gamecrossing. Przestrzeń tę wypełnimy wygodnymi siedziskami, stołami, przytulnym dywanem, a także praktycznymi półkami, regałami, klimatycznymi lampami i żywymi kwiatami, a jej granice będzie wyznaczała jedynie wyobraźnia.

Jednak w związku ze specyfiką stworzonego miejsca korzystanie z niego odbywać się będzie według określonych zasad:

Dostęp do tej strefy będzie nieograniczony, ale dostęp do wybranych gier będzie ograniczony czasowo.

Dbanie o porządek i dobry stan gier oraz pozostałego wyposażenia będzie sprawą wspólną, zarówno nas – organizatorek, jak i osób korzystających.

Instytut Pedagogiki dzięki naszemu projektowi uzyska dodatkową, dobrze zorganizowaną i estetyczną przestrzeń dla działań pedagogicznych. Ta strefa uatrakcyjni także nasz Instytut w jego fizycznym wymiarze.

Dlaczego i dla kogo? Nasz pomysł narodził się w sali 60 – Niezwykłej Pracowni Muzycznej, która wyposażona jest w instrumenty muzyczne, dywan, lustra, wygodne pufy i inne elementy. Jest to przestrzeń nietypowa, która wyróżnia się wśród innych sal w Instytucie. Jej organizacja i wyposażenie sprzyjają podejmowaniu twórczych działań oraz budowaniu relacji społecznych. Zostałyśmy zachęcone przez Panią dr Martę Kondracką-Szalę, aby również w czasie pomiędzy zajęciami pozostać w sali i wspólnie zagrać w wybrane gry planszowe. Przyjęłyśmy tę propozycję i z czasem zamieniła się ona w naszą małą cotygodniową tradycję. Było przy tym dużo śmiechu, ale też “nutka” rywalizacji. Stało się to inspiracją do utworzenia ogólnodostępnego “kącika” gier w Instytucie Pedagogiki.

Planowany przez nas projekt jest otwarty dla wszystkich miłośników planszówek i innych osób, które dopiero się do nich przekonują. Nasz pomysł umożliwia integrację środowiska akademickiego również w kontekście międzypokoleniowym (dzieci, młodzież, dorośli i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku) i międzykulturowym.

Nasze przedsięwzięcie nie stanowi zamkniętego pomysłu. Jest to jedynie, albo aż, miejsce do podejmowania wielu różnych aktywności, takich jak: turnieje, rozgrywki, warsztaty, seminaria lub spotkania towarzyskie.

Inicjatywa “inteGRAcja – pedagogiczna przestrzeń nieoGRAniczonych możliwości” tak naprawdę nigdy się nie skończy. Gdy opuścimy mury naszego Instytutu, kolejne roczniki przejmą obowiązek koordynowania i dbania o wspólną przestrzeń. Pomysł będzie można rozwijać wraz z wykorzystaniem nowości wydawniczych wśród gier.

Nasz projekt pasuje do przestrzeni Uniwersytetu, ponieważ jego celem jest integracja, budowanie postawy otwartości i rozwijanie relacji społecznych, a także działalność badawcza i naukowa. Te dwie rzeczywistości będą się przenikać i wzajemnie napędzać, tak jak dzieje się to na naszej Uczelni.

Gdzie? Projekt zostanie zrealizowany w wydzielonej części korytarza na drugi piętrze, w budynku Instytutu Pedagogiki i Psychologii UWR przy ulicy Dawida 1 we Wrocławiu.

A od nas… Ze swojej strony oferujemy zaangażowanie w realizację projektu, entuzjazm i pozytywną energię, którą – mamy nadzieję – podzielimy się z resztą społeczności naszego Instytutu! Nasz pomysł planujemy rozwijać oraz wzbogacać o nowe inicjatywy. Ponadto zobowiązujemy się do rzetelnego i odpowiedzialnego wywiązywania się z podjętych zobowiązań. Będziemy czuwać nad porządkiem w stworzonej przez nas przestrzeni i nad tym, aby każdy czuł się tam dobrze. Oferujemy naszą energię i czas!

Kim jesteście? Jesteśmy grupą osób, które chcą działać i mają świetne pomysły, do których realizacji brakuje nam 10 tysięcy złotych. Nasza grupa składa się ze studentek II roku Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz dwóch dawnych studentek, aktualnie pracujących w Instytucie Pedagogiki 😊. Okazało się, że mamy wiele wspólnego. Chcemy zatem połączyć siły i utworzyć koło naukowe w IP, które zintegruje środowisko pedagogiczne i stworzy szansę na rozwój badawczo-naukowy, metodyczny i organizacyjny. Otworzy nas na świat, a świat na nas! Mamy ogromną liczbę pomysłów, chęci, zaangażowania i dobrego nastawienia. Zrobimy wszystko, aby ten zapał został dobrze wykorzystany! Na pewno nie raz o nas usłyszycie i wspólnie podejmiemy różnorodne inicjatywy.

A na dobry początek – chcemy skorzystać z ABO!

15

Numer projektu: [ 16 ]
Just breathe: Skuteczne techniki treningu oddechowego i ich zastosowanie w praktyce

Opis projektu
Zrobimy tak: Celem projektu „Just breathe” jest popularyzacja wiedzy na temat wpływu powolnego przeponowego oddechu na nastrój, stres i zdrowie oraz zwiększanie powszechnej umiejętności regulowania własnego oddechu.

W ramach projektu przeprowadzimy serię 1,5 godzinnych warsztatów, podczas których zaprezentujemy korzystne techniki oddechowe i przygotujemy uczestników do samodzielnego wykonywania ćwiczeń oddechowych. Zaprezentujemy też wyniki badań i koncepcje naukowe, które wyjaśniają w jaki sposób powolny oddech oddziałuje na organizm. Tempo i głębokość oddechu mogą modyfikować aktywność układu nerwowego, co przekłada się na korzyści w obszarze dobrostanu psychicznego i zdrowia. Dlatego też wykorzystując sprzęt do pomiaru zmienności rytmu serca (ang. HRV–Heart Rate Variability), zademonstrujemy wpływ oddechu na układ nerwowy. Dzięki temu uczestnicy:

– poznają swój bazowy poziom zmienności rytmu serca,

– dowiedzą się, dlaczego warto go znać (tzn. co mówi nam o naszym stanie zdrowia)

– doświadczą, w jaki sposób można modulować własną zmiennością rytmu serca wskutek ćwiczeń oddechowych.

A co najważniejsze – dzięki pomiarowi zmienności rytmu serca uczestnicy warsztatów doświadczą, jak pod wpływem zmiany tempa oddechu, zmienia się fizjologia ich organizmu.

Grupa studentów psychologii zostanie przeszkolona w tym zakresie i przygotowana tak, aby w przyszłości móc prowadzić warsztaty o tematyce oddechu i zmienności rytmu serca, skierowane do szerszej społeczności – akademickiej (studenci innych kierunków UWr lub pracownicy UWr) lub też zainteresowanych mieszkańców Wrocławia.

W aktualnie bardzo niespokojnym czasie – głównym zyskiem dla społeczności akademickiej – będzie możliwość świadomego korzystania z tak naturalnego, łatwo dostępnego i bezkosztowego sposobu obniżania niepokoju, lęku czy stresu – jakim jest powolne oddychanie. Uczestnicy warsztatów będą mogli nie tylko samodzielnie korzystać z tych umiejętności, ale również dzielić się nimi w swoim otoczeniu. Nasze działania będziemy opisywać w mediach społecznościowych. Dlatego też osoby, które nie wezmą udziału w warsztatach – również będą mogły dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z powolnego oddechu.

Dlaczego i dla kogo? Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie osoby w naszej najbliższej społeczności akademickiej, które chciałyby doświadczyć działania powolnego oddechu przeponowego na ciało. W efekcie osoby, które wezmą udział w warsztatach będą mogły:

 1. skuteczniej wpływać na swoje ciało i psychikę poprzez oddech.
 2. dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi.
 3. dołączyć do nas i prowadzić warsztaty wspólnie z nami.

Projekt wpisuje się w przestrzeń Uniwersytetu na wielu poziomach: dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, rozwoju osobistego, promowania prozdrowotnych zachowań, spotkań, integracji czy wymiany doświadczeń.

Dzięki temu projektowi mamy szansę podzielić się wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, które rozwijamy w ramach prowadzonych przez nas badań. Mamy poczucie, że powolne oddychanie jest niedocenioną zdolnością i chcemy to zmienić. Chcemy popularyzować i zachęcać do korzystania z tej naturalnej zdolności, którą posiada każdy z nas.

Gdzie? Z naszej inicjatywy warsztaty będą odbywały się w Instytucie Psychologii i Pedagogiki UWr. Chętnie zrealizujemy warsztaty również w innych przestrzeniach Uniwersytetu, dostosowując się do potrzeb uczestników.

A od nas… Z naszej strony zapewniamy nasz czas, zaangażowanie, wiedzę i umiejętności. Warsztaty opracujemy na podstawie najnowszej dostępnej wiedzy naukowej. Zajmiemy się organizacją i koordynacją poszczególnych warsztatów (mamy również doświadczenie w tym obszarze).

Zapewniamy też sprzęt, przy pomocy którego będzie można ćwiczyć powolne oddychanie (telefony z kompatybilnymi czujnikami oddechowymi) oraz autorskie aplikacje, które ułatwiają wykonywanie ćwiczeń oddechowych.

Kim jesteście? Jesteśmy grupą psychologów–badaczy i praktyków. Zależy nam na możliwościach praktycznego zastosowania efektów naszych badań–w kontekście promocji zdrowia i wspierania dobrostanu psychicznego. Mamy doświadczenie w pracy z dziećmi, osobami dorosłymi, seniorami, osobami zdrowymi i osobami cierpiącymi na ból przewlekły, choroby onkologiczne czy zmagającymi się z zaburzeniami odżywiania. W prowadzonych przez nas badaniach, osoby badane miały okazję doświadczyć nowych technologii, między innymi wirtualnej rzeczywistości oraz sprzętu do pomiarów funkcji fizjologicznych. Łączymy wiedzę i kompetencje psychologiczne z nowoczesnymi technologiami. Pracujemy interdyscyplinarnie, wdrażając nowe rozwiązania z różnych dziedzin, którymi chcielibyśmy się dalej dzielić z innymi.

16

Numer projektu: [ 17 ]
WSPIERAMY STUDIUJĄCE MAMY – Pokój dla matki z dzieckiem

Opis projektu
Zrobimy tak: Celem projektu jest adaptacja pomieszczenia nr 1 w Budynku Instytutu Pedagogiki, na potrzeby naszych studentek – matek z dziećmi. Odświeżenie pomieszczenia i zakup niezbędnego wyposażenia, pozwoli stworzyć przyjazną przestrzeń, w której nasze studentki wychowujące dzieci, będą miały gdzie je nakarmić, przewinąć lub pozostawić pod opieką osób towarzyszących. W ten sposób dzieci spędzą bezpiecznie czas w komfortowych warunkach, a mamy spokojnie załatwią wszystkie sprawy na uczelni.

Realizacja projektu:

 1. Informacja na profili FB Instytutu o planowanym projekcie
 2. Rozpisanie konkursu na projekt odświeżenia i wyposażenia pomieszczenia.
 3. Wybór najlepszego projektu – ogłoszenie wyników konkursu.
 4. Zakup środków malarskich i wyposażenia.
 5. Realizacja prac malarskich.
 6. Finał projektu.

Taka procedura wyłonienie zwycięskiego projektu, na nowo (po pandemii) zaktywizuje społeczność naszego kampusu wokół wspólnego zadania.

Dlaczego i dla kogo? Ponad 95% naszych studentów stanowią kobiety, które często zajmują się już wychowywaniem własnych dzieci. Nierzadko zmuszone są przychodzić z nimi do Instytutu, by załatwiać różne formalności. Wtedy dzieci przebywają na korytarzach, całkowicie nie przystosowanych dla ich potrzeb.

Gdzie? Projekt dotyczy pokoju nr 1 na parterze budynku Instytutu Pedagogiki.

A od nas… Zapewniamy przygotowanie projektu, transport, organizację oraz prace dekoratorskie i porządkowe.

Kim jesteście? Marek Podgórny – adiunkt w Instytucie Pedagogiki,

Joanna Golonka-Legut – adiunkt w Instytucie Pedagogiki

Wojciech Sylwester – Kierownik administracyjny obiektu

Kinga Czarnecka – studentka Pedagogiki

Oliwia Stępień – studentka Pedagogiki

17

Numer projektu: [ 18 ]
Studencki OPEN SPACE

Opis projektu
Zrobimy tak: Celem proponowanego projektu jest przekształcenie fragmentu niezbyt reprezentacyjnego korytarza w miejsce sprzyjające wygodnej pracy nad projektami dla studentów geografii, gospodarki przestrzennej i turystyki, bo takie kierunki studiów prowadzi nasz Instytut. W ramach dostępnego budżetu planujemy zakup dwóch dużych (250×120 i 200×120 cm) owalnych stołów konferencyjnych wraz z dodatkowym wyposażeniem: wygodnymi krzesłami, listwami zasilającymi do ładowania laptopów, lampą doświetlającą. Dodatkiem będzie tablica korkowa, która ma zawisnąć na ścianie w zamian stojącej tu szafy z lat 50. XX w. Do tablicy proponujemy przypinać pocztówki nadchodzące do nas z całego świata. Ostatnim przewidzianym do zakupu elementem mają być podstawki pod donice, które pozwolą w sposób bezpieczny dla roślin wprowadzić więcej zieleni i tlenu do naszej przestrzeni. Najkosztowniejszymi (jednostkowo) elementami tego zestawu są stoły projektowe (konferencyjne) wraz z ich transportem. Montaż i aranżacja – czyn społeczny.

Dlaczego i dla kogo? Nasza inicjatywa dotyczy zmiany przestrzeni choć części Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego. Chcemy, by infrastruktura dydaktyczna zaczęła nadążać za zmianami, które dokonują się w nauce i prowadzonych przez nas badaniach. Wnosimy o poprawę warunków lokalowych, w których muszą funkcjonować nasi studenci. Jest to drobny krok w kierunku zmiany nieciekawej przestrzeni odziedziczonej po minionych dekadach i egzystującej w warunkach „nie ma środków”. Mówimy „nie” dostawianemu, wysłużonemu i niefunkcjonalnemu wyposażeniu.

Gdzie? Projekt będzie realizowany w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1. Dotyczy III piętra budynku, gdzie znajduje się część Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego. Z przestrzeni tej korzystają studenci geografii, gospodarki przestrzennej i turystyki, ale także osoby wypożyczające mapy ze zbiorów kartograficznych. Wnętrza te zwiedzają również turyści korzystający z windy, by odwiedzić Wieżę Matematyczną.

A od nas… Zmiany naszych korytarzy już rozpoczęliśmy. Wskutek naszej inicjatywy na ścianach zawisły zdjęcia z podróży po świecie, a szarość korytarzy urozmaiciły kolorowe siedziska. Jest to jednak kropla w morzu i nie zaspokaja potrzeb wyrażanych przez studentów i pracowników Instytutu. W ramach tego projektu zapewniamy prace organizacyjne i siłę roboczą w aranżacji przestrzeni. Obiecujemy też, że nie poprzestaniemy na tym projekcie. Wnętrza Instytutu wymagają remontów i dyskusji nad organizacją pracy. Budowa nowego budynku Instytutu nie mieści się niestety w ramach budżetu ABO UWr – wspieramy władze Uniwersytetu w tej najpoważniejszej dla nas sprawie.

Kim jesteście? Jesteśmy grupą pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów reprezentującą dwa zakłady Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego. Specjalizujemy się w zagadnieniach środowiskowych i korzystamy z najnowocześniejszych narzędzi badawczych. Dużo pracujemy, publikujemy wyniki swoich badań w najlepszych czasopismach branżowych, czerpiemy inspiracje z uznanych ośrodków badawczych. Każdy z nas ma inne doświadczenie, ale dzielimy się nim i wzajemnie wspieramy. Tym samym mamy za sobą lata spędzone na badaniach obu stref polarnych, biegłość w prowadzeniu pomiarów geofizycznych, setki opublikowanych map i wykonanych analiz przestrzennych GIS, staże na Oxfordzie i innych prestiżowych uniwersytetach, doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne. Łączy nas maksymalne zaangażowanie w wykonywane obowiązki, a praca to w zasadzie styl życia. I choć patrzymy z optymizmem w przyszłość, trudno nam przymykać oczy na sytuację naszego miejsca pracy. Instytut rozproszony jest w 5 oddalonych od siebie obiektach uniwersyteckich, miejsca te wymagają pilnej uwagi pod względem warunków do pracy i nauki.

18

Numer projektu: [ 19 ]
Geologia w Twoich rękach!

Opis projektu
Zrobimy tak: Celem projektu jest stworzenie bazy sprzętowej do projektowania i sporządzania modeli 3D struktur geologicznych, takich jak uskoki czy fałdy, modeli obrazujących różne typy budowy geologicznej, modeli sieci krystalicznych minerałów i wielu innych. Taki sprzęt umożliwi ciągłe wzbogacanie materiałów dydaktycznych Instytutu Nauk Geologicznych oraz Muzeum Geologicznego i ciągłe dostosowanie ich do zmieniających się potrzeb studentów i odwiedzających. Planujemy zakupić drukarkę 3D, zapas materiałów niezbędnych do druku i części zamiennych, które pozwolą nam stworzyć i rozwijać kolekcję modeli dydaktycznych. To ułatwi naszej kadrze objaśnianie podstaw geologii, a studentom i odwiedzającym Muzeum Geologiczne zrozumienie problemów, które wymagają wyobraźni przestrzennej. Nie trzeba już będzie odwoływać się do abstrakcyjnych pojęć ilustrowanych na dwuwymiarowych kartkach i slajdach. Geologia będzie dosłownie w Twoich rękach!

Dlaczego i dla kogo? Uważamy, że wraz z rozwojem nowoczesnych technologii najlepiej sprawdza się interaktywne podejście do dydaktyki. Chcemy uczyć przystępnie i efektywnie. Modele, które wydrukujemy, pomogą osobom z mniejszą wyobraźnią przestrzenną opanować podstawy geologii. Widzimy, że zagadnienia te pokazywane na dwuwymiarowych tablicach i slajdach, czasem wydają się trudne, a przecież tak nie musi być. Nareszcie będzie można zaprezentować różne typy struktur geologicznych takie jak fałdy czy uskoki w trzech wymiarach oraz ich wizualizację na dwuwymiarowej przestrzeni mapy geologicznej. Wszystko to będzie możliwe bez uciekania się do konstrukcji geometrycznych rysowanych kredą na tablicy lub pokazywanych na prezentacjach multimedialnych.

