Strona używa plików cookies więcej

Nauka / Studenci / Wydarzenia

Amour – traduction – traducteur / miłość– tłumacz – tłumaczenie

W dniach 23-24 września 2021 r. w ramach spotkań Międzynarodowego Zespołu Badawczego „Tłumaczenie jako środek komunikacji międzykulturowej” odbędzie się konferencja przekładoznawcza pt. AMOUR – TRADUCTION – TRADUCTEUR / MIŁOŚĆ – TŁUMACZ – TŁUMACZENIE. Dwudzieste czwarte spotkanie Zespołu, który współtworzą badacze z Uniwersytetu Wrocławskiego, Université de Lille, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Université de Haute-Alsace, poświęcone będzie refleksji nad różnymi typami zależności między miłością, tłumaczem i tłumaczeniem. Konferencja odbędzie się w formie zdalnej. Link umożliwiający dołączenie do obrad udostępniony zostanie w przeddzień wydarzenia na stronie.

Les 23 et 24 septembre 2021 aura lieu la XXIVe Rencontre du Réseau thématique « La traduction comme moyen de communication interculturelle », intitulée AMOUR – TRADUCTION – TRADUCTEUR / MIŁOŚĆ – TŁUMACZ – TŁUMACZENIE et organisée par l’Université de Wroclaw (POLOGNE) en partenariat avec l’Université de Lille, l’Université Jagellonne et l’Université de Haute-Alsace. Le colloque traductologique international sera consacré à la réflexion sur les différents rapports qui s’installent entre les trois éléments évoqués dans son titre : l’amour, le traducteur et la traduction. Il se déroulera en ligne, le lien pour y accéder sera disponible la veille de l’évènement sur le site

Dodane przez: Agata Mitek

21 wrz 2021

ostatnia modyfikacja: 24 wrz 2021