Strona używa plików cookies więcej

Ludzie / Nauka / Wydarzenia

Bardzo dobra ocena ewaluacji CSNE

Bardzo pozytywna ocena działalności naukowo-dydaktycznej Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego przez międzynarodową komisję ewaluacyjną.

W kwietniu 2018 roku we Wrocławiu przebywała międzynarodowa komisja