W projekcie wezmą udział wszyscy członkowie grupy inicjatywnej. Dopilnujemy zamówienia, złożenia oraz prawidłowego wykorzystania sprzętu. Na projekcie zyskają przede wszystkim studenci pierwszych lat geologii i inżynierii geologicznej oraz odwiedzający Muzeum Geologiczne, a także wszyscy uczestnicy akcji promocyjnych Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, podczas których będziemy prezentować stworzone przez nas modele 3D. Ponadto, będziemy otwarci na wszelkie potrzeby dydaktyczne Instytutu Nauk Geologicznych. Zorganizujemy otwarte spotkanie dla studentów i pracowników, na którym przedstawimy drukarkę 3D i jej możliwe zastosowania w dydaktyce, a w dalszej kolejności także warsztaty dla zainteresowanych. Zakupiony sprzęt planujemy wykorzystać również w działalności kół naukowych aktywnych w Instytucie Nauk Geologicznych.

Gdzie? Naszą bazę sprzętową oraz kolekcję modeli planujemy założyć w Zakładzie Geologii Fizycznej w sali 227 przy pl. Maxa Borna 9.

A od nas… Stworzymy autorską bazę modeli 3D przy pomocy oprogramowania dostarczonego przez producenta. Zorganizujemy dla sprzętu odpowiednie miejsce do pracy i zapewnimy materiałom prawidłowe warunki przechowywania. Samodzielnie złożymy drukarkę i postaramy się, żeby służyła jak najdłużej. Dopilnujemy, aby wytworzone przy jej pomocy modele jak najlepiej przysłużyły się w szerzeniu wiedzy geologicznej wśród studentów i odwiedzających Muzeum Geologiczne UWr.

Kim jesteście? Jesteśmy zespołem związanym z Zakładem Geologii Fizycznej (ZGF) oraz Muzeum Geologicznym im. Henryka Teisseyre UWr (MG). Pracownicy ZGF uczą studentów podstaw geologicznego rzemiosła, ale także prowadzą zaawansowane kursy dla słuchaczy ostatniego roku studiów licencjackich oraz magisterskich. Z kolei pracownicy MG organizują liczne warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkolnej, podczas których ich uczestnicy aktywnie poznają tajniki kształtowania się naszej planety. Krótko mówiąc, nauczanie geologii to nasza pasja.

Naszym specjalistą technicznym jest Piotr, student geologii wykonujący od ponad dwóch lat modele na własnej drukarce i znający od podszewki tajniki druku 3D.

O sile naszej grupy stanowi jej zróżnicowanie. Nasz zespół składa się z profesora, adiunkta, doktoranta, studenta oraz edukatorki przyrodniczej. Tym samym łączymy lata doświadczenia dydaktycznego, otwartość na innowacje, energię do działania i wiedzę techniczną.

19

Numer projektu: [ 20 ]
Wystawa „Starsze niż dinozaury” (poszukiwanie skamieniałości w osadach triasu synklunorium północnosudeckiego w Raciborowicach Górnych)

Opis projektu
Zrobimy tak: Celem projektu jest organizowanie wystawy z pozyskanych skamieniałości triasowych z okolic Raciborowic Górnych (szczątki kręgowców m.in. ryb, szczątki bezkręgowców m.in.: małże, ramienionogi, ślimaki, liliowce i inne) z kilku odsłonięć środkowego triasu (wapienia muszlowego). Pozwoli to na poszerzenie wiedzy o paleośrodowisku na obszarze Sudetów w okresie środkowego triasu i będzie podstawą do wskazania atrakcji geoturystycznych Dolnego Śląska. Ponieważ osady dolnego wapienia muszlowego powstały zaledwie kilka milionów lat po wymieraniu permskim, odkryte skamieniałości mogą dostarczyć istotnych informacji na temat odradzania się ekosystemów po największym masowym wymieraniu w dziejach Ziemi. Planowane działania zakładają prace terenowe oraz laboratoryjne. Docelowo wszystkie okazy wzbogacą zbiory muzealne Zakładu Geologii Stratygraficznej Instytutu Nauk Geologicznych (WNoZiKS) oraz Zakładu Paleozoologii (WNB).

W ramach prac terenowych przewiduje się wyjazd do Raciborowic Górnych, w celu oczyszczanie odsłonięć, pobieranie próbek skalnych ze skamieniałościami. Te badania będą wykonane przez studentów pod nadzorem pracowników naukowych zgodnie z zasadami dobrej praktyki geologicznej. W ramach wyjazdów wykonana również będzie dokumentacja odsłonięć środkowego triasu.

Badania laboratoryjne zakładają preparacje, zabezpieczenie oraz opis paleontologiczny pozyskanych prób. Każdy okaz zostanie skatalogowany.

Podsumowaniem przeprowadzonych badań będzie zorganizowanie wystawy czasowej w murach Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego. Przewiduje się również prezentacje wyników na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska oraz Wydziale Nauk Biologicznych oraz konferencjach naukowych m.in. na VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Odkrywając Paleobiologię”. Pozyskane informacje będą nowymi tematami badawczymi dla studentów geologii oraz biologii, co w najbliższej przyszłości zaowocuje publikacjami naukowymi.

Dlaczego i dla kogo? Projekt ten opiera się na współpracy dwóch Studenckich Kół Naukowych Geologów oraz Paleobiologów, co w przyszłości otwiera nowe horyzonty dla młodych badaczy na kolejne projekty naukowe. Skamieniałości z triasu środkowego (wapienia muszlowego) mają bardzo wysoką wartość stratygraficzną nie tylko dla regionu, ale także na skalę Europy.

Pomysł na badania powstał podczas debat międzywydziałowych na temat triasowych skamieniałości kręgowców  z obszaru Sudetów.

Projekt ten jest promocją Uniwersytetu Wrocławskiego, jako uczelni badawczej, rozwój współpracy wewnątrz Uniwersytetu i z otoczeniem społecznym.  Wystawa pozwoli zachęcić więcej maturzystów do rekrutacji na Uniwersytet Wrocławski, w szczególności na kierunki przyrodnicze oraz związane z naukami o Ziemi.

Dla realizacji przyszłych projektów związanych z triasem synklinorium północnosudeckiego.

Studenci geologii ze Studenckiego Koła Naukowego Geologów i biologii ze Studenckiego Koła Naukowego Paleobiologów we współpracy z pracownikami naukowymi z Zakładu Geologii Stratygraficznej Instytutu Nauk Geologicznych (WNoZiKS)oraz Zakładu Paleozoologii (WNB).

Gdzie? Biblioteka UWr będzie miejscem wystawy, gdzie będą zaprezentowane najciekawsze odkrycia dokonane w ramach projektu. Pracy laboratoryjne będą prowadzone na Zakładzie Geologii Stratygraficznej oraz Zakładzie Paleozoologii.

A od nas… Zorganizowanie wyjazdu i pobranie próbek, przygotowanie próbek i organizowanie wystawy dla popularyzacji nauki paleontologii, biologii i geologii, a także dużo chęci i motywacji do zrealizowania tego projektu! Zarówno działania terenowe, jak i laboratoryjne będą nadzorowane przez pracowników naukowych.

Kim jesteście? Nasz zespół składa się z pracowników Wydziału Nauk o Ziemi i  Kształtowania Środowiska, Wydziału Nauk Biologicznych oraz studentów ze Studenckiego Koła Naukowego Geologów i Studenckiego Koła Naukowego Paleobiologów, zajmujących się badaniem skamieniałości i paleośrodowiska z pogranicza paleozoiku i mezozoiku.

Dr Paweł Raczyński, Zakład Geologii Stratygraficznej, Instytut Nauk Geologicznych, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Dr Urszula Ratajczak – Skrzatek, Zakład Paleozoologii, Wydział Nauk Biologicznych

Mgr Tomasz Skawiński, Zakład Paleozoologii, Wydział Nauk Biologicznych

Tomasz Skawiński, asystent z Zakładu Paleozoologii, Wydział Nauk Biologicznych

Karol Karbowski, student studiów magisterskich z biologii, Studenckie Koło Naukowe Paleobiologów,

Józef Grzelak, student studiów licencjackich z geologii, Studenckie Koło Naukowe Geologów,

Stanislau Shytsik, student studiów licencjackich z geologii, Studenckie Koło Naukowe Geologów.

Zajmujemy się badaniem skamieniałości z paleozoiku i mezozoiku oraz badaniami paleoekologicznymi. Interesują nas możliwości odtwarzania warunków środowiskowych na podstawie śladów dawnego życia oraz tempo odradzania się ekosystemów po wymieraniu permskim. Jesteśmy zainteresowani znalezieniem ciekawych skamieniałości, które będą miały dużą wartość naukową i jednocześnie zainteresują ludzi, na co dzień nie związanych z pracą badawczą.

20

Numer projektu: [ 21 ]
Jak się wyrażasz. Sesja zdjęciowa z Agatą Kalinowską

Opis projektu
Zrobimy tak: W ramach projektu zrealizujemy sesję zdjęciową oraz wystawę jej efektów w przestrzeni Instytutu Kulturoznawstwa. Do współpracy zaprosiliśmy znakomitą, wrocławską fotografkę, Agatę Kalinowską, która tworzy za pomocą technik fotografii analogowej (portfolio: https://relativelyhuman.blogspot.com). W sesji zdjęciowej wezmą udział wszystkie chętne związane z Instytutem Kulturoznawstwa osoby, które zgłoszą się w charakterze modeli i modelek. Przewidujemy, że będą to nie tylko studenci, studentki, wykładowcy i wykładowczynie, ale też artys_, publicys_, pisar_, poe_, któr_ przez lata wiązali swoje losy z kulturoznawstwem wrocławskim. Charakteryzacją modeli i modelek zajmie się profesjonalna charakteryzatorka, wykorzystamy także wcześniej przygotowane rekwizyty oraz specjalnie na tę okazję wypożyczone oświetlenie. Na potrzeby projektu planujemy także wypożyczenie kostiumów z Teatru Muzycznego Capitol oraz Opery Wrocławskiej. Wspólna sesja zdjęciowa osób, które przez dekady tworzyły kulturoznawstwo to doskonała okazja do międzypokoleniowej integracji oraz zwrócenia uwagi na miejsce – pełną osobliwości kamienicę przy ul. Szewskiej, od 50 lat będącą świadkiem historii polskiego, wrocławskiego kulturoznawstwa.

Efektem pracy będziemy cieszyć się kilka tygodni później podczas wernisażu prezentującej je wystawy. Planujemy, że odbędzie się on w okolicach święta kulturoznawstwa (przypadającego na 13 czerwca), docierając w ten sposób do szerokiego grona odbiorców. Wystawa zostanie wpisana na stałe w przestrzeń Instytutu, tym samym uatrakcyjniając jego przestrzeń również przyszłym studentom. Warto zwrócić uwagę na dodatkowy walor naszego projektu – oprócz integracji środowiska i stałego elementu wyposażenia wnętrza Instytutu – atrakcyjny i plastyczny materiał graficzny będzie promować Uniwersytet jako ciekawą i otwartą na społeczność akademicką uczelnię, a także realizować hasło Instytutu kulturoznawstwa jako kierunku eksperymentalnego.

Dlaczego i dla kogo? W tym roku przypada 50. rocznica otwarcia kierunku kulturoznawstwo w UWr, uważamy, że jest to doskonała okazja na wykonanie międzypokoleniowej sesji zdjęciowej w przestrzeni budynku, w którym rodziła się nowa dyscyplina naukowa. Kulturoznawstwo tworzą osoby, a miejscem ich spotkań jest stara kamienica przy ul. Szewskiej, w której każdy pokój nosi ślady innej historii. Chcąc zaprezentować niebywały amalagamat, który przez nakładanie się kolejnych warstw z dekad, pojęć, teorii, porzuconych i pozostawionych przedmiotów powstał w kamienicy Instytutu, zaprosiliśmy do współpracy jedną z najciekawszych wrocławskich fotografek, absolwentkę kulturoznawstwa, Agatę Kalinowską (portfolio: https://relativelyhuman.blogspot.com). Proponowany przez nas projekt to propozycja na zebranie się wielu inspirujących i twórczych osób, które związane są z Uniwersytetem Wrocławskim, by wspólnie opowiedzieć przed obiektywem o kierunku, który w tym roku obchodzi swoje półwiecze. Odbiorcą naszego projektu jest przede wszystkim społeczność akademicka. Wspólna sesja zdjęciowa, w której osoby związane z kulturoznawstwem wystąpią w charakterze modeli i modelek, to sposób na nie tylko ożywienie pamięci, ale też zwrócenie uwagi na genius loci kamienicy kulturoznawców, i jego zapis.

Efektem projektu będzie trwały rezultat w postaci zdjęć Agaty Kalinowskiej, o wysokiej wartości artystycznej, wykonanych w przestrzeni Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. To działanie pozwoli nie tylko wzbogacić uniwersyteckie archiwa, ale też stworzy nowe narzędzie do wykorzystywania w promocji np. podczas rekrutacji na kierunek. Planowana w ramach projektu wystawa na stałe uatrakcyjni przestrzeń Instytutu, dlatego też odbiorcami projektu nie będą tylko osoby biorące w nim udział bezpośrednio, ale też oglądający galerię zdjęć w przyszłości. Dodatkowo, w celu upowszechnienia efektów projektu, zorganizujemy wernisaż wystawy w okolicach święta kulturoznawstwa (przypadającego na 13 czerwca).

Gdzie? Projekt zrealizujemy w przestrzeni Instytutu Kulturoznawstwa z wykorzystaniem jego infrastruktury, zwracając szczególną uwagę na piękne, ogólnodostępne patio, przez które goście będą kierować się na wystawę oraz na którym zorganizujemy wernisaż. Dodatkowo w projekcie planujemy zakup systemu wystawienniczego, który pozwoli na realizację również przyszłych projektów.

A od nas… Nasz Zespół zajmie się koordynacją, produkcją, promocją i obsługą projektu. Wykorzystamy umiejętności nabyte przy innych projektach, o których pisaliśmy w rubryce “O nas”, by zrealizować zadanie.

Kim jesteście? Magdalena Basak – producentka, specjalistka od komunikacji działań artystycznych i oddolnych. Studiuje na I roku kulturoznawstwa, wcześniej filologię polską. Posiada doświadczenie w zakresie organizacji, produkcji i promocji wydarzeń artystycznych – współprodukowała XIX Przegląd Sztuki SURVIVAL, 15, 16 i 17. edycję Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. Przez pięć lat pracowała w Muzeum Pana Tadeusza (Ossolineum) zajmując się tam public oraz media relations – odpowiadała za promocję wystaw i festiwali międzynarodowych oraz wizerunek instytucji. Aktualnie przeprowadza rebranding Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, stale współpracuje z fundacją ArtTransparent, stowarzyszeniem Towarzystwo Aktywnej Komunikacji.

Dr Piotr Jakub Fereńsk – kulturoznawca i historyk idei, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest autorem wielu publikacji z zakresu teorii kultury, historii nauki, filozofii języka, sztuk wizualnych oraz studiów miejskich. Zajmuje się również związkami sfery ikonicznej z pamięcią zbiorową. Współredaguje internetowe czasopismo naukowe khg.uni.wroc.pl, poświęcone problematyce kultury w perspektywie globalnej. Współpracuje z pismem artystycznym „Format“. Obecnie prowadzi prace nad monografią dotyczącą związków między estetyką i etyką a klasowością w aspekcie politycznych i ekonomicznych sporów o przestrzeń miejską

Michał Micach – student kulturoznawstwa I roku. Brał udział w amatorskich projektach artystycznych takich jak dwa filmy krótkometrażowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie czy spektaklu “Manewry miłosne wczoraj i dziś” w reżyserii Stanisława i Grażyny Melskich. Prywatnie Wrocławianin zainteresowany historią miasta, amator szachów i domorosły twórca poezji oraz tekstów hiphopowych. Wrażliwy i zainteresowany światem, chcący za wszelką cenę zrozumieć drugiego człowieka, wygadany i lubiący rozmawiać.

Wiktoria Gurgul – studentka pierwszego roku kulturoznawstwa, studiowała judaistykę, ukończyła dwuletnią szkołę wizażu i stylizacji, udzielała się w zawodzie przy sesjach zdjęciowych. Interesuje się kulturą, problemami społecznymi, kategorią estetyczną kampu, sztuką nowoczesną. Angażuje się w akcje społeczne, w szczególności te dotyczące problemów kobiet i mniejszości.

Natalia Królak – studentka pierwszego roku kulturoznawstwa. Interesuje się szeroko pojętą sztuką, głównie malarstwem i fotografią. Jej prace można było oglądać na licznych wystawach organizowanych w rodzinnym mieście, obecnie publikuje je w social mediach: https://instagram.com/pictures.and.nat. Współorganizowała i koordynowała wiele wydarzeń, między innymi Galę Charytatywną w Jeleniej Górze, w której uczestniczyła także jako choreografka i tancerka. Brała udział w szkoleniach fotograficznych, między innymi z fotografii analogowej oraz w licznych projektach związanych z ekologią w Czechach. Aktualnie swoją twórczością wspiera akcje charytatywne i stara się poświecić w całości nauce. Jest otwartą i chętną do działania osobą, która nie boi się nowych wyzwań.

21

Numer projektu: [ 22 ]
Dofinansowanie konferencji naukowej z cyklu Horyzont Mars pt.: „Księżyc i Mars jako najbliższe etapy eksploracji Układu Słonecznego”

Opis projektu
Zrobimy tak: Co chcielibyśmy zrobić w ramach Projektu:

Chcielibyśmy zorganizować konferencję multidyscyplinarną na temat eksploracji, a w przyszłości również eksploatacji i kolonizacji Księżyca i Marsa. Pragniemy zorganizować ją w trybie stacjonarnym lub przynajmniej hybrydowym o ile nie przeszkodzi nam w tym pandemia. Liczymy na uczestnictwo naukowców i osób z branży kosmicznej. Chodzi o dofinansowanie konferencji, w której kosztach zgodziły się już partycypować inne podmioty, jak: Instytut Politologii UWr, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział Wrocław, a także organizacje pozarządowe jak Mars Society Polska. Lista podmiotów jest jeszcze otwarta.

Cel projektu:

Celem projektu jest przyspieszenie otwarcia różnych dyscyplin z zakresu Nauk Społecznych na problematykę kosmiczną. Nie chodzi tu zatem tylko o naukowe naświetlenie problemu wspomnianych dwóch ciał niebieskich, lecz przetarcie naukowych szlaków w dziedzinie przestrzeni kosmicznej.

Co zyskają uczestnicy?

Liczymy na zainteresowanie naukowców oraz studentów. Pierwsi znajdą tu nowe obszary badawcze, drudzy również możliwość podjęcia przez nich niniejszej problematyki w pracach licencjackich, magisterskich i doktorskich, a także zyskanie poprzez to nowych umiejętności, które mogą się im przydać w pracy zawodowej (np. pozyskiwanie zdjęć satelitarnych) w administracji państwowej czy samorządowej.

Wpływ działania na otoczenie Uniwersytetu Wrocławskiego:

Z pewnością konferencja wzmocni zainteresowanie problematyką kosmiczną na samym uniwersytecie, przyczyni się też do popularyzacji tej wiedzy poza nim za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych (przewidujemy obsługę medialną), a także popularyzacji samego Uniwersytetu. Niezależnie od tego jednak powinno nastąpić wzmocnienie zainteresowania przemysłem kosmicznym w naszym województwie. We Wrocławiu i w naszym regionie istnieje wiele firm z sektora kosmicznego, których działalność jest słabo znana na Dolnym Śląsku. Będzie to zatem nieco szersze otoczenie.

