Strona używa plików cookies więcej

Konferencje / Wydarzenia / 10 Maj

Autonomia uczelni i środowiska akademickiego – odpowiedzialność i etos akademicki

Prof. Andrzej Eliasz (przewodniczący komisji ds. komunikacji i odpowiedzialności społecznej KRASP; Uniwersytet SWPSU) zaprasza na konferencję organizowaną przez komisję ds. komunikacji i odpowiedzialności społecznej KRASP, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha oraz Politechnikę Warszawską, która jest zarazem gospodarzem konferencji. Udział w zapowiedział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Konferencja odbędzie się 10 maja (środa), w godz. 11.00–17.00.
Miejsce konferencji: gmach główny Politechniki Warszawskiej, Mała Aula.

Cel konferencji:
Środowisko akademickie traktuje autonomię uczelni, jako niezbędny czynnik warunkujący wolność akademicką, umożliwiającą wypełnianie misji uczelni poprzez jej pracowników. Z okazji 900-lecia Uniwersytetu Bolońskiego podpisano w 1988 roku Magna Charta Universitatum. W tym dokumencie wśród podstawowych zasad stanowiących podstawę działalności uniwersytetów na pierwszym miejscu wymieniono autonomię uczelni. Obecnie również European University Association (EUA) przypisuje autonomii uczelni duże znaczenie w swoich dokumentach i prowadzonych debatach. Ostatnia konferencja EUA w Bergen poświęcona była kwestiom autonomii uczelni. Jesteśmy świadomi, że problemu autonomii uczelni nie można oddzielać od odpowiedzialności naszego środowiska i dbałości o wysoki etos akademicki. Jednak problem autonomii uczelni i jej zakres jest nieraz kwestionowany; głównie przez środowiska pozauczelniane. Można domyślać się, że stawiają sobie one następujące pytania:

  • Czy rzeczywiście wolność akademicka, gwarantowana przez autonomię uczelni, jest niezbędnym warunkiem twórczości, czy też jest wyrazem roszczeń środowiska, które domaga się nieuzasadnionego przywileju?
  • Czy przywiązywanie znaczenia do autonomii uczelni akademickich jest tylko wyrazem konserwatyzmu tego środowiska, przyzwyczajonego do tradycji?

Uczestnicy konferencji będą mogli ustosunkować się do powyżej postawionych pytań.

Referaty wygłoszą profesorowie: Jerzy Bralczyk (UW), Andrzej Szostek (KUL), Piotr Sztompka (UJ), Andrzej Kraśniewski (PW, KRASP), Zbigniew Marciniak (UW, RG).

W czasie konferencji odbędzie się również panel dyskusyjny, którego uczestnicy rozważą kwestię: Czy autonomia, odpowiedzialność społeczna środowiska i etos akademicki mogą nabierać specyficznego znaczenia w uczelniach różniących się profilem? Dyskusję poprowadzi prof. Jerzy Woźnicki, Prezes FRP oraz Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Uczestnikami panelu będą profesorowie: Ewa Chmielecka (SGH), Marek Krawczyk (WUM) oraz Roman Morawski (PW).

Szczegółowy program konferencji jest dostępny w załączniku.

Dodane przez: Michał Raińczuk

4 maja 2017

ostatnia modyfikacja: 4 maja 2017