Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Ankieta: warunki pracy, bezpieczeństwo, równe traktowanie

Zapraszamy do wypełnienia anonimowego kwestionariusza „Monitoring warunków pracy, bezpieczeństwa i równego traktowania na UWr”. Znajduje się on pod linkiem.

Udział w badaniu jest dobrowolny. Jego wypełnienie zajmuje do 30 minut. Poświęcenie tego czasu z Państwa strony ma jednak duże znaczenie dla rozwoju naszej Uczelni. Uniwersytet Wrocławski jako jeden z wielu europejskich ośrodków akademickich objęty jest niniejszą ankietą (Projekt Horyzont 2020 ACT: Communities of Practice for Accelerating Gender Equality and Institutional Change in Research and Innovation across Europe). Jej wyniki mogą przyczynić się do zdiagnozowania obecnego stanu rzeczy dotyczącego równości płci, potrzeb pracowników oraz przygotowania polityk i standardów dotyczących równego traktowania na Uczelni. Badanie prowadzone jest on-line w dniach 18.06-10.07.2020. Ankietę można przerwać w każdej chwili, klikając „Wznów później” na górze każdej strony ankiety i wrócić do niej w późniejszym czasie.

Pragniemy zapewnić, że badanie realizowane jest zgodnie z zasadą anonimowości i z poszanowaniem poufności udzielanych odpowiedzi. Państwa dane osobowe pozwalające na identyfikację tożsamości nie będą zbierane, a Państwa odpowiedzi nie będą udostępnione osobom trzecim. Uzyskane wyniki zostaną zaprezentowane w formie zbiorczych opracowań.

Gdyby byli Państwo zainteresowani pogłębieniem tematu, indywidualną rozmową z zespołem badawczym lub uczestnictwem w grupie fokusowej zapraszamy do kontaktu z administratorkami ankiety: Hanną Achremowicz (hanna.achremowicz@uwr.edu.pl) i Anną Chmiel (anna.chmiel2@uwr.edu.pl).
——————————————————————–

dr Kamila Kamińska – Sztark – pełnomocniczka ds. odpowiedzialności społecznej
we współpracy z dr hab. prof. UWr Patrycją Matusz oraz dr. Łukaszem Prusem – rzecznikiem ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Wrocławskim

Dodane przez: Agata Kreska

18 Cze 2020

ostatnia modyfikacja: 26 Cze 2020