Na czym polega Projekt i jak planujemy go zrealizować:

Zamierzamy zorganizować konferencję multidyscyplinarną dotycząca eksploracji Księżyca i Marsa. Termin 26-27 października 2022 r. Tytuł roboczy: „Księżyc i Mars jako najbliższe etapy eksploracji Układu Słonecznego”. Całość zostanie podzielona na panele dyscyplinarne i tematyczne. Zapraszamy ludzi z sektora kosmicznego do pierwszego panelu, następnie, geologów  i astronomów do następnego, politologów do kolejnego. Osobny panel zostanie poświęcony Europie. Tam zaprosimy europeistów. Nie zabraknie oczywiście prawników, którzy poprowadzą osobny panel, być może nawet dwa. Zapraszamy. Przebieg konferencji będzie udostępniony w Internecie na portalach społecznościcowych. Konferencja odbędzie się po kolejnym tzw. oknie startowym na Marsa, które ma miejsce co 26 miesięcy. Będzie to też okazja do referatów i wystąpień (komunikatów) temu poświęconych. Dzięki naszej konferencji nastąpi wymiana doświadczeń i wiedzy ludzi z wielu branż w obecności studentów.

Dlaczego i dla kogo? Dlaczego chcemy zrealizować ten Projekt:

Istnieją przynajmniej dwie zasadnicze przyczyny:

1) Sam pomysł wynika stąd, iż chcieliśmy kontynuować rozpoczęty dwa lata temu cyklu: Horyzont Mars. W jego ramach na naszym uniwersytecie została przeprowadzona debata marsjańska na temat zasadności załogowej misji na Czerwoną Planetę. Założeniem tego cyklu jest organizowanie podobnych spotkań po każdym oknie startowym na Marsa (co 26 miesięcy), kiedy to już jesteśmy bogatsi o nową wiedzę odnośnie tego, co poleciało na Marsa i jakich nowych danych możemy się spodziewać, a także – w przypadku opóźnienia konferencji – jakiemu pojazdowi lub człowiekowi udało się tam wylądować.

2) Pojęliśmy tą inicjatywę, ponieważ uważamy, iż szersze wejście  człowieka w kosmos może nie tylko przyczynić się do jego lepszego poznania i eksploatacji, ale także ograniczyć nowy wyścig zbrojeń na Ziemi. Tak właśnie stało się w latach 60. i 70. XX wieku. Ponadto wojna na Ukrainie z całym ogromem wynikających z niej nieszczęść uświadamia nam, iż należy poszerzyć zakres ludzkiego oddziaływania, gdyż tu na Ziemi robi się już zbyt ciasno.

Dlaczego projekt pasuje do przestrzeni Uniwersytetu?:

Sama konferencja naukowa jest naturalną rzeczą dla uczelni wyższej. Uniwersytet jest dobrym miejscem na wymianę wiedzy, doświadczeń i poglądów, w tym również i tych niestereotypowych, to samo można powiedzieć o popularyzacji wiedzy. Równie istotną rzeczą jest inicjowanie wschodzących obszarów wiedzy. Konferencja, z którą związany jest Projekt zrealizuje te wszystkie zadania.

Dla kogo Projekt jest tworzony?

Projekt jest tworzony z myślą o naukowcach, studentach, polskiej branży kosmicznej, pasjonatach kosmosu, przedsiębiorcach.

Kto weźmie udział w Projekcie i kto z niego skorzysta po jego zakończeniu?

W Projekcie wezmą udział pracownicy Instytutu Politologii, Katedry Studiów Europejskich, a także wielu innych uczelni, ludzie z sektora kosmicznego, działacze stowarzyszenia Mars Society Polska oraz innych organizacji pozarządowych i podmiotów z którymi rozmowy trwają. Mamy nadzieję na zainteresowanie nim studentów różnych kierunków. Zapraszamy prawników i „ścisłowców”.

Gdzie? Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Myślimy o jednej z auli, na 150-200 osób. Oprócz dokumentacji video i fotograficznej oraz sprawozdań w prasie i na portalach specjalistycznych planujemy przekaz na żywo za pośrednictwem portalu YouTube i Facebook.

A od nas… 1. Doświadczenie przy organizacji innych konferencji, a także poprzedniego eventu, który jednak miał formę zdalną z uwagi na pandemię.

 1. Znajomość osób ze świata nauki zajmujących się powyższą problematyką (politologów, prawników, europeistów, geologów – planetologów, astronomów, inżynierów – mechaników, robotyków i in.).
 2. Kontakty z osobami z branży kosmicznej w kraju i za granicą (Europa, USA).
 3. Wsparcie Instytutu Politologii, PTSE o. Wrocław, Mars Society Polska i być może innych organizacji.
 4. Wystąpienie o patronat Polskiej Agencji Kosmicznej i innych instytucji.
 5. Chęć organizacji i poświęcenia temu własnego czasu.

Kim jesteście? Jesteśmy grupą pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy chcieliby zorganizować niestandardową konferencję naukową, na równie mało spotykany temat. Potrzebne jest nam dofinansowanie do niej, aby mogła ona odbyć się w trybie stacjonarnym lub hybrydowym (w zależności od stanu epidemicznego w kraju) w ciągu 2 dni. Szczegóły poniżej. Nasze doświadczenie to organizacja tego typu wydarzeń oraz częste uczestniczenie w nich.

Bartosz Smolik,

Politolog, doktor habilitowany zatrudniony w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Działa również aktywnie w stowarzyszeniu Mars Society Polska, a także Polskim Towarzystwie Studiów Europejskich i Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych. Jako politolog zajmuje się zagadnieniami z zakresu polityk kosmicznych, myśli politycznej i przywództwa politycznego.

Prywatnie wraz z dwoma kilkuletnimi synkami przejawia przymusowe zainteresowanie kolejnictwem i samochodami wyścigowymi. Ostatnio próbuje jednak z powodzeniem zainteresować ich rakietami kosmicznymi.

Paweł Turczyński,

Od wielu lat pracuje na UWr. Ukończył politologię i prawo.  Zajmuję się europeistyką. Prywatnie lubi dobrą lekturę, zwłaszcza powieści historyczne i science-fiction. Dla kondycji jeździ na rowerze i spaceruję. Kocha koty.

AleksandraMoroska-Bąkiewicz

Dr w zakresie nauk o polityce, stypendystka niemieckiej Fundacji DAAD, KAAD, niderlandzkiego programu Hujhens. Realizuje krajowe i międzynarodowe projekty badawcze głównie w zakresie reakcji wobec zjawiska prawicowego ekstremizmu i populizmu w Europie.

Uwielbia podróże, egzotyczne jedzenie, aktywne spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi.

Małgorzata Alberska

Politolog, adiunkt w Instytucie Politologii, w Zakładzie Historii Najnowszej i Ruchów Społecznych. Zainteresowania naukowe: zagadnienia z zakresu historii politycznej Polski, stosunków etnicznych, demografii oraz tożsamości i praw człowieka.

Najbardziej jednak lubi słuchać opowieści „jak to dawniej bywało”.

Hobby leniuchowanie w wygodnym fotelu z dobrym kryminałem. Ulubiony detektyw: Herkules Poirot.

Maciej Cesarz

Dr hab. adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich oraz wykładowca na kierunku European Studies. Jego zainteresowania naukowe dotyczą obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w UE, prawa Unii Europejskiej, rynku wewnętrznego, zintegrowanego zarządzania granicami UE, systemy Schengen oraz polityki migracyjnej, podobnie jak relacji Turcji z UE.

22

Numer projektu: [ 23 ]
Strefa Chillout

Opis projektu
Zrobimy tak: Projekt „Strefa Chillout” ma na celu stworzenie dla społeczności uniwersyteckiej, zarówno dla studentów jak i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, zielonej strefy relaksu oraz przestrzeni do spotkań na świeżym powietrzu i integracji pod chmurką. Strefa Chillout to nie tylko odpowiedź na najnowsze trendy, to miejsce integracji studentów i pracowników oraz miejsce kreatywnego odpoczynku. Dodatkowo, rozwiązanie to może stać się jednym ze sposobów walki z negatywnymi skutkami stresu i pandemii COVID-19, w tym problemu społecznej izolacji. Strefa Chillout ma służyć wypoczynkowi, wyciszeniu się oraz spędzeniu wolnego czasu na łonie natury.

Realizacja projektu będzie polegała na zakupieniu i rozstawieniu na terenie Kampusu przy ul. Przybyszewskiego oraz ul. Przesmyckiego 50 sztuk wygodnych leżaków oraz 6 sztuk eco-stolików. Zakupione leżaki oraz eco-stoliki pozwolą stworzyć strefę, która umili odpoczynek osobom w różnym wieku, stanie się miejscem do spotkań i spędzania czasu na terenie Uczelni nie tylko w godzinach zajęć i pracy, ale także w czasie wolnym. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem to jeszcze w tym roku w Strefie Chillout pojawi się także Food Truck.

Dlaczego i dla kogo? Wydział Nauk Biologicznych oraz Obiekty Sportowe Uniwersytetu Wrocławskiego, mimo że są miejscem nauki, treningów oraz pracy kilku tysięcy ludzi, stanowią jednocześnie pewną ostoję na obrzeżach miasta. Chcemy wykorzystać ten atut i podzielić się z Wami przestrzenią, która umożliwi zatrzymanie się na chwilę w nieustającym biegu, złapanie oddechu i dystansu do codzienności oraz naładowanie baterii na dalszą część dnia. Z pewnością kontakt z przyrodą zredukuje napięcie, zmniejszy stres i pozytywnie wpłynie na poprawę Waszego samopoczucia.

Z utworzonego miejsca relaksu będą mogli korzystać wszyscy odwiedzający Uczelnię. Jeśli leżaki będą zajęte w Strefie Chillout będzie można również usiąść na własnym kocu i czerpać energię z kontaktu z naturą. Nie pozostawimy nikogo, kto będzie w potrzebie odpoczynku. Tutaj powstanie miejsce, w którym naładujecie wewnętrzne akumulatory potrzebne do codziennego działania.

Projekt „Strefa Chillout” umożliwi stworzenie na Uczelni, stosunkowo niewielkim kosztem i nakładem pracy, ogólnodostępnej i atrakcyjnej przestrzeni do relaksu, dedykowanej całej społeczności akademickiej. Jest to szansa na ożywienie i uatrakcyjnienie terenów zielonych wokół Uczelni.

Gdzie? Projekt dotyczy terenów zielonych wokół Wydziału Nauk Biologicznych przy ul. Przybyszewskiego 63 oraz wokół Obiektów Sportowych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Przesmyckiego 10. Strefa Chillout swoim zasięgiem obejmie trawniki i polany pośród drzew zlokalizowane na Kampusie oraz oddany do użytkowania w 2018 r. ogród rekreacyjno-wypoczynkowo z kwietnymi rabatami, altanami oraz ławkami.

A od nas… Oddajemy do wypoczynku zadrzewione tereny zielone Kampusu przy ul. Przybyszewskiego 63 i przy ul. Przesmyckiego 10, zapewniamy pomieszczenia do przechowywania leżaków i stolików w sezonie zimowym oraz bieżącą konserwację sprzętu.

Kim jesteście? Zawodowo jesteśmy pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego, prywatnie osobami ceniącymi sobie kontakt z naturą, relaks na świeżym powietrzu oraz aktywny wypoczynek outdoor. Wierzymy, że współpracując można dokonać więcej. Dlatego jako pracownicy dwóch sąsiadujących ze sobą uniwersyteckich obiektów łączymy siły, aby wspólnie tchnąć życie w otaczającą nas przestrzeń.

23

Numer projektu: [ 24 ]
Historia kołem się toczy – 40 lat Pracowni Dokumentacji Życia Politycznego

Opis projektu
Zrobimy tak: Cel: Naszym głównym celem jest zaangażowanie wspólnoty akademickiej w obchody 40-lecia Pracowni Dokumentacji Życia Politycznego poprzez promowanie materiałów badawczych znajdujących się w posiadaniu Instytutu Politologii UWr oraz upowszechnienie wiedzy o najnowszej historii Polski. Kolejnymi celami naszego projektu są: zwiększenie poczucia odpowiedzialności za zasoby materialne, jakimi dysponuje Instytut Politologii pod postacią wspomnianych dokumentów życia społeczno-politycznego, a także rozwój kompetencji społecznych oraz zacieśnienie współpracy między uczestnikami reprezentującymi różne środowiska, co jest szczególnie istotne w obliczu rozluźnienia więzi społecznych w okresie pandemii.

Korzyści dla uczestników projektu: Uczestnicy projektu będą mogli dowiedzieć się, jakie dokumenty gromadzone są w Instytucie Politologii UWr, co w przypadku studentów, studentek, pracowników i pracownic UWr może przełożyć się na chęć prowadzenia badań z wykorzystaniem tych materiałów. Ponadto osoby, które skorzystają z oferty podcastów oraz przestrzennej gry planszowej, będą mogły zwiększyć swoją wiedzę na temat historii politycznej Polski ostatnich czterech dekad. Dodatkowo uczestniczenie w formie interaktywnej, jaką jest przestrzenna gra planszowa, pozwoli na szlifowanie umiejętności społecznych, szczególnie kooperacji, która jest kluczową kompetencją współczesności. Wykorzystanie grywalizacji zachęci uczestników do poszukiwania odpowiedzi na pytania również we własnym zakresie.

Wpływ na otoczenie UWr: Nasz projekt wpłynie również na otoczenie zewnętrzne, ponieważ w zaplanowanych działaniach będą mogli uczestniczyć m.in. byli absolwenci, studenci i pracownicy innych uczelni czy młodzież szkolna. Projekt przyczyni się również do popularyzacji gromadzonej kolekcji życia politycznego w środowisku nie tylko naukowym. Warto nadmienić, że zasoby prezentowane są często uczniom szkół ponadpodstawowych oraz studentom zagranicznym przebywającym na wymianie w Instytucie Politologii, dlatego materiały wypracowane w ramach projektu (np. mechanika przestrzennej gry planszowej) będą wykorzystywane również w późniejszym terminie m.in. w ramach warsztatów dla szkół.

Opis projektu: Projekt będzie polegał na organizacji jubileuszu 40-lecia powstania w Instytucie Politologii kolekcji zbiorów dokumentów życia społecznego i politycznego, która od tamtego czasu nieustannie się powiększa. Zakłada on organizację trzech głównych inicjatyw. Zaproponowane przez nas działania mają wymiar społeczny, naukowy oraz kulturalny.

Realizacja: W ramach realizacji projektu chcemy zorganizować przestrzenną grę planszową, wystawę archiwaliów oraz serię podcastów.

 1. Pierwszym zadaniem, które zaplanowaliśmy, jest przestrzenna gra planszowa, której rozgrywka odbędzie się w Instytucie Politologii UWr (w maju lub czerwcu 2022). W trakcie gry uczestnicy przeniosą się do czterech ostatnich dekad w historii politycznej Polski i zmierzą się z ciekawymi oraz interaktywnymi zadaniami. W grze wezmą udział studentki i studenci, pracownicy i pracownice Uniwersytetu Wrocławskiego, a do współpracy przy przygotowaniu gry chcielibyśmy zaprosić także absolwentów naszego Instytutu.
 2. Drugie zadanie, które chcemy zrealizować, to wystawa oryginalnych archiwaliów ze zbiorów dokumentów życia politycznego i społecznego (od maja do października 2022 w Instytucie Politologii UWr). Wypracowane materiały będą mogły zostać wykorzystane także po zakończeniu realizacji projektu.
 3. Trzecim zadaniem, które planujemy, jest realizacja serii podcastów poświęconych zbiorom gromadzonym w Instytucie Politologii – do nagrań zaproszone zostaną zarówno osoby, które kiedyś pracowały na rzecz gromadzenia dokumentów, a także osoby, które w swoich pracach korzystały z tych bogatych zasobów. Planowany termin realizacji zadania: czerwiec-listopad 2022. Zakupiony w ramach realizacji projektu sprzęt będzie służył studentkom, studentom, pracownicom i pracownikom także po zakończeniu projektu.

Dlaczego i dla kogo? Motywy realizacji projektu: Inspiracją do realizacji projektu jest dla nas 40-lecie powstania pracowni dokumentacji życia politycznego, która została utworzona na początku 1982 roku. Przez lata ta jednostka zmieniała zarówno swą strukturę, jak i nazwę. Obecnie opiekę nad dokumentacją życia politycznego sprawuje istniejąca w strukturze Instytutu Politologii Sekcja Projektów Badawczych i Dydaktycznych. Do zaproponowania tego projektu skłoniła nas również chęć poszerzania i popularyzowania zdobytej wiedzy, a także działania na rzecz integrowania wspólnoty oraz rozwoju kompetencji społecznych.

Wpisanie się w przestrzeń Uniwersytetu: Zaplanowane działania wpisują się w realizację misji i strategii Uniwersytetu Wrocławskiego. Chcemy przyczynić się do poszukiwania prawdy, przekazywania wiedzy oraz pielęgnowania kultury, a także współuczestniczyć w budowaniu kapitału społecznego oraz upowszechnić w środowisku wiedzę o posiadanych przez Instytut Politologii zbiorach, co może mieć pozytywny wpływ na jakość prowadzonych badań naukowych, szczególnie w kontekście realizacji przez UWr projektu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Projekt wpisuje się zatem w przestrzeń materialną (miejscem realizacji będzie Instytut Politologii posiadający zbiór dokumentów życia politycznego), jak i niematerialną (rozumianą przez nas jako integrację społeczności) Uniwersytetu Wrocławskiego.

Adresaci: Projekt tworzony jest dla studentów i studentek, pracownic i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, jak i absolwentów naszego instytutu, a także pozostałych osób z otoczenia zewnętrznego, dla których idea utrwalania w pamięci rzeczywistości społeczno-politycznej jest ważna.

Kto skorzysta z projektu po jego zakończeniu?: Zarówno studentki i studenci, pracownice i pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego, jak i przedstawiciele otoczenia zewnętrznego mogą skorzystać z efektów projektu po jego zakończeniu.

Materiały wypracowane w ramach przygotowania przestrzennej gry terenowej, wystawy oraz podcastu będą mogły zostać wykorzystane w trakcie warsztatów organizowanych dla współpracujących z nami szkół ponadpodstawowych.

Zrealizowany projekt będzie jedną z wizytówek Uniwersytetu Wrocławskiego, co może mieć pozytywny wpływ zachęcenie maturzystek i maturzystów do rekrutowania się nie tylko na kierunki prowadzone w Instytucie Politologii, ale także inne kierunki społeczne i humanistyczne w Uniwersytecie Wrocławskim.

Tego typu inicjatywa pozwoli rozpowszechnić w środowisku zarówno Uniwersytetu Wrocławskiego, jak i zewnętrznym, informacji na temat gromadzonych zbiorów, co zachęci do korzystania z nich w celach edukacyjnych oraz badawczych.

Seria podcastów zwiększy nie tylko wiedzę na temat przeprowadzania kwerend naukowych, co może być pomocne dla osób studiujących, ale także pozwoli nam pokazać byłym pracownikom i pracownicom, że o nich pamiętamy i nadal są członkiniami i członkami naszej wspólnoty.

Wyposażenie sali focusowej w sprzęt niezbędny do nagrywania podcastów będzie wykorzystywany także w przyszłości do przygotowania kolejnych nagrań różnego typu – np. w ramach zajęć kursowych czy w działalności promocyjnej.

Liczymy na to, że projekt wyzwoli również pozytywną energię jak śnieżna kula – dzięki współpracy w ramach “Historii kołem się toczy” będziemy chętni do tego, by w niedalekiej przyszłości realizować inne inicjatywny.

Gdzie? Nasz projekt będzie realizowany na terenie Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

A od nas… Naszym największym wkładam własnym jest zaangażowanie w projekt zespołu składającego się z 15 wolontariuszy. Istotne w kontekście zaproponowanych działań są również: nasza wiedza i doświadczenie w przygotowaniu, realizacji oraz ewaluacji projektów, kreatywne pomysły, ogromna motywacja do realizacji celów projektu, a także chęć wykorzystywania w praktyce wiedzy teoretycznej. Bez wątpienia atutem, jaki posiada nasz zespół, jest również nowoczesne zaplecze lokalowe w Instytucie Politologii UWr, w którym jedna z sal zostanie doposażona w sprzęt potrzebny do nagrywania podcastów, a ponadto Instytut będzie miejscem ekspozycji wystawy oraz realizacji przestrzennej gry planszowej.

Kim jesteście? Jesteśmy reprezentant(k)ami Koła Naukowego Młodych Politologów, Koła Naukowego Zarządzania Projektami Społecznymi oraz Sekcji Projektów Badawczych i Dydaktycznych Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

24

Numer projektu: [ 25 ]
PhD Student Day

Opis projektu
Zrobimy tak: W drugiej połowie czerwca chcemy przeprowadzić spotkanie szkoleniowo-integracyjne „PhD Student Day” dla doktorantek i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego. Wstępny plan zakłada, że wydarzenie będzie składało się z kilku głównych części:

 1. Uroczyste otwarcie (na które chcemy zaprosić przedstawicieli władz rektorskich).
 2. Spotkanie z przedstawicielami Samorządu Doktorantów (kim jesteśmy, co robimy, jak i dla kogo działamy).
 3. Trzy szkolenia dotyczące rozwoju kompetencji miękkich, zarządzania stresem oraz organizacji pracy naukowej (każde ze szkoleń będzie trwało ok. 60 minut).
 4. Spotkanie Q&A dedykowane słuchaczom oraz kandydatom do Szkoły Doktorskiej.
 5. Spotkanie z Zespołem do Spraw Doktorantów Międzynarodowych (International Team).
 6. Część integracyjna: gra uniwersytecka (wzorowana na popularnym modelu gry miejskiej).

W wymiarze merytorycznym projekt przyczyni się do zwiększenia kompetencji badawczych i dydaktycznych uczestników. Jednym z zasadniczych celów wydarzenia jest poszerzenie świadomości doktorantów w zakresie kształcenia w Szkole Doktorskiej, a także specyfiki aktywności w ramach Samorządu Doktorantów UWr. Tematyka zaplanowanych szkoleń jest odpowiedzią na pojawiające się dotychczas zapotrzebowanie i liczne pytania, szczególnie ze strony doktorantów rozpoczynających swoje kształcenie w Szkole Doktorskiej. Projekt będzie stanowić równocześnie okazję do integracji środowiska doktoranckiego UWr. „PhD Student Day” miałby odbyć się w ciągu jednego dnia.

Dlaczego i dla kogo? Adresatami projektu są doktorantki i doktoranci kształcący się na Uniwersytecie Wrocławskim, zwłaszcza rozpoczynający kształcenie w Szkole Doktorskiej, a ponadto studenci studiów magisterskich rozważający rozpoczęcie kariery naukowej w ramach Szkoły Doktorskiej. Wydarzenie będzie mieć charakter otwarty – przewidujemy udział 100–200 osób, o ile pozwolą na to aktualne przepisy epidemiczne. Projekt ten wpisuje się w pronaukowe i prodoktoranckie cele uczelni oraz znacząco wzbogaci wymianę doświadczeń o charakterze naukowym, dydaktycznym, organizacyjnym i samorządowym. Będzie przy tym przestrzenią do nabycia umiejętności i kompetencji kluczowych w pracy naukowej i dydaktycznej. Kandydaci do Szkoły Doktorskiej będą mogli zaś zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania trybu studiów oraz pracy doktoranta i jego roli w społeczności akademickiej i w środowisku naukowym.

Gdzie? Część merytoryczna odbędzie się w jednym z budynków uniwersyteckich (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii lub Biblioteka Uniwersytecka), a część integracyjna (gra uniwersytecka) planowana jest w Gmachu Głównym oraz w pobliskich budynkach Uniwersytetu.

A od nas… Nasze doświadczenia zdobyte poprzez udział w życiu akademickim pozwoliły nam zdobyć zróżnicowane umiejętności i wypracować liczne kontakty w ramach wspólnoty uniwersyteckiej, a także z zewnętrznymi organizacjami doktoranckimi (np. Porozumienie Doktorantów Uniwersytetów Wrocławskich czy Krajowa Reprezentacja Doktorantów). Istotnym komponentem działającym przy Samorządzie Doktorantów jest także Zespół do Spraw Doktorantów Międzynarodowych (International Team), który ma szczególne znaczenie w realiach umiędzynarodowienia środowiska naukowego. Warto zaznaczyć, że powołanie tej inicjatywy ma charakter unikatowy w skali kraju. Jako organizacja uniwersytecka dysponujemy też możliwościami budżetowymi.

Kim jesteście? Jesteśmy przedstawicielami Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego. Mamy doświadczenie w realizacji różnego rodzaju projektów zarówno na uczelni, jak i poza nią. Część z nich została wyróżniona i nagrodzona przez organizacje zewnętrzne, np. nagroda DOCUP w 2021 roku w kategorii „wydarzenie samorządowe”.

25

Numer projektu: [ 26 ]
Keep calm, love cats & cycle to WNS

Opis projektu
Zrobimy tak: Chcemy, żeby więcej osób przyjeżdżało na kampus rowerem i mogło rower wygodnie i bezpiecznie zaparkować.

Na WNS jego użytkownicy docierają w różny sposób: pieszo, rowerem, hulajnogą, własnym samochodem lub komunikacją miejską. Tych, co wybierają rower, jest niestety ciągle niewielu i właśnie do tego środka lokomocji chcemy przekonać użytkowników przestrzeni WNS UWr. Dlatego też podstawowy cel projektu to poprawa jakości funkcjonowania rowerzystów na kampusie.

Cel ten osiągniemy poprzez realizację trzech etapów naszego projektu.

Pierwszym etapem jest zamontowanie stacji naprawy rowerów, która umożliwia podjęcie podstawowych czynności serwisowych (pompowanie koła, dokręcenie siodełka czy manetek). Planowana stacja naprawy rowerów znajdzie swoje miejsce obok budynku biblioteki WNS.

Drugim etapem jest montaż stojaków rowerowych typu  SRP-2.

1) Obecnie zamontowane stojaki tzw. „wyrwikółka” nie oferują bezpiecznego parkowania rowerów – niemożliwe jest przypięcie ich jednocześnie za koło i ramę, w podstawowym standardzie bezpieczeństwa.

2) Szerokość prętów „trzymających” uniemożliwia wprowadzenie rowerów z szerszym ogumieniem.

3) Obecna konstrukcja stojaków może powodować porysowania widelców i ram roweru.

Montaż stojaków SRP-2 wyeliminowałby obecne mankamenty, dodatkowo pozytywnie wpisałby się w zmiany dokonujące się w małej architekturze miasta (wysoka wytrzymałość na warunki atmosferyczne, odporność na wandalizm,łatwość montażu, aktualny design).

Te dwa etapy projektu w sposób istotny będą ingerować w przestrzeń kampusu, której jednak nie jesteśmy jedynymi użytkownikami. Być może nie wszyscy o tym wiedzą, ale obszar naszego wydziału upodobały sobie koty.

Koty w politykach miejskich, m.in. w dokumentach wrocławskich, są definiowane jako ważny element miejskiego ekosystemu, ich sanitarna rola jest bezdyskusyjna. Społecznikowskie zaangażowanie naszej kampusowej społeczności, zarówno pracowników, jak i studentów w opiekę nad kocimi bywalcami kampusu oraz zbiórki karmy powodują, że koty na stałe wpisały się w obraz WNS-u, stając się członkami naszej „Koszarowej” wspólnoty. Można śmiało je nazwać kotami uniwersyteckimi, „WNS-owskimi”. Obecnie mają swoją budkę, zrobioną chałupniczo i postawioną w okolicy biblioteki. Niestety to niewiele – brakuje odpowiedniej liczby domków, by zapewnić naszym kotom bezpieczne egzystowanie. Dlatego porządkując przestrzeń na kampusie i przeznaczając jej część dla rowerzystów, chcemy zadbać także o naszych czworonożnych „braci mniejszych”.

Trzecim i ostatnim etapem projektu będzie zatem instalacja budek dla wolno żyjących kotów na terenie kampusu.

Dlaczego i dla kogo? Misją UWr jest m.in. tworzenie fundamentu dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, czyli takiego, które potrafi się zorganizować oraz rozwiązywać problemy trapiące społeczność. W dużym mieście jednym z głównych problemów jest zatłoczenie związane w szczególności z lawinowo rosnącą liczbą samochodów osobowych. Skutki tego zjawiska są szeroko znane i komentowane: korki, hałas, smog.

Odpowiedzią na jazdę samochodem (zwłaszcza w mieście) jest rower. Rozwój firm takich jak Wrocławski Rower Miejski oraz rosnąca ich popularność świadczy o tym, że w społecznościach wielkomiejskich istnieje coraz większe zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi. Regularne ich używanie wiąże się jednak ze sporymi kosztami.

Zakup prywatnego roweru jednorazowo oznacza duży koszt. Z czasem sprzęt jednak zaczyna się spłacać, a możliwości, jakie daje rower (np. brak konieczności stania w korku, swoboda i szybkość przemieszczania się) są bezcenne. Korzyści: zdrowotne (poprawa krążenia krwi), ekonomiczne (roweru nie trzeba tankować), ekologiczne (znikomy ślad węglowy, o ile w ogóle powstał!) to dodatkowe argumenty przemawiające za rowerem.

Jesteśmy pasjonatami jazdy rowerem. Za nami wiele przejechanych kilometrów. Przymus zostawienia roweru bez zapięcia w związku z brakiem stojaka (lub istnienia jego nieadekwatnej formy, tak jak to ma miejsce obecnie na WNS-ie), gdy chcemy wejść na zajęcia czy do biblioteki, powoduje niepotrzebny stres, a także nerwowe zerkanie przez okno, czy rower nadal jest na swoim miejscu, co wpływa niekorzystnie na prowadzenie zajęć lub uczestnictwo w nich.

Z doświadczenia wiemy również, że drobne usterki mogą zdarzyć się wszędzie i zawsze. Przebita dętka, luźne siodełko, „grzechocząca” przerzutka frustrują. Zwłaszcza jeśli jest się kilka(naście) kilometrów od domu. Nie wszystkie drobne naprawy da się zrealizować bez zastosowania odpowiednich narzędzi. Nie każdy też posiada odpowiednie narzędzia, żeby je wziąć i ze sobą wozić.

Poprawa infrastruktury rowerowej na wydziale zachęci studentów i pracowników do częstszego wybory roweru jako codziennego  środka komunikacji. Zamontowanie nowych stojaków na rowery będzie bardzo dużym udogodnieniem. Obecna ich liczba jest niewystarczająca, również ich stan techniczny nie przystaje dooczekiwań współczesnych rowerzystów.

Kolejnym bardzo aktualnym argumentem dla inwestycji w infrastrukturę rowerową może być fakt, że, choć w niewielkim stopniu, wspiera to działania mające na celu uniezależnianie się Polski od paliw sprowadzanych z Rosji.

Nowe stojaki i stacja do serwisowania rowerów to ingerencja w przestrzeń, jednak zrealizowana z dbałością, w odpowiedni sposób, wpłynie na tę przestrzeń dodatnio. Porządkując przestrzeń, chcemy zadbać także o wolno żyjące koty. To z jednej strony wyraz troski o te niezwykle przydatne w mieście zwierzęta, z drugiej jednak również oddziaływanie na estetykę najbliższego otoczenia. Dlatego obok stojaków i stacji chcemy postawić dwa funkcjonalne i estetyczne domki dla wolno żyjących kotów.

Gdzie? Nasz projekt dotyczyć będzie kampusu WNS, a właściwie dwóch jego części:

(1)             Obszaru przed Biblioteką

(2)             Obszaru przed budynkami wszystkich instytutów WNS-u

(1) Stacja naprawy będzie zamontowana przed Bibliotekę Wydziału Nauk Społecznych.

(2) Stojaki będą zamieszczone przed Biblioteką Wydziału Nauk Społecznych (po lewej stronie od wejścia do budynku) oraz przed budynkiem Instytutu Socjologii i Instytutu Filozofii, przed budynkiem Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz przed budynkiem Instytutu Politologii.

(3) Budy (domki) dla kotów będą zamontowane przy Bibliotece Wydziału Nauk Społecznych (po lewej stronie od wejścia do budynku), obok już istniejącego domku (nad którym nieco popracujemy, by nie odstawał estetyką i jakością od nowych).

A od nas… Zajmiemy się całą logistyką przedsięwzięcia – zakupimy niezbędne elementy i dowieziemy je na miejsce. Ponadto zapewnimy:

 • montaż stojaków rowerowych,
 • montaż bud dla kotów.

Poprawimy estetykę istniejącego kociego domku.

Kim jesteście? Nasza grupa inicjatywna to studenci i pracownicy Instytutu Socjologii WNS UWr. Na co dzień uczymy (się), badamy i piszemy artykuły (nie tylko) naukowe, skupiając się na zagadnieniach dotyczących przemian współczesnego świata i ich konsekwencji w różnych obszarach życia. Poza edukacją i działalnością naukowo-badawczą, posiadamy doświadczenie w branży marketingowej i organizacjach III sektora. Kochamy zwierzęta i rowerowe przejażdżki na różnych dystansach.

26

Numer projektu: [ 27 ]
„Tajemniczy ogród łączący pokolenia”

Opis projektu
Zrobimy tak: W ramach projektu chcielibyśmy zaprojektować ogród dydaktyczny, który byłby pomocą naukową podczas organizowanych w ramach projektu “Passio Biologica” zajęć, a także spełniał funkcję integracyjną dla społeczności akademickiej. Celem jest zaprojektowanie i wykonanie przestrzeni ze stanowiskami pełnymi roślinności przyjaznej zapylaczom, podnoszącej atrakcyjność krajobrazu oraz przede wszystkim ważnej dydaktycznie. Nasze działania wprowadzą nowoczesne metody nauczania oparte na doświadczaniu, emocjonalnym kontakcie z przyrodą. Chcemy powrócić do źródła rozwoju nauki poprzez odejście od biurek, książek i monitorów dając możliwość samodzielnego eksplorowania tajników przyrody i odkrywania panujących w tym świecie zależności. Miejsce to będzie „zieloną klasą”, w której poprowadzimy zajęcia z uczniami, a może także odbędziemy swoje seminaria. W ogrodzie będziemy uprawiać również rośliny, które posłużą jako pokarm dla hodowanych przez nas zwierząt, wykorzystywanych w nauczaniu i uczeniu się biologii np. podczas projektu „Passio Biologica”. Na nasłonecznionym placu przed oknami Dziekanatu WNB stworzymy dużą rabatę z roślinami miododajnymi i przyjaznymi owadom, na której będą zainstalowane również domki dla owadów oraz łąkę kwietną. Na dziedzińcu powstaną miejsca z roślinami przyjaznymi ptakom, owadom i innym gatunkom zwierząt (wszystko w celach edukacyjnych), a do tego rabaty z wieloma gatunkami roślin (zioła, lecznicze, ozdobne, cenne edukacyjnie itp.), które stworzą niepowtarzalny charakter tego miejsca i każdy będzie miał ochotę spędzić tu trochę czasu, a przy okazji uszczknąć odrobinę bazylii do drugiego śniadania. Powiesimy także budki lęgowe dla ptaków, budki dla nietoperzy oraz stworzymy „stołówkę dla zwierząt” – czyli np. próchniejący, przewrócony pień drzewa. Dobór gatunków nowych roślin będzie uzależniony i dostosowany do warunków świetlnych, wilgotnościowych, glebowych itp., gdyż wkomponujemy je w istniejące już nasadzenia (głównie wysokie, stare drzewa). Należy mieć na uwadze, że każde założenie ogrodowe nabiera swego ostatecznego kształtu po 2-3 latach, kiedy rośliny się zadomowią i rozrosną – tak też będzie w przypadku naszego ogrodu.

Dlaczego i dla kogo? Jako przyszli nauczyciele chcemy podnosić własne kwalifikacje i stworzyć miejsce służące nauczaniu i uczeniu się biologii, które byłoby dostępne dla każdego: od najmłodszych, przez studentów i pracowników, do seniorów. Jako przedstawiciele społeczności akademickiej wyszliśmy z inicjatywą, by zmienić najbliższe otoczenie, w którym się kształcimy i spędzamy dużą część naszego czasu. Budynek, w którym studiujemy ma bardzo ciekawą historię, a my pragniemy przywrócić temu miejscu pierwotny charakter i uczynić go miejscem bardziej przyjaznym dla studentów i wykładowców, dającym możliwość i przestrzeń do spotkania się oraz integracji na świeżym powietrzu, wzięcia oddechu pomiędzy zajęciami. Początkowo budynek przy ul. Przybyszewskiego 63, pełnił funkcję Collegium Albertinum, w którym pilnie kształcili się duchowni. W myśl tytułu naszego projektu „Tajemniczy ogród łączący pokolenia”, chcemy podkreślić również jego wartość historyczną i przywrócić dawnemu wirydarzowi jego pierwotny wygląd. Pragniemy, by odmieniony przez nas teren przenosił wszystkich odwiedzających do czasów, gdy pachniał leczniczymi ziołami, słodyczą pnących róż, smakował jeżynami i umożliwiał studiowanie ksiąg przy odgłosach owadów, ptaków, a także by koił emocje poprzez zatopienie się w zieleni i odpoczynek przy małym źródełku. Po zakończeniu projektu zmieniona przestrzeń służyłaby jeszcze przez kolejne lata zarówno edukacyjnie, jak i społecznie. Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa jest pierwszym etapem w tworzeniu tego ogrodu, a w kolejnych latach będzie się on wzbogacał w gatunki roślin i podlegał modernizacji dzięki zaangażowaniu pracowników, doktorantów i studentów, oraz że stanie się ogrodem społecznym, w którym każdy członek naszej społeczności akademickiej będzie mógł pielęgnować i wysadzać swoje ulubione gatunki roślin.

Gdzie? Dziedziniec (dawny wirydarz przy Seminarium Duchownym Albertinum) i część terenu przy kampusie WNB UWr przy ul. Przybyszewskiego 63

A od nas… Jako przedstawiciele SKNN “Sowa” i studenci Wydziału Nauk Biologicznych zapewniamy opracowanie projektu, by był on wartościowy dydaktycznie i służył do poszerzania wiedzy biologicznej. Zaprojektujemy i wykonamy ogród z myślą o odwiedzających go młodszych uczniach, jak i o całej społeczności akademickiej na co dzień w nim przebywającej. Społeczność studiująca w budynku przy ul. Przybyszewskiego 63 stanie się kreatorami i opiekunami przestrzeni, poprzez wprowadzanie do niej swoich sadzonek, cebulek roślin. Odmieniony dawny wirydarz będzie miejscem łączącym studentów i pracowników przy wspólnej pracy np. przy podlewaniu roślin. Posiadamy budki dla nietoperzy, ptaków i owadów, które będą stanowić część ogrodu dydaktycznego. Będziemy organizować różnorodne integrujące i aktywizujące do wspólnych działań wydarzenia dla społeczności akademickiej, podczas których będziemy również pozyskiwać cebule i sadzonki roślin np.: „święto tulipana” (sadzenie cebul tulipanów w określonym dniu przez osoby, które przyniosą swoje ulubione odmiany i/lub zorganizujemy zbiórkę takich cebul i je wysadzimy; druga odsłona tego święta podczas kwitnienia tulipanów; przy tej okazji akcja edukacyjna dotycząca tej grupy roślin), „ziołowy zawrót głowy”, „trawy też są piękne”, „ogród przyjazny ptakom”, „z kwiatka na kwiatek – owadzi raj”, „bambusowa dżungla” itp. Będą one budować więź pomiędzy społecznością akademicką, poprawiać jej dobrostan oraz przyczyniać się do budowania przyjaznego odbioru WNB i całego UWr przez studentów, a także zwiększyć utożsamianie się ze swoją Alma Mater. W celach edukacyjnych wykorzystamy potencjał naukowy WNB. Proponowane działania mają charakter długoterminowy i będą podejmowane w miarę powstawania i wzrostu posadzonych roślin. Z zakupionych nasion będziemy samodzielnie hodować sadzonki (głównie ziół, ale także roślin ozdobnych jednorocznych i bylin).

Kim jesteście? Jesteśmy przedstawicielami Studenckiego Koła Naukowego Nauczycieli “Sowa”, które działa przy Wydziale Nauk Biologicznych. Nasze Koło powstało 10 lat temu i od dekady spełniamy się prowadząc warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży, na których dajemy możliwość samodzielnego, praktycznego spotkania z biologią, wykorzystując naturalne środki dydaktyczne (żywe okazy) i prowadząc zajęcia w kontakcie z naturą. Prowadzimy projekt “Passio Biologica”, którego misją jest to, by każdy odnalazł w sobie biologa. Dobrze jest wiedzieć więcej, więc członkowie SKNN “Sowa” aktywnie rozwijają swoje kompetencje uczestnicząc w konferencjach naukowych w tym w cyklicznie organizowanej przez SKNN “Sowa” Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Dydaktycznej. Nauka nie jest nudna, jest pasjonująca! Stawiamy na nowoczesne metody dydaktyczne, prowadząc zajęcia na miarę XXI wieku. Aktywnie uczestniczymy w bardzo licznych akcjach edukacyjno-promocyjnych (DFN, Noc Biologów, Oleśnicka Noc z Biologią itp.) oraz prowadzimy zajęcia w bardzo wielu szkołach Wrocławia i Dolnego Śląska. Działamy także na rzecz aktywizacji i edukacji ekologicznej społeczności lokalnej oraz w zakresie kształtowania i doskonalenia kompetencji społecznych i interpersonalnych w kontakcie z przyrodą.

27

Numer projektu: [ 28 ]
Odrace. Po Wrocławiu w piękny race.

Opis projektu
Zrobimy tak: Gra terenowa polegająca na przemieszczaniu się z miejsca na miejsce (komunikacją miejską, pieszo, bądź innymi środkami nie pozostawiającymi śladu węglowego/niskoemisyjnymi/bezemisyjnymi) i rozwiązywaniu zadań. Głównym celem będzie tworzenie więzi społecznych oraz wypromowanie/odkrywanie miejsc we Wrocławiu, do których uczestnicy chętnie będą wracać ze znajomymi. Uczestnicy zostaną podzieleni na kilkuosobowe zespoły (dobrane w dniu eventu), w których będą poznawać Wrocław na nowo.

Udział w wydarzeniu pomoże w rozwoju kompetencji miękkich u uczestników, tj. praca w grupie, myślenie kreatywne (gra terenowa wymaga szybkiego myślenia w niestandardowy sposób) oraz twardych, tj. orientacja przestrzenna.

Przede wszystkim jednak uczestnicy będą mieli możliwość nawiązania nowych znajomości oraz poznają ciekawe miejsca, co ułatwi im adaptację w mieście.

Jako organizatorzy chcemy być kojarzeni z proaktywną postawą wobec otoczenia, w którym żyjemy, i angażowaniem ludzi do działania. Wspomniane cechy pomogą budować pozytywny wizerunek nie tylko naszej organizacji, ale i całej Uczelni, z ramienia której funkcjonujemy.

Dlaczego i dla kogo? Sami doświadczyliśmy bycia „obcym” w mieście – nawet mieszkając w nim kilka lat nie znaliśmy wielu miejsc, do których moglibyśmy udać się ze znajomymi. Wobec tego empatyzujemy z grupą docelową, którą są osoby nowe we Wrocławiu nieznające miasta i mające potrzebę zadomowienia się, oraz mieszkańcy Wrocławia, którzy nie mieli okazji go eksplorować z różnych powodów, jak na przykład brak towarzysza, czasu czy okazji. Jako członkowie KN briefly., będący dobrymi znajomymi, wspólnie zanurzyliśmy się w przestrzeń miejską i odkryliśmy lokalne „perełki”. To obudziło w nas ochotę, aby zachęcić innych do zrobienia tego samego. W dobie pandemii nawiązywanie nowych znajomości jest niezwykle trudne. Proponowane przez nas wydarzenie umożliwi nie tylko lepsze poznanie miasta, ale również zintegrowanie społeczności lokalnej. Jako studenci, którzy obecnie uczęszczają na zajęcia zdalne, doskonale wiemy jak trudne jest zmotywowanie się do wyjścia z domu, jeżeli ktoś nam tego nie zaproponuje. Wobec tego wyciągamy pomocną dłoń oraz zapraszamy do opuszczenia czterech ścian i przeżycia z nami przygody.

Obrana przez nas grupa docelowa dzieli się na dwie podgrupy, na które składają się:

 • osoby przyjezdne – nowi mieszkańcy Wrocławia, dla których miasto stanowi zagadkę,
 • mieszkańcy Wrocławia – którzy z różnych powodów chcą poznać ciekawe miejsca oraz nawiązać nowe znajomości.

Obie grupy charakteryzują się podobnymi potrzebami: chcą poznać nowych ludzi, ale nie mają ku temu sposobności oraz chcą działać, jednak bez odpowiedniego bodźca sami nie podejmą inicjatywy. Nie zamykamy się tylko na studentów – zapraszamy wszystkich, którzy chcą eksplorować miasto.

Idea łączenia ludzi oraz odkrywanie uroków miasta to wartości tożsame zarówno z ideą naszego eventu, jak i całego Uniwersytetu Wrocławskiego, dlatego uważamy, że inicjatywa wpisuje się w promocję uniwersyteckiej otwartości.

Gdzie? Biblioteka Uniwersytecka

A od nas… Jesteśmy zespołem zróżnicowanym i w dużej mierze samowystarczalnym – dzięki szerokiej gamie zainteresowań naszych członków, nie musimy zatrudniać podwykonawców. Zarządzamy wydarzeniem od początku do końca, zajmujemy się promocją, identyfikacją wizualną oraz fotorelacją. Dodatkowo członkowie koła będą nadzorowali przebieg gry na każdym jej etapie (obsługując punkty), w roli wolontariuszy.

Kim jesteście? Koło naukowe briefly., działające na Uniwersytecie Wrocławskim, tworzy grupa ludzi, których nie jesteśmy w stanie zaklasyfikować tylko rzeczownikiem, z dookreślającym go przymiotnikiem. Każdy z nas jest inny i nie przeszkadza nam to. Przecież nie da się stworzyć koła w pojedynkę. Czym się zajmujemy? Wszystkim, co w nazwie ma „creative”. Public relations, branding, marketing, communication design, digital media – działamy na różnych polach, uczymy się nowych rzeczy, dzielimy się zdobytą już wiedzą.

Mamy doświadczenie w prowadzeniu wydarzeń ogólnouniwersyteckich (dwukrotna organizacja dnia otwartego: Halo? IDiKS do Ciebie – https://fb.me/e/1GAInWV8s

oraz Drzwi zamknięte, prosimy oknem) oraz o mniejszym zasięgu (rekrutacja do koła: Pytanie do publiczności. Kto się rekrutuje? – https://fb.me/e/2zGNWz5T0). Pandemia obudziła w nas chęć do rozszerzenia działań i podjęcia się nowych wyzwań.

Więcej o naszych działaniach:

https://www.linkedin.com/company/kn-briefly/

https://www.facebook.com/KNbriefly

28

Numer projektu: [ 29 ]
Survival Audiovisual Map for Students of the University of Wroclaw
Audiowizualna Mapa Uniwersytetu Wrocławskiego

Opis projektu
Zrobimy tak: Zamierzamy stworzyć mapę, na której będą zaznaczone najważniejsze obiekty (biblioteki, budynki wykładowe, laboratoria, obiekty sportowe etc.) Uniwersytetu Wrocławskiego. Mapa będzie oparta na silniku Google Maps i będzie możliwa do osadzenia (embed) na stronach Uniwersytetu Wrocławskiego a także do korzystania niezależnie od stron. Zaznaczone obiekty będą posiadały 1.5 minutowe materiały wideo w języku angielskim opowiadające o obiekcie oraz opisy w języku angielskim zawierający najważniejsze informacje, ciekawostki i dane historyczne związane z danym miejscem. Tworząc mapę skorzystam z pomocy członków Fundacji Polander ale także studentów zagranicznych, którzy uczestnicząc w projekcie będą mieli okazję pracować przy realnym projekcie audiowizualnym. Będą uczestniczyć w researchu , pracach filmowych, a także będą mieli możliwość wystąpić przed kamerą.

Dlaczego i dla kogo? Mapa jest szczególnie skierowana do zagranicznych studentów, którzy często nie zdają sobie sprawy z istnienia wielu ciekawych obiektów Uniwersytetu Wrocławskigo. Pomysł zrodził się podczas studenckiej dyskusji na temat “starting pack” jaki byłby przydatny dla studentów, którzy przyjeżdżają studiować z całego świata. Obiekty UWr są rozrzucone po całym Wrocławiu i nie istnieje narzędzie w języku angielskim, które pozwoliłoby szybko i skutecznie przefiltrować poszukiwany obiekt i odnaleźć go na mapie.

Projekt Survival Audiovisual Map for Students of the University of Wroclaw zakłada stworzenie podstaw takiej mapy, która z kolei byłaby rozwijana w przyszłości w porozumieniu z władzami UWr.

Gdzie? Projekt zakłada stworzenie mapy oraz stworzenie opisu tekstowego i filmów wideo 5 (słownie: pięciu) obiektów w porozumieniu z władzami UWr oraz wyznaczenie tzw. Mapy drogowej projektu, który zakładałby:

Stworzenie szablonu (opisu operacyjnego) pozwalającego na rozwijanie mapy przez osoby kontynuujące projekt

Wybranie obiektów do fazy drugiej projektu, który z założenia ma być kontynuowany i rozwijany.

A od nas… Z mojej strony zamierzam koordynować projekt, a także wystąpić w wybranych filmach jako dziennikarz prowadzący.

Filmy zespołu: https://www.youtube.com/watch?v=dQYL5V2pdDg&t=298s

Kim jesteście? Eirini Aivaliotou jest doktorantką UWr (PhD student at Political and Administrative Sciences department under Prof. Patrycja Matusz). Jest także współzałożycielką Fundacji Polander zajmującej się promowaniem Polski oraz integracją obcokrajowców mieszkających w Polsce.

29

Numer projektu: [ 30 ]
Dzień SelfCare- pomóż sobie

Opis projektu
Zrobimy tak: W ramach projektu chcemy przeprowadzić serię wykładów połączonych z panelami dyskusyjnymi oraz zwieńczonych praktycznymi warsztatami.

Seria wykładów dotyczyć będzie problemów aktualnie dotykających społeczność studencką: izolacji, stresu (związanego zarówno ze studiami, ale również z wydarzeniami mającymi miejsce na świecie), dbania zarówno o swój umysł – mierzenia się z kryzysami psychologicznymi, jak i o ciało – wzmacniania samooceny, wdrażania ciałopozytywności do rzeczywistości.

Wykłady i warsztaty zostaną przeprowadzone przez specjalistów z danej dziedziny: psychologów, socjologów, dietetyków – pozwoli to zaangażować społeczność akademicką Uniwersytetu Wrocławskiego do współtworzenia tego wydarzenia. Przede wszystkim zależy nam nam na współpracy z Instytutami Psychologii i Socjologii, kołami naukowymi oraz uniwersytecką poradnią psychologiczną.

Po wykładach odbędą się panele dyskusyjne – miejsce do podzielenia się swoimi odczuciami, przemyśleniami, przekonaniami – zmierzenia się z poglądami innych oraz do zadawania pytań specjalistom. Oprócz wymiany poglądów mamy nadzieję na rozwój umiejętności kulturalnego dyskutowania i integrację uczestników.

Warsztaty, będące podsumowaniem wiedzy zdobytej na wykładach i podczas dyskusji, pozwolą na praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności oraz zacieśnienie więzi pomiędzy osobami biorącymi w nich udział. Pragniemy, aby warsztaty nie były tylko produktywne pod względem zdobywanej wiedzy, ale posłużyły uczestnikom także do miłego spędzenia czasu, dobrej zabawy i zachęciły do udziału w przyszłych wydarzeniach

Głównymi celami dydaktycznymi Naszego wydarzenia są: zwiększenie świadomości studentów w zakresie umiejętnego radzenia sobie ze stresem, dbania o siebie oraz często występujących zaburzeń psychicznych; zadbanie o poczucie bezpieczeństwa na Naszym Uniwersytecie – okazanie wsparcia w kryzysie, wskazanie miejsc, które są do świadczenia pomocy gotowe (poradnia psychologiczna, Biuro Odpowiedzialności Społecznej, organy zajmujące się pomocą dla osób uchodzących z Ukrainy).

Stworzymy również możliwości do rozwoju – pomożemy w poszukiwaniach „siebie”, w budowaniu swojej samooceny oraz pokażemy jak małymi krokami zacząć dbać o swoje zdrowie – zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Wesprzemy pozytywne, prozdrowotne postawy osób studenckich oraz zintegrujemy społeczność akademicką, tym samym zachęcając do aktywnego brania udziału w życiu Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dlaczego i dla kogo? Powodem, dla którego przeprowadzimy Nasze wydarzenie jest chęć zadbania o potrzeby osób studenckich Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przez ostatnie dwa lata bardzo mocno doświadczyliśmy spadku morale, komfortu życia oraz problemów związanych zarówno z pandemią,  jak i od niedawna toczącymi się działaniami wojennymi w Ukrainie.

Sytuacja, w której los postawił – Nas – młodych ludzi, rozpoczynających dorosłe życie oraz społeczeństwo, które nie ma z tej sytuacji wyjścia – nie stwarza dobrych warunków do nawiązywania nowych relacji, odbija się brutalnie na Naszym zdrowiu psychicznym i fizycznym, a także negatywnie wpływa na wyniki w nauce oraz umiejętności społeczne.

Z przykrością obserwujemy rozłam społeczności studenckiej – zamykającej się samotnie w mieszkaniach, przed komputerami. Mamy w sobie iskierkę nadziei, że sytuacja nie jest jeszcze stracona i uda nam się ożywić osoby studenckie do aktywnego udziału w wydarzeniach proponowanych przez Uniwersytet Wrocławski i Samorząd Studentów.

Nasza propozycja wynika z troski o społeczność studencką, chęci zainteresowania jej dbaniem o swój (także wzajemny) dobrostan psychiczny oraz jej integracji.

Docelową grupą odbiorców są osoby studenckie Uniwersytetu Wrocławskiego – chcące zadbać o swoje zdrowie, zainteresowane samorozwojem, produktywnym spędzaniem czasu oraz poznawaniem nowych ludzi.

Uniwersytet Wrocławski jest ogromnym i złożonym organizmem. Składa się on z przekroju osób o najróżniejszych doświadczeniach i celach.

Łączy nas wiele, a przede wszystkim – ciekawość i otwarcie na świat, pragnienie kształcenia się i kształtowania rzeczywistości. Nasza propozycja odpowiada nie tylko na te cztery, a także wszystkie wcześniej wymienione, a wiele innych potrzeb społeczności Uniwersyteckiej. Razem możemy wszystko!

Gdzie? Chcemy wykorzystać poniżej wymienione przestrzenie:

Nowoczesny budynek Wydziału Prawa do spotkań w trybie hybrydowym. Aule pomieszczą dziesiątki uczestników nawet przy zgodnym z wymogami sanitarnymi obłożeniu 50%, a nowy sprzęt streamingowy pozwoli na organizację transmisji wydarzenia na żywo.

Teren Campusu Grunwaldzkiego, w tym Bibliotekę Uniwersytecką – do przeprowadzenia wykładów, paneli dyskusyjnych oraz warsztatów w trybie stacjonarnym. Otwarte przestrzenie, sale konferencyjne i dostęp do komputerów pozwalają stworzyć ciekawe warunki do prowadzenia zajęć, opartych o multimedia, pracę własną oraz praktyczne wykorzystywanie zdobytej wiedzy.

A od nas… Zespół który ma doświadczenie w pracy i organizacji wydarzeń, szaloną ambicję i poświęcenie pracy. Cel wydarzenia jest nam wszystkim bliski, i dołożymy wszelkich starań żeby nie tylko pomógł osobom na Uniwersytecie, ale ustanowił chlubną tradycję kontynuowaną przez następne lata.

Kim jesteście? Nasz zespół składa się z Samorządowców, będących po pierwsze: studentami Wydziałów: Filologicznego, Nauk Społecznych oraz Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, a po drugie: przyjaciółmi – których połączyła chęć do działania i do urzeczywistniania swoich kreatywnych pomysłów, nigdy wcześniej nierealizowanych na Uniwersytecie Wrocławskim.

Doświadczeni pandemią, izolacją oraz aktualnie odbywającym się konfliktem w Ukrainie – chcemy odpowiedzieć na problemy i potrzeby studentów.

Idąc z duchem czasu i elastycznie dostosowując ofertę spotkań i wydarzeń zachęcimy społeczność akademicką do dbania o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne oraz aktywnego uczestniczenia w życiu Naszego Uniwersytetu.

Tak właśnie powstał pomysł wydarzenia: „SelfCare”, które szczegółowo opiszemy w następnych punktach.

30

Numer projektu: [ 31 ]
Uczę języka polskiego – pomagam Ukrainie

Opis projektu
Zrobimy tak: Chcielibyśmy zorganizować intensywne dwutygodniowe kursy języka polskiego dla uchodźców ukraińskich. Obecnie udało nam się w ramach wolontariatu uruchomić pięć różnych kursów dla ponad 65 osób, ale potrzeby są ogromne. Do tego chcemy opracować skrypt na 30h nauki języka polskiego dla osób z Ukrainy zaczynających naukę. Materiały te będą opatrzone autorskimi zbiorami gier i zabaw językowo-kulturowych oraz ćwiczeniami logopedycznymi. Autorami tych materiałów będziemy my – doświadczeni glottodydaktycy i logopedzi bilingwalni. Dzięki kursom uczestnicy będą umieli porozumiewać się po polsku, załatwić najpilniejsze sprawy bytowe. Dzięki tym działaniom Uniwersytet Wrocławski będzie kojarzony z miejscem profesjonalnego nauczania języka polskiego jako obcego. Obecnie nasze kursy są organizowane dla rodzin i przyjaciół pracowników oraz studentów UWr. Intensywne kursy języka polskiego mają największy sens, bo umożliwią uchodźcom jak najszybsze oswojenie otaczającej ich rzeczywistości, poradzenie sobie w różnych sytuacjach oraz – w przyszłości – znalezienie zatrudnienia.

Dlaczego i dla kogo? Chcemy kontynuować realizację projektu, który już jutro rusza (14.03.22). Zorganizowaliśmy stacjonarne kursy języka polskiego odbywające się dwa razy w tygodniu lub trzy razy w tygodniu (we współpracy z Wydziałem Biotechnologii, który udostępnia nam sale i zebrał osoby chętne na kurs). Od 21.03.22 zaczynają się dwa intensywne kursy dwutygodniowe (po 3h dydaktyczne dziennie) w formie zdalnej i stacjonarnej. Wszystko to w ramach dobrowolnego wolontariatu. Jednak na dłuższą metę nasi lektorzy i studenci specjalności z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego nie dadzą rady w ten sposób pracować, bo muszą też zadbać o środki na życie dla siebie. Pomysł zrodził się z potrzeby serca wielu osób. Zebraliśmy najpierw 130 wolontariuszy z Wydziału Filologicznego, obecnie są oni rozsyłani do różnych miejsc. Jednak kursy językowe są najpotrzebniejszą i najbardziej profesjonalną pomocy udzielaną przez pracowników i współpracowników Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców. W projekcie wezmą udział najbardziej potrzebujący – uchodźcy ukraińscy zaczynający naukę języka od zera. Takie osoby się do nas przede wszystkim zgładzają. To matki i córki, które chcą ułożyć sobie życie w Polsce, znaleźć pracę, przetrwać ten trudny czas.

Gdzie? Wykorzystamy infrastrukturę Wydziału Filologicznego, a mianowicie Instytutu Filologii Polskiej, Katedry Judaistyki oraz innych instytutów chcących nam pomóc. Obecnie Wydział Biotechnologii i Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego udostępnia nam sale do prowadzenia kursów języka polskiego dla uchodźców.

A od nas… Z naszej strony zapewniamy wsparcie merytoryczno-metodyczne, stworzenie za darmo materiałów dydaktycznych dla uchodźców (skrypt językowo-komunikacyjno-logopedyczny), nadzorowanie kursów, sporządzanie umów, udostępnianie materiałów i ksera dla lektorów oraz naszych sal w Instytucie Filologii Polskiej.

Kim jesteście? Jesteśmy lektorami języka polskiego dla cudzoziemców. Mamy długoletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego i kultury polskiej na różnych poziomach zaawansowania, w różnych grupach wiekowych i językowych. Prowadzimy szkolenia metodyczne dla kandydatów na lektorów, uczymy z pasją i zaangażowaniem.

31

Numer projektu: [ 32 ]
Rewitalizacja Piwnicy Studenckiej w Instytucie Historii Sztuki UWr, Szewska 36

Opis projektu
Zrobimy tak: W ramach projektu chcielibyśmy wyremontować i wyposażyć salę naszego Instytutu, znajdującą się na kondygnacji -1, zwaną powszechnie piwnicą. Celem naszego pomysłu/projektu jest przywrócenie dawnego klimatu sali, która umożliwiała niegdyś studentom spędzanie razem czasu we wspólnej przestrzeni, wypoczywanie, realizowanie różnych projektów z wykorzystaniem jej wnętrza, takich jak np. wernisaże, czy spotkania Studenckiego Koła Naukowego naszego Instytutu, a także okazjonalne wykorzystywanie pomieszczenia do funkcji dydaktycznych. Obecnie w naszym Instytucie brakuje miejsca w którym studenci mogliby wypocząć, zjeść posiłek w przerwie między zajęciami, napić się kawy i herbaty, czy po prostu porozmawiać z przyjaciółmi w miłej atmosferze. Aktualnie jedynym miejscem oczekiwania na kolejne zajęcia dla studentów naszego Instytutu są ciasne korytarze z niewystarczającą liczbą ławek oraz wąskie schody, na których często siedzą studenci, spożywając posiłek. Planujemy przywrócić dawny wygląd pomieszczenia w piwnicy, wymienić tynki (w miejscach koniecznych), pomalować ściany, kupić nowe krzesła oraz wygodne pufy, czajnik elektryczny/ekspres oraz kuchenkę mikrofalową. Takie miejsce z pewnością byłoby wymarzoną przestrzenią do wspólnej rozmowy, pracy, pomogłoby studentom (różnych pokrewnych kierunków) zbliżyć się do siebie, być miejscem do tworzenia wspólnych projektów.

Dlaczego i dla kogo? Chcemy zrealizować ten projekt, ponieważ jest on szansą przywrócenia dawnej świetności tego wnętrza piwnicy. Pomysł wziął się z ogromnej potrzeby wspólnego miejsca. Projekt tworzymy dla wszystkich studentów, nie tylko historii sztuki, ale też innych kierunków, korzystających z budynku (muzykologii, kulturoznawstwa), czy studentów „z sąsiedztwa” (historii, archeologii, etnologii) oraz pracowników naszego Instytutu i Wydziału.

Gdzie? Instytut Historii Sztuki, ul. Szewska 36, pomieszczenie piwnicy z towarzyszącym aneksem socjalnym.

A od nas… Z naszej strony zapewniamy zaangażowanie studentów, którzy marzą o wspólnej przestrzeni do użytkowania i realizowania swoich planów, i którzy będą o tę przestrzeń dbać, realizować tam wernisaże, spotkania, zajęcia dydaktyczne.

Kim jesteście? Jesteśmy studentkami i pracownikami badawczo-dydaktycznymi Uniwersytetu Wrocławskiego w Instytucie Historii Sztuki.

32

Numer projektu: [ 33 ]
Jest Chemia, Jest Chill!

Opis projektu
Zrobimy tak: Projekt zakłada wydzielenie na terenie Wydziału Chemii trzech stref o różnym przeznaczeniu  – część wypoczynkową, część gastronomiczną i strefę ciszy, jednak ich funkcje będą się wzajemnie uzupełniać. Celem naszej inicjatywy jest stworzenie miejsca, z którego będą mogli korzystać wszyscy studenci i doktoranci Wydziału Chemii. Zauważyliśmy, że na naszym wydziale brakuje takiej przestrzeni, która zaspokajałaby podstawowe potrzeby studentów. Chcemy, aby stała się ona miejscem dla każdego – otwartym, przyjaznym, pozwalającym na chwilę wytchnienia i takim, do którego chce się wracać. Nasz projekt znacznie ociepli wizerunek Wydziału Chemii, a także pozwoli studentom integrować się ze sobą, co jest szczególnie istotnie. Osoby potrzebujące odpoczynku i wyciszenia również skorzystają na tym projekcie. Dzięki temu czas studiów przestanie kojarzyć się wyłącznie z ciężką pracą, przerwy między zajęciami nie będą się dłużyć, a pobyt na Wydziale będzie stanowił bardzo miłą część dnia!

Część wypoczynkowa, będzie miejscem, gdzie studenci czekający na kolejne zajęcia będą mogli odpocząć, zrelaksować się grając w gry planszowe czy po prostu porozmawiać z innymi. Przestrzeń korytarza zostanie odświeżona, a do znajdujących się tam obecnie stolików zostaną dostawione wygodniejsze pufy i fotele. Całość uzupełnią rośliny doniczkowe i elementy dekoracyjne takie jak poduszki i koce.

Część gastronomiczna będzie pełnić funkcję prostej kuchni, w której umieszczone zostaną sprzęty drobnego AGD, przede wszystkim kuchenka mikrofalowa oraz czajnik, dzięki którym studenci będą mogli odgrzać własne posiłki, czy przyrządzić ciepły napój. Tam również będą przechowywane gry planszowe oraz książki do użytku w części wypoczynkowej.

W projekcie przewidziane jest wydzielenie miejsca na strefę ciszy, w której studenci będą mogli odpocząć między zajęciami, wyciszyć się czy popracować w spokoju. W tej części pojawią się między innymi wygodne fotele lub kanapy, biała tablica, miękkie pufy.

Realizacją naszego przedsięwzięcia zajmiemy się sami, jesteśmy dobrze zorganizowani i potrafimy współpracować. Uważamy, że nie ma rzeczy niemożliwych – wystarczy dobry pomysł, zaangażowanie i wytrwałość w dążeniu do celu, a wtedy każdy sukces jest na wyciagnięcie ręki.

Dlaczego i dla kogo? Po przeanalizowaniu potrzeb studentów naszego Wydziału doszliśmy do wniosku, że brakuje na  uczelni miejsca, gdzie student, który ma przerwę między wykładami, mógłby odpocząć, miło spędzić czas lub podgrzać przyniesiony z domu posiłek. Uważamy, że takie miejsce jest niezwykle potrzebne, ponieważ czasem przerwy między zajęciami mogą trwać nawet kilka godzin, dlatego tak ważne jest zorganizowanie strefy, która będzie pełnić wszystkie te funkcje. Strefa ta będzie przeznaczona dla wszystkich studentów oraz pracowników Wydziału Chemii, zarówno dla osób szukających wyciszenia i spokojnego miejsca do pracy jak i tych, którzy chcą porozmawiać z przyjaciółmi – każdy znajdzie w niej coś dla siebie.

Gdzie? Projekt zakłada przystosowanie części Wydziału Chemii ogólnodostępnych dla studentów, doktorantów oraz pracowników, a dotychczas niezagospodarowanych w sposób kreatywny. Chcielibyśmy wykorzystać potencjał przestrzeni bufetu, a także głównej otwartej przestrzeni Wydziału Chemii.

A od nas… Ze swojej strony zapewniamy przede wszystkim kreatywne podejście, umiejętności organizacyjne i dużo chęci do działania. Wspólnie przygotowaliśmy wstępne wizualizacje naszego projektu i wiemy, że niektóre elementy infrastruktury wymagają odświeżenia i drobnych napraw, czego z chęcią się podejmiemy. Przede wszystkim chcemy współtworzyć Strefę Relaksu wspólnie z innymi studentami, dlatego przygotowaliśmy ankietę zachęcającą społeczność Wydziału Chemii do podzielenia się z nami swoimi preferencjami i pomysłami.  W projekcie uwzględniliśmy ich propozycje i preferencje.  Planujemy zaangażować innych do urozmaicenia Strefy roślinami oraz zainicjować wymianę książek, tzw. bookcrossing. W przyszłości jako członkowie Koła Naukowego będziemy nadzorować Strefę i dbać o jej utrzymanie.

Kim jesteście? Jesteśmy pełnymi pasji młodymi ludźmi, studentami Wydziału Chemii, członkami Koła Naukowego Chemików „Jeż”. W tym projekcie jesteśmy przedstawicielami całej społeczności studentów Wydziału Chemii, ponieważ dostrzegamy ich potrzeby, dlatego chcielibyśmy aktywnie działać, aby mieć realny wpływ na to, co dzieje się na naszym wydziale. Studia to bardzo ważny okres w życiu człowieka, dlatego zależy nam na tym, aby każdy student czy doktorant mógł poczuć się dobrze na swoim wydziale. W naszych działaniach jesteśmy ambitni, zmotywowani i nie boimy się podejmować nowych wyzwań.

33

Numer projektu: [ 34 ]
„PokonajMy przeszkody: Uniwersytet bez granic”

Opis projektu
Zrobimy tak: Chcemy zakupić dwie rampy – pomosty progowe z regulacją wysokości, które umożliwiłyby dostęp do wielu sal i gabinetów studentom_studentkom oraz doktorantom_doktorantkom z niepełnosprawnościami. Rampy znajdowałyby się w budynku Instytutu Filologii Polskiej, w którym, ze względu na status zabytku, nie ma mowy o innych sposobach dostosowywania przestrzeni dla OZN. Od wielu lat zauważamy problemy naszych koleżanek i kolegów w pokonywaniu progów, które uniemożliwiały im udział w zajęciach. Jest to sytuacja trudna także dla doktorantów_doktorantek, dla których kłopotliwe staje się prowadzenie konsultacji w gabinetach. Dzięki zakupieniu dwóch ramp – jednej do gabinetu doktorantów_doktorantek IFP oraz drugiej, ogólnodostępnej, przestrzeń Wydziału Filologicznego stałaby się bardziej przyjazna dla osób, które na co dzień napotykają wystarczająco wiele barier. Wierzymy, że wszystkie je da się pokonać, dlatego wnioskujemy o finansowanie naszego pomysłu.

Dlaczego i dla kogo? Nasz projekt ma na celu lepsze dostosowanie otoczenia dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami: szczególnie studentów_studentek, doktorantów_doktorantek Instytutu Filologii Polskiej, którzy, dzięki zakupionym pomostom progowym, będą mogli bez problemów uczestniczyć w różnych zajęciach w salach z progami. Uniwersytet Wrocławski podejmuje wiele inicjatyw mających na celu poprawę jakości życia OZN, wierzymy więc, że nasz pomysł będzie wpisywał się w podobny nurt. Chcemy normalizować i ułatwiać życie ważnej części społeczności Uniwersytetu. Nasz pomysł wynika z obserwacji: przez wiele lat, szczególnie w momencie zajęć stacjonarnych, nasze koleżanki i nasi koledzy z niepełnosprawnościami napotykali liczne problemy dotyczące dostępności sal. Kłopot ten stale powracał przy różnego rodzaju wydarzeniach: spotkaniach kół naukowych, seminariach, organizowanych w murach Instytutu wykładach otwartych. Pomosty progowe bardzo ułatwiłaby funkcjonowanie OZN w murach naszej uczelni.

Gdzie? Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (część Wydziału Filologicznego)

A od nas… Jesteśmy w stanie zamówić i odebrać sfinansowane rampy. Chciałybyśmy jedną z nich na stałe umieścić w gabinecie dla doktorantów_doktorantek. Druga rampa zostanie umieszczona w ogólnodostępnym miejscu – decyzja o miejscu jej składu konsultowana będzie z władzami Instytutu Filologii Polskiej.

Kim jesteście? Jesteśmy doktorantkami II roku w Kolegium Doktorskim Wydziału Filologicznego. Łączy nas chęć zmiany otoczenia na bardziej dostępne – dla tych, którzy napotykają dosłowne, materialne bariery.

34

Numer projektu: [ 35 ]
Słowiańskie laboratorium kulinarno-kulturalne

Opis projektu
Zrobimy tak: W ramach wnioskowanego projektu zamierzamy przystosować jedno z pomieszczeń naszego instytutu, w którym jeszcze kilka lat temu w bardzo okrojonym zakresie działał bufet, do prowadzenia różnego typu zajęć dydaktycznych, jak również organizowania przedsięwzięć kulturalno-naukowych. Wspomniany bufet został zamknięty jeszcze przed pandemią COVID-19 i do chwili obecnej pozostaje niezagospodarowanym pomieszczeniem w budynku IFS.

W Słowiańskim laboratorium kulinarno-kulturalnym miałyby być realizowane bloki zajęć z praktycznej nauki języka kierunkowego poświęcone tematom związanym z kulinariami, gotowaniem, wyposażeniem kuchni etc. Studenci w prosty i przyjemny sposób mogliby chłonąć wiedzę, a następnie poznawać smaki potraw słowiańskich. Pomieszczenie pełniłoby również funkcję kawiarenki oraz miejsca spotkań autorskich. W czasie, kiedy w laboratorium nie będą odbywały się zajęcia, studenci będą mieli możliwość spędzić w nim trochę wolnego czasu, odpocząć, odrobić zadanie domowe, napić się kawy… Laboratorium byłoby pierwszym tego typu pomieszczeniem dydaktyczno-naukowo-gastronomicznym w Uniwersytecie Wrocławskim.

Aby jednak była możliwa realizacja projektu, niezbędne jest wsparcie finansowe. Za pozyskane w ramach grantu środki w pierwszej kolejności chcielibyśmy odświeżyć pomieszczenie, zakupić niezbędne meble, następnie sprzęt i akcesoria kuchenne, jak również pomoce dydaktyczne. A potem…. możemy już działać!

Wszystkie czynności realizowane będą przy zachowaniu przepisów BHP i zgodnie z wytycznymi Inspektoratu Sanitarnego.

Dlaczego i dla kogo? Pomieszczenie-bufet od kilku lat jest nieczynne, czego przyczyną były problemy ze znalezieniem najemcy, procedurą przetargową, a ostatnio i pandemią. W naszym instytucie brakuje miejsca, w którym studenci mogliby chwilę odpocząć, powtórzyć materiał do kolokwium, coś przekąsić i po prostu porozmawiać.

Aby wyjść naprzeciw jakże podstawowym oczekiwaniom naszych studentów, a zarazem połączyć przyjemne z pożytecznym, pasję z nauką, uruchomić wyobraźnię, pobudzić do działania, postanowiliśmy zagospodarować tę niewielką przestrzeń i stworzyć kącik, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, a jednocześnie nawiązać do przeszłości tego miejsca, w którym w drugiej połowie ubiegłego wieku znajdował się studencki klub naukowy działający pod nazwą Aoryst, a którego pomysłodawcą był znakomity znawca języków i kultury słowiańskiej prof. Jan Sokołowski przez wiele lat związany z Instytutem Filologii Słowiańskiej. Myślimy, że warto tę tradycję kontynuować, chociaż w troszkę bardziej nowoczesnej odsłonie!

Laboratorium będzie również pełniło funkcję kawiarenki i miejsca realizacji różnego typu przedsięwzięć, np. wieczorów literackich, spotkań autorskich, rozmów z artystami, tłumaczami. Każdy student będzie mógł w nim znaleźć chwilę wytchnienia, z dala od sal i korytarzy, gdzie przy filiżance herbaty lub kawy będzie miał okazję przygotować się do zajęć.

Taką wisienką na torcie, o której marzymy, a do jej zerwania wszelkich starań dołożymy, będzie wizyta gościa specjalnego – znawcy kuchni nie tylko słowiańskiej, którego opowieści kulinarne połechcą kubki smakowe nawet tych najbardziej wybrednych łakomczuchów. Pewnie wszyscy go znamy, ale jeszcze niczego nie zdradzamy!

Gdzie? Projekt dotyczy obiektu dydaktycznego Instytutu Filologii Słowiańskiej. Wszystkie przedsięwzięcia związane z realizacją i kontynuacją projektu będą odbywały się w Instytucie Filologii Słowiańskiej.

A od nas… Zapewniamy pełne zaangażowanie w projekt, terminowe działania związane z jego realizacją, włączenie do współpracy studentów, doktorantów oraz pracowników Instytutu Filologii Słowiańskiej. W kolejnych latach chcielibyśmy przedmiotowy projekt kontynuować, rozbudować, uzupełnić o sprzęt i akcesoria, których nie uda się zakupić w tym roku.

Kim jesteście? Jesteśmy pracownikami dydaktyczno-naukowymi reprezentującymi różne filologie słowiańskie. Na co dzień zajmujemy się nie tylko nauczaniem języków i literatur słowiańskich, ale propagujemy kulturę słowiańską, organizujemy międzynarodowe interdyscyplinarne przedsięwzięcia o charakterze badawczym, kulturalnym, a także rozrywkowym. Współpracujemy z wieloma instytucjami kulturalnymi oraz ośrodkami naukowymi zarówno rodzimymi, jak i zagranicznymi. Swoją pasją staramy się zarazić naszych młodszych kolegów-studentów i doktorantów, których także angażujemy do różnych międzynarodowych projektów organizowanych przez nasz instytut.

35

Numer projektu: [ 36 ]
Open Forum for Doctoral Students

Opis projektu
Zrobimy tak: Planujemy kontynuowanie organizowanych przez nasz zespół spotkań z serii “Open Forum for Doctoral Students” w formie hybrydowej. W roku 2022 planujemy co najmniej dwa spotkania skupiające się na sprawach bytowych doktorantów zagranicznych, jedno przed zakończeniem semestru letniego i drugie po rozpoczęciu semestru zimowego 2022/2023. Celem spotkań jest otwarta dyskusja na temat spraw problematycznych dla obcokrajowców oraz możliwych kanałów pomocy. Jednocześnie tego typu otwarte spotkania pozwalają na szerszą integrację środowiska zagranicznych młodych naukowców w Polsce oraz pomagają w wymianie doświadczeń i dobrych praktyk. Spotkania będą organizowane na Uniwersytecie Wrocławskim, ale będą też otwarte dla doktorantów innych uczelni wchodzących w skład Porozumienia Doktorantów Uczelni Wrocławskich (PDUW), która to organizacja wspiera naszą inicjatywę. W najnowszej edycji planujemy dodatkowo otworzyć spotkania dla społeczności doktorantów z całej Polski, dzięki nawiązanej współpracy z Krajową Reprezentacją Doktorantów (KRD). Z tego powodu forma hybrydowa wydaje się odpowiednia, zarówno dla zagwarantowania przestrzegania zasad epidemicznych, oraz dla ułatwienia doktorantom z poza Wrocławia wzięcia czynnego udziału w dyskusji.

Poprzednie edycje spotkania również odbywały się w formie zdalnej lub hybrydowej, z wykorzystaniem prywatnych narzędzi zapewnionych przez członków zespołu oraz wyposażenia udostępnionego na salach wykładowych. Niestety nie w każdej sali istniała możliwość efektywnej transmisji audio między uczestnikami stacjonarnymi oraz zdalnymi. W celu kontynuowania takiej formy spotkań, niezbędny będzie zestaw profesjonalnych bezprzewodowych mikrofonów z możliwością podłączenia ich do komputera, w celu zapewnienia efektywnej komunikacji. Dodatkowo pomocna może być dobrej jakości kamera na statywie oraz przenośny głośnik. Ze względu na zmienny charakter lokalizacji spotkań, istotne jest aby wymieniony sprzęt był przenośny.

Dodatkowo, zamierzamy, we współpracy z Samorządem Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego, umożliwić wypożyczanie wyżej wymienionego sprzętu audio/video doktorantom Uniwersytetu do wykorzystania w ich własnych inicjatywach.

Dlaczego i dla kogo? W ostatnich latach, studia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zaczęło podejmować coraz więcej osób pochodzących z zagranicy. Ze względu na większe wymagania administracyjno-prawne tych studentów, oraz możliwe problemy wynikające z bariery językowej lub zwykłej niewiedzy, pojawia się większa potrzeba wsparcia i integracji środowiska doktorantów w celu utworzenia ogólnodostępnych kanałów pomocy i aklimatyzacji doktorantów zagranicznych na naszej uczelni. Adresatami naszej inicjatywy są właśnie tacy doktoranci, zarówno obecnie studiujący jak i rozważający studia na Uniwersytecie Wrocławskim oraz doktoranci krajowi chętni do pomocy i angażowania się w działania międzynarodowego i wielokulturowego środowiska naukowego.

Planowane przez nas wydarzenia mają mieć formę otwartą, pozwalającą na swobodną wymianę doświadczeń i praktyk wszystkich uczestników. Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z epidemią COVID-19 musimy brać pod uwagę, że część zainteresowanych nie będzie mogła wziąć osobiście udziału w spotkaniach. W związku z tym, jesteśmy nastawieni na organizację spotkań w formie hybrydowej. Nasz projekt wpisuje się w prodoktoranckie cele naszej uczelni, daje przestrzeń do wymiany informacji, pomocy oraz integracji studentów.

Gdzie? Spotkania będą się odbywać, w zależności od ilości uczestników i dostępności sal, w siedzibie Samorządu Doktorantów w Akademiku Dwudziestolatka lub w salach seminaryjno-wykładowych Instytutu Fizyki Teoretycznej. Dopuszczamy również możliwość realizacji spotkań w budynkach Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii lub innych jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego. Dokładne miejsce będzie ustalane indywidualnie w toku organizacji każdego spotkania.

A od nas… Jako zespół aktywnie działamy od listopada 2020 roku. Z uwagi na to, że zaczęliśmy funkcjonować w czasach pandemii, posiadamy bogate doświadczenie w realizacji spotkań hybrydowych dla doktorantów.

W ramach serii spotkań “Open Forum” zrealizowaliśmy już zdalne wydarzenie, na którym omawialiśmy możliwości finansowania badań młodych naukowców w Polsce. W spotkaniu uczestniczył absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Wrocławskiego i laureat konkursu NCN Sonatina, dr Niels-Uwe Bastian.

Pod koniec zeszłego roku przeprowadziliśmy drugie spotkanie, tym razem w formie hybrydowej, w którym udział wzięli doktoranci zagraniczni oraz przedstawiciele samorządów uczelni wchodzących w skład Porozumienia Doktorantów Uczelni Wrocławskich. Na spotkanie zaprosiliśmy również przedstawicielkę Welcome Center WNS UWr, mgr Katarzynę Kvapilíkovą, która przedstawiła słuchaczom profil działań Welcome Center i uczestniczyła w dyskusji na temat dobrych praktyk związanych z pomocą w sprawach bytowych dla doktorantów zagranicznych. Na spotkaniu, oprócz dobrych praktyk, poruszone zostały tematy finansowania pracy i wyjazdów naukowych oraz problemy związane z integracją środowiska młodych naukowców.

Poza doświadczeniem w organizacji wydarzeń hybrydowych, posiadamy rozbudowaną sieć kontaktów z ogólnopolskim środowiskiem doktorantów. Aktywnie współpracujemy z Porozumieniem Doktorantów Uczelni Wrocławskich oraz z Krajową Reprezentacją Doktorantów. Aktualnie jesteśmy w trakcie organizowania spotkania “Doktorat w Polsce”, we współpracy z Polską i Ukraińską Krajową Reprezentacją Doktorantów, skierowanego do doktorantów z Ukrainy studiujących w Polsce lub przenoszących się do Polski z powodu wojny.

Hybrydowy tryb spotkań znacznie rozszerza możliwości komunikacji ze wspomnianymi organizacjami, ponieważ znosi on bariery logistyczne. Sprzęt, o który wnioskujemy, umożliwi nam podniesienie jakości takich spotkań oraz wspomoże nas w utrzymaniu stałego kontaktu z doktorantami potrzebującymi pomocy.

Oprócz organizacji spotkań ze społecznością międzynarodową, utrzymujemy kontakt z doktorantami za pomocą adresu mailowego international.phd@uwr.edu.pl i oferujemy pomoc doraźną w sprawach administracyjnych i językowych. Zajmujemy się również tłumaczeniem dokumentów Samorządu Doktorantów. Przetłumaczyliśmy, między innymi, dokumenty związane z konkursem Samorządu na dofinansowania indywidualne dla doktorantów. Konkurs ten był wielokrotnie nagradzany przez organizacje samorządowe i obecnie istnieje możliwość uczestnictwa w nim z wykorzystaniem angielskiego przekładu wniosków oraz regulaminów.

Kim jesteście? Jesteśmy Zespołem ds. Doktorantów Międzynarodowych Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego. Do zadań naszego zespołu należy przede wszystkim pomoc w komunikacji pomiędzy doktorantami a Samorządem i innymi organami Uczelni. Oferujemy również pomoc w sprawach bytowych doktorantów zagranicznych w przypadku trudności wynikających z nieznajomości języka polskiego. Od roku 2021 organizujemy również spotkania dla doktorantów zagranicznych “Open Forum for Doctoral Students”. Inicjatywa ta została w zeszłym roku nagrodzona drugim miejscem w kategorii Wydarzenie Samorządowe w konkursie DOCUP organizowanego przez Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich (DFUP).

36

Numer projektu: [ 37 ]
Ptaszenie w terenie. Wycieczka uniwersyteckich dzieci na Stawy Milickie

Opis projektu
Zrobimy tak: W ramach projektu chcemy zaprosić grupę 27 dzieci pracowników uniwersytetu (w wieku 8-12 lat) na wycieczkę na ptaki na Stawy Milickie. Zajęcia odbędą się  w czasie Europejskich Dni Ptaków, które obchodzone są corocznie w pierwszy weekend października (w tym roku to 1-2 października). Wyruszymy autokarem z Wrocławia do Rudy Milickiej o 9:00, a powrót planujemy na godz. 17:00. Naszą bazą będzie Stacja Ornitologiczna UWr położona tuż na granicy rezerwatu “Stawy Milickie”. Na zajęcia podzielimy się na dwie grupy. Dzieci będą obserwować ptaki w czasie spaceru nad stawami, a także będą odkrywać tajemnice piór, gniazd i jaj ptasich w budynku stacji.

W czasie zajęć terenowych dzieci nauczą się obsługi lornetki i lunety, przez które zaobserwują różne gatunki ptaków. W październiku na stawach można obserwować ptaki w czasie jesiennej wędrówki. Spotkamy stada różnych gatunków gęsi, kaczek, a także perkozy, czaple, drapieżne bieliki i wiele innych. Informacje o zaobserwowanych w czasie wycieczki ptakach wprowadzimy od razu do bazy gromadzącej informacje o występowaniu ptaków w Polsce (Ornitho.pl) i tym samym będziemy mieć realny wkład w poszerzenie wiedzy o krajowej awifaunie. Druga część zajęć będzie obejmowała tematykę rozrodu ptaków oraz ich upierzenia. Dzieci z bliska zobaczą jak wyglądają gniazda różnych gatunków ptaków. W naszej kolekcji posiadamy gniazda m.in. trzcinniczka, trzciniaka, remiza, kosa, wilgi i wielu innych gatunków. Uczestnicy zobaczą też jak jaja ptaków mogą się różnić pod względem wielkości, kształtu i ubarwienia. Zastanowimy się z czego mogą wynikać różnice. Uczestnicy poznają również budowę, rodzaje oraz funkcje  piór, które są odzwierciedleniem różnorodności ptaków. Przy pomocy atlasów dzieci będą mogły samodzielnie oznaczyć gatunki ptaków na podstawie piór znalezionych w terenie oraz z naszej kolekcji. Proste spostrzeżenia poczynione przez młodych obserwatorów ptaków stanowić będą wstęp do ekologicznego i ewolucyjnego podejścia do obserwowanych gatunków.

Dlaczego i dla kogo? Projekt tworzymy przede wszystkim dla dzieci pracowników uniwersytetu, ale też dla innych dzieci, które będą uczestniczyły w przyszłości w zajęciach przez nas organizowanych w ramach różnych inicjatyw (Festiwal Nauki, półkolonie uniwersyteckie, zajęcia z ptakami w Ogrodzie Botanicznym, wizyty w zaprzyjaźnionych szkołach).

Obserwacja ptaków oraz rozpoznawanie gatunków są podstawowymi metodami edukacji w poznawaniu biologii i ekologii ptaków. Modele ptasich jaj, które chcemy w ramach projektu zamówić oraz prezentacja gniazd i piór różnych gatunków ptaków, którymi dysponujemy, umożliwiają nieinwazyjne – bezpieczne dla ptaków – i szczegółowe dostarczenie informacji uczestnikom zajęć. Celem bezpośredniego kontaktu z przyrodą, z wykorzystaniem podstawowych narzędzi, takich jak lornetki i modele jaj, jest uczulenie obserwatorów na sprawy związane z aktywną ochroną bioróżnorodności. Obserwacja ptaków to także ważny element edukacji ekologicznej. Oprócz wymiaru estetycznego i przyjemności z obserwacji zwierząt trudnych do oglądania bez specjalistycznego sprzętu (lornetki, lunety) obserwacja ptaków pozwala stawiać bardziej szczegółowe pytania dotyczące życia ptaków, tego jak się zachowują, co jedzą, jak radzą sobie w środowisku aby przeżyć, co im zagraża. Takie pytania stanowią ważny wstęp do większego zaangażowania w sprawy ochrony środowiska i lepszego zrozumienia funkcjonowania zwierząt, w tym zwierząt żyjących w bezpośredniej bliskości człowieka. Podejście to promuje tzw. naukę obywatelską (ang. citizen science), dynamicznie rozwijającą się na świecie, czyli prowadzenie badań naukowych przez zawodowych badaczy we współpracy z wolontariuszami. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że tego typu podejście ma fundamentalne znaczenie dla edukacji społeczeństwa w każdej grupie wiekowej i stanowy nowy, aktywny i efektywny ruch społeczny. W czasie naszej wycieczki dołożymy swoją cegiełkę w poznanie awifauny polskiej poprzez wprowadzenie naszych obserwacji do ogólnopolskiej bazy ptaków Ornitho.pl.

Gdzie? Bazą naszej wyprawy będzie malowniczo położona na skraju rezerwatu “Stawy Milickie” Stacja Ornitologiczna UWr w Rudzie Milickiej. Od ponad 50 lat stacja jest bazą dla naukowców, którzy prowadzili i prowadzą badania na ptakach. Ponadto w stacji corocznie odbywają się zajęcia dydaktyczne dla studentów biologii, zarządzania środowiskiem przyrodniczym i ochrony środowiska. Będziemy się poruszać z lornetkami nad stawami w okolicy stacji.

A od nas… Oferujemy naszą wiedzę o ptakach, pasję i prywatny czas. Nasze doświadczenie ornitologiczne umożliwi dzieciom zapoznanie się “z bliska” (za pomocą zakupionych lornetek, a także lunet, które już mamy) z różnymi gatunkami ptaków, które spotkać można jesienią na stawach milickich. Pokażemy też uczestnikom wycieczki nasz zbiór ptasich gniazd, które udało nam się w przeszłości zebrać po wylocie piskląt lub stracie lęgu, a także naszą kolekcję piór. Oferujemy świeże, stawowe powietrze i ciekawą przygodę.

Kim jesteście? Jesteśmy ornitolożkami pracującymi na Wydziale Nauk Biologicznych. Obserwacja ptaków jest nie tylko naszą pracą, ale też naszą pasją, którą lubimy się dzielić z innymi. Prowadzimy badania w różnych miejscach Polski (Beata, Lucyna i Monika na Stawach Milickich, Marta w Puszczy Białowieskiej), a także poza jej granicami, np. na Gotlandii (Magda). Naukowo interesujemy się głównie problematyką związaną z rozrodem ptaków. Od wielu lat angażujemy się w różny sposób w popularyzację wiedzy o ptakach. Prowadziłyśmy wycieczki mające na celu obserwacje ptaków, w tym zajęcia dla dzieci i wystawy w ramach Festiwalu Nauki, a także odwiedzałyśmy szkoły i przedszkola, żeby opowiadać dzieciom o życiu i ochronie ptaków. Od kilku lat prowadzimy zajęcia w Ogrodzie Botanicznym UWr w ramach Jesiennych spotkań z ptakami.

37

Numer projektu: [ 38 ]
Podniesienie kompetencji cyfrowych w zakresie wykorzystywania nowych technologii w pracy i nauce

Opis projektu
Zrobimy tak: Pandemia wprowadziła do naszej codzienności wiele zmian, w tym konieczność posługiwania się nowym narzędziami w pracy i w komunikowaniu się.

Naszym celem jest pokazanie w łatwy sposób jak praktycznie wykorzystać dostępne narzędzia cyfrowe do codziennego wykorzystania w pracy, podczas konferencji czy wykładów.

Całość przedsięwzięcia będzie odbywać się w formule on-line tak, aby cała nasza społeczność mogła uzyskać nieograniczony dostęp.

Większa wiedza to również łatwiejsza praca, kluczem jest tylko nauczenie się jak z niej skorzystać w łatwy i przystępny sposób.

Niezależnie czy jesteś pracownikiem administracyjnym, naukowcem czy studentem – na pewno uzyskasz cenna wiedzę i znajdziesz cenne wskazówki.

Szkolenia będą przeprowadzone przez wykfalifikowanych pracowników, posiadających wieloletnie doświadczenie i kompetencje bez żadnych ograniczeń dla WSZYSTKICH CHĘTNYCH!!!

Dlaczego i dla kogo? Podczas rozmów z pracownikami czy studentami, zadawane są pytania, na które czasami zwykłe zapytanie w Google nie pomoże.

Wiemy jak wiele czasu trzeba poświęcić na zapoznanie się z wieloma funkcjami, dlatego chcemy pokazać na konkretnych przykładach to, co może być pomocne i jest warte poznania, jak choćby organizowanie dużej konferencji w trybie on-line czy hybrydowej.

Od Nas same konkrety, gotowe odpowiedzi na często pojawiające się pytania w przestrzeni UWr, począwszy od spraw związanych z całym zestawem narzędzi Office 365, stworzeniu konferencji on-line i jej promocji poprzez zbudowanie prostej strony z wykorzystaniem CMS Worpdress.

DLA WSZYSTKICH – nie mamy limitów i ograniczeń wystarczy, że będziesz posiadał swoje konto w @uwr.edu.pl

Gdzie? Wszystko będzie on-line, tak by nie tracić czasu na podróże a w spokojnym zaciszu skupić się tylko na poszerzaniu samej wiedzy.

A od nas… Uczelnia badawcza to również ludzie i ich kompetencje, dlatego chcemy wspierać wiedzą w zakresie nowoczesnych technologii w kształceniu studentów oraz pracy pracowników.

Od Nas otrzymasz solidną dawkę wiedzy, konkretne wskazówki i materiały – TWÓJ GŁOS TO DLA NAS CENNE WSPARCIE!!!

Kim jesteście? Wieloletni praktycy, pracujący od wielu lat w dziale IT UWr w różnych miejscach, posiadający ogromną wiedzę techniczną, znający doskonale jak skomplikowane może być prowadzenie prostych czynności w codziennej pracy.

38

Numer projektu: [ 39 ]
Profesjonalnie w Internecie – jak stworzyć profil zawodowy w mediach społecznościowych.

Opis projektu
Zrobimy tak: Celem szkoleń jest wyposażenie uczestniczki i uczestników w umiejętność stworzenia  profesjonalnego profilu w mediach społecznościowych, a przez to zbudowanie wizerunku, który ułatwi znalezienie satysfakcjonującej pracy lub nawiązanie wartościowych kontaktów na polu prowadzonej działalności naukowo – badawczej.

Dlaczego i dla kogo? Posiadanie profesjonalnego, rzetelnego wizerunku w mediach społecznościowych ma duże znaczenie w procesie budowania kariery zawodowej (w tym naukowo – badawczej). Wg badań, ponad 90 % pracodawców w Polsce wykorzystuje media społecznościowe w procesie rekrutacji w tym w ocenie potencjalnych kandydatów.

Chcemy zorganizować dwa 10 godzinne szkolenia (on-line) z budowania wizerunku w mediach społecznościowych ( z uwzględnieniem Fb, Linkedin, Goldenline).

Szkolenia dedykowane są:

1) Studentkom i studentom UWR (I, II stopień, jednolite, doktoranckie, Szkoła Doktorska). Szkolenie dla grupy 20 osób.

2) Pracowniczkom i pracownikom naukowo-dydaktycznym UWr. Szkolenie dla grupy 20 osób.

3) W ramach każdego ze szkoleń przewidziane będą również grupowe konsultacje dla absolwentów i absolwentek szkolenia w wymiarze 3 godzin (skonsultowanie własnych profili, sesje Q&A).

Gdzie? Szkolenia realizowane będą w formule on-line.

A od nas… Całą organizację szkolenia (wybór prowadzącego/prowadzących) łącznie z jego promocją w środowisku akademickim.

Kim jesteście? CASD jest nową jednostką w UWr, której najważniejszym zadaniem jest stworzenie przyjaznego środowiska do rozwoju społecznej, naukowej, zawodowej, badawczej, sportowej aktywności studentów/ek i doktorantów/ek.

39

Numer projektu: [ 40 ]
czilLas – strefa relaksu na Wydziale Nauk Biologicznych

Opis projektu
Zrobimy tak: Chcielibyśmy stworzyć strefę relaksu dla studentów, jak również dla pracowników, w jednym z budynków Wydziału Nauk Biologicznych znajdującym się przy Ogrodzie Botanicznym. Będzie to miejsce komfortowego spędzania czasu między zajęciami oraz miejsce przeznaczone do nauki i odpoczynku. Skorzystają na tym studenci studiujący na Wydziale, a w szczególności Ci, którzy mają długie przerwy między zajęciami oraz Ci, którzy dojeżdżają na uczelnię z daleka. Dodatkowo uczestnicy projektu nabędą nowe doświadczenie w organizacji i utwierdzą się w przekonaniu, że chcieć to móc. Projekt będzie opierał się na wybraniu odpowiedniego miejsca w porozumieniu z Władzami Wydziału, przystosowaniu go do funkcji jaką miałby pełnić, w tym zakupu niezbędnego wyposażenia.

Dlaczego i dla kogo? Jako studenci Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego zauważyliśmy zapotrzebowanie naszej studenckiej społeczności na przestrzeń, w której spokojnie moglibyśmy spędzać czas przed i między zajęciami. W żadnym budynku WNB aktualnie nie ma przestrzeni, która spełniałaby taką funkcję. Jest to szczególnie ważne dla zachowania równowagi pracy i relaksu w życiu studentów i pracowników Wydziału podczas przebywania na uczelni. Ze względu na studentów, którzy nie mają możliwości powrotu do domu pomiędzy zajęciami, chcielibyśmy zaaranżować przestrzeń, w której będzie możliwość zjedzenia ciepłego posiłku i spędzenia czasu z rówieśnikami.

Gdzie? Nasz projekt będzie dotyczył Wydziału Nauk Biologicznych, a dokładnie budynków wydziału znajdujących się przy ulicy Kanonia lub Sienkiewicza. Chcielibyśmy w porozumieniu z Władzami Wydziału wybrać odpowiednie miejsce dostępne dla wszystkich beneficjentów.

A od nas… Zapewniamy wykonanie projektu, w tym dobrą organizację, chęć do pracy, wszelki kontakt ze wszystkimi, od których będzie zależeć powodzenie naszego projektu. Jako zespół zapewniamy ręce do pracy, w każdym momencie, kiedy projekt będzie tego wymagał. Zależy nam na własnym wkładzie w wykonanie tej przestrzeni, aby nadać jej studencki charakter.

Kim jesteście? Jesteśmy grupą aktywnych osób studiujących biologię na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Przed rozpoczęciem studiów, każdy z nas angażował się w różne przedsięwzięcia, dlatego postanowiliśmy kontynuować to również tutaj. Są wśród nas osoby działające w organizacjach pozarządowych i mające doświadczenie w kierowaniu zespołem oraz projektami.

40

Numer projektu: [ 41 ]
Tablice na zewnątrz!

Opis projektu
Zrobimy tak: Chcielibyśmy postawić zestaw tablic kredowych na zewnątrz budynku aby umożliwić realizację wykładów oraz ćwiczeń akademickich na powietrzu. Stworzymy intersujące miejsca do dyskusji naukowych oraz inspirującej pracy naukowej.

Dlaczego i dla kogo? Projekt będzie służył przede wszystkim studentom i naukowcom z Wydziału Fizyki i Astronomii, ale nie tylko. Przy ładnej pogodzie będzie możliwa realizacja ćwiczeń i wykładów za zewnątrz. Tablice pośród zieleni będą stanowić bardzo ciekawy element otoczenia. Zapewni to fajną atmosferę i tchnie życie w dość niewykorzystaną do tej pory przestrzeń.

Gdzie? Projekt dotyczy otoczenia Wydziału Fizyki i Astronomii. Mamy wewnętrzny dziedziniec i jedno miejsce pośród zieleni idealnie nadające się do dostawienia porządnej dużej wykładowej tablicy (niedawno rewitalizowane ławki). Z łatwością możemy wskazać kolejne miejsca, które umożliwią postawienie mniejszych tablic i bardziej kameralne warunki, np. pod osobowe dyskusje między studentami i naukowcami naszego wydziału. Być może jakieś tablice dałoby się postawić na korytarzu, aby studenci mogli mieć możliwość swobodnej dyskusji, przygotować do zajęć, itd.

A od nas… Zapewniamy zapas kredy(!) i zadbanie o zabezpieczenie tablic poza sezonem (duża tablica ma być w domyśle ściągalna poza sezonem).

Kim jesteście? My =  (pracownicy naukowi x 4 + studenci x 1) * Wydziału Fizyki i Astronomii^(bardzo praktyczni fizycy teoretycy)!

41

Numer projektu: [ 42 ]
Różowe skrzyneczki na UWr

Opis projektu
Zrobimy tak: W ramach projektu chcemy umieścić na wszystkich Wydziałach Uniwersytetu Wrocławskiego, tzw.: Różowe skrzyneczki, w których będą znajdowały się środki higieniczne dla osób menstruujących. Chcemy, aby każda taka osoba miała swobodny dostęp do takich środków. Blisko 21% uczennic i studentek jest zmuszonych wyjść z zajęć z powodu braku podpaski/tamponu, a około 10% w ogólnie nie wychodzi z domu z tego powodu. Uważamy, że wszystkie osoby menstuujące  powinny czuć się swobodnie i móc się spełniać w każdej dziedzinie.

Dlaczego i dla kogo? Pomysł wziął się z naszych życiowych sytuacji, kiedy to my, bądź inne osoby potrzebowały takiego wsparcia w trakcie zajęć. Na naszym Uniwersytecie jest bardzo dużo osób mentruujących, których nie można dyskryminować. Trzeba dać im dostęp do środków higienicznych, aby mogły swobodnie i bez problemów poszerzać swoją wiedzę,

Gdzie? Cały Uniwersytet, kilka miejsc na każdym Wydziale.

A od nas… Zapewniamy zaangażowanie i pilnowanie, aby skrzyneczki były dopełniane i zadbane.

Kim jesteście? Jesteśmy częścią Organizacji Ogólnouniwersyteckiej Równi w Różnorodności, w której zajmujemy się prawami człowieka, prawami zwierząt, ekologią, demokracją i praworządnością. Bliska jest nam potrzeba niesienia pomocy innym.

42

Numer projektu: [ 43 ]
Zielona Przestrzeń Trzeciego Wieku

Opis projektu
Zrobimy tak: Projekt zakłada adaptację korytarza przy wejściu do Uniwersytetu Trzeciego Wieku i stworzenie tam namiastki ogrodu. Więcej roślin to lepsze powietrze, lepsze samopoczucie i piękniejszy Uniwersytet. Dzięki projektowi nasi Słuchacze zyskają przestrzeń do spotkań, prowadzenia dyskusji, odpoczynku. Dodatkowo chcemy postawić ławkę przed wejściem do UTW oraz dodać rośliny do pozostałych pomieszczeń UTW.

Dlaczego i dla kogo? Korytarz obecnie zupełnie pozbawiony jest zieleni. Brakuje w nim też miejsca aby odpocząć, zrelaksować się, porozmawiać, poczytać, przejrzeć prasę. Dla naszych Słuchaczy spotkania w UTW, szczególnie w obecnej sytuacji pandemii, to jedyne miejsce, gdzie choć na chwilę mogą się oderwać od problemów dnia codziennego. Mamy również nadzieję, że nasi Słuchacze i osoby wspierające UTW pomogą w tworzeniu i rozwijaniu tej zielonej przestrzeni.

Gdzie? Siedziba Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim, ul. Dawida 1/3, Wrocław

A od nas… Z naszej strony obiecujemy opiekować się tym miejscem aby zawsze dawało pozytywną energię dla wszystkich odwiedzających. Chcemy również dzielić się sadzonkami z innymi wydziałami, rozwijać naszą zieloną przestrzeń m.in o stworzenie ogrodu wertykalnego. Chcemy zaangażować naszych Słuchaczy aby każdy czuł się jak u siebie. Wszystkie prace związane z montażem i instalacją wykonamy sami.

Kim jesteście? Jesteśmy grupą pracowników oraz Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim, którym zależy na poprawie jakości czasu jaki nasi Słuchacze spędzają w UTW.

43

Numer projektu: [ 44 ]
“Strefa” to miejsce przyjazne dla każdego studenta Uniwersytetu Wrocławskiego. Każdy znajdzie tam chwilę wytchnienia zarówno między zajęciami jak i po nich.

Opis projektu
Zrobimy tak: Naszym pomysłem jest transformacja jednej z sal znajdującej się w budynku WNS w miejsce przyjazne studentom, w którym będą mogli poczekać na autobus, bądź odstresować się w trakcie przerwy między zajęciami. Budynek Wydziału Nauk Społecznych, jest oddalony od centrum miasta, a w pobliżu studenci mają tylko jedną, niewielką restaurację, w której mogliby spędzić czas wolny między zajęciami. Jest tam niestety tak tłoczno, że tylko nielicznym osobom uda się faktycznie tam usiąść i zjeść na miejscu. Chcielibyśmy zaoferować studentom inne miejsce niż sala lekcyjna, w której mogliby zjeść posiłek. Nasza “Strefa” będzie połączeniem wszystkiego czego uważamy, że brakuje na WNS. Wydaje Nam się, że zarówno wydział jak i sami studenci mogą wiele zyskać dzięki takiemu miejscu. Zdecydowanie, udostępnienie studentom na kampusie uniwersyteckim “Strefy”, jak nazwaliśmy Nasz projekt, unowocześniłoby i z pewnością zachęciło studentów do spędzenia tam czasu między zajęciami. Myśleliśmy o tym, aby na jednej ze ścian była tablica z poradami studentów pt. “Jak przetrwać studia?”. Taka inicjatywa sprawiłaby, że projekt byłby bardziej osobisty.

Dlaczego i dla kogo? Naszym docelowym celem jest stworzenie miejsca, w którym studenci będą mogli przede wszystkim odpocząć i przeczekać przerwy między zajęciami. Uważamy, że tak zagospodarowana przestrzeń mogłaby pomóc uczniom w nawiązaniu relacji z innymi studentami, byłoby to idealne miejsce wspólnych spotkań ludzi z różnych kierunków.       Sam pomysł pojawił się w momencie, w którym nasza grupa spędzała cały dzień na wydziale, w jednej sali lekcyjnej. Nie mieliśmy miejsca, do którego moglibyśmy iść odpocząć zarówno fizycznie jak i psychicznie. W szczególności zimą nasze opcje spędzania czasu wolnego, czy okienek między zajęciami były dość ograniczone z racji położenia i najbliższego otoczenia WNS. Projekt nie jest skierowany wyłącznie dla studentów WNS, chcielibyśmy udostępnić obiekt dla wszystkich osób studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim czy też z różnych powodów przebywających na terenie WNS. Uważamy, że na naszym wydziale studiuje wiele osób przyjeżdżających do Polski z programów Erasmus+ oraz z Ukrainy i Białorusi. “Strefa” ma być miejscem dla osób z całej Europy. Miejsce takie z pewnością ułatwiłoby osobom z innych państw nawiązywanie kontaktów z tutejszymi studentami. Studia nie raz wiążą się z ogromnym stresem związanym z nauką czy to zmianą otoczenia, “Strefa” ma za zadanie stres ten odrobinę zredukować.

Gdzie? Nasz projekt będzie dotyczył jednej z sal znajdujących się w budynku WNS. Choć tak naprawdę konkretne miejsce nie ma większego znaczenia, ponieważ nasz projekt skierowany jest do wszystkich młodych, bez względu na wydział na jakim studiują, lub na jaką uczelnię uczęszczają. Miejsce to powinno być ogólnie dostępne i dobrze widoczne dla studentów. Rozważamy umieszczenie w pewnych miejscach “drogowskazów” prowadzących do tego pomieszczenia.

A od nas… Studiując na Wydziale Nauk Społecznych niejednokrotnie żałowaliśmy, że nie mamy miejsca, do którego możemy się udać w trakcie przerwy obiadowej czy dłuższej przerwy między zajęciami. Dlatego projektu tego nie traktujemy jako czegoś co robimy dla kogoś, a wkładamy w to wiele serca, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że robimy to dla nas, wszystkich studentów obecnych i przyszłych. Środki przeznaczone na ten projekt powinny w pełni wystarczyć na jego realizację. Z naszej zaś strony poza samym pomysłem, zobowiązujemy się do zaprojektowania pomieszczenia oraz jego urządzenia. Wiązać się to będzie oczywiście z wcześniejszym uprzątnięciem sali oraz dbaniem o porządek i jego estetykę na bieżąco.

Kim jesteście? Jesteśmy studentami Uniwersytetu Wrocławskiego na WNS i WPAIE. Natalia i Paulina należą do koła naukowego “Projekt Europa”, z którym organizowały m. in. Turniej Mikołajkowy na WNS. Jesteśmy młodymi, ambitnymi ludźmi, którym zależy na dobru i komforcie psychicznym jak i fizycznym innych osób. Jako grupa nie mieliśmy wcześniej okazji, żeby razem stworzyć jakiś projekt, dlatego bardzo cieszy nas możliwość wzajemnej współpracy nad “Strefą”. Jesteśmy również dość kreatywni i pracowici, dlatego wierzymy, że projekt będzie perfekcyjnie zaplanowany i wykonany.

44

Numer projektu: [ 45 ]
“Our Space”. A student lounge at the Faculty of Social Sciences UWr.

Opis projektu
Zrobimy tak: The purpose of our project is to furnish a break room for students at the Faculty of Social Science. Currently, in the entire campus there is no friendly space where students can meet, relax and wait for their next classes. Responding to these needs, we want to propose the creation of such a place, both indoors and outdoors. The faculty representatives have agreed to provide a room for our project (room 21 in building 2/3). However, it needs to be equipped with couch, tables, chairs etc. Our lounge also needs a small culinary corner where students can drink water, make coffee or tea and reheat their food.

We would also like to equip it with some portable deck chairs and outdoor games (e.g. badminton, boules, frisbee) so that if the weather is good, we can also create a pleasant space on the green lawns of the campus.

The break room will be available to all students, it will also be a space where integration meetings will be organized from time to time (e.g. board games evening) Our project will improve studying conditions, it will also facilitate integration between students from different countries and programmes. All in all, everyone will benefit from it. Furthermore, once purchases are made, the project will not require additional funds. The Faculty will cover the cost of any minor repairs in the future.

Dlaczego i dla kogo? Currently, in the entire campus in the Koszarowa street there is no friendly space where students can meet, relax and wait for their next classes. Furthermore, there is only one small, always overcrowded, snack bar. The area around campus also lacks cafes and recreational spaces. In other words, students don’t have their own space in which they can spend time and socialize.

As in our team we have already worked together during the Design Thinking Workshop, half of the work is already done. We know what are students – that is our – needs, we found the space and we are sure that a lot of students will benefit from such student lounge. Dr Mateusz Karolak, who coordinates Sociology – Intercultural Mediation programme promised to help with the formal side of the project.

The student lounge will be available to all students regardless of what they are studying or where they are from. The key to the room will be available for pick up from the building’s receptionist’s desk. Our project will improve studying conditions, it will also facilitate integration between students from different countries and faculties. All in all, everyone will benefit from it. Furthermore, once purchases are made, the project will not require additional funds. The Faculty will cover the cost of any minor repairs in the future.

Gdzie? The room will be located in Room 21 in Building 2/3 in the Faculty of Social Sciences (ul. Koszarowa 3).

A od nas… For our part, we provide the energy and enthusiasm to get it done. We hope that the project we have initiated will also serve the faculty students in the future. We also have support from the faculty authorities and our academic staff (dr Karolak) who takes responsibility for the formal side of the project.

Kim jesteście? We are a group of international – including Polish – students from the Faculty of Social Sciences who met in February during the Design Thinking Workshops. We are from different programmes, but what we have in common is that we study at the Faculty of Social Sciences at the campus on Koszarowa Street. We are also supported by our lecturers.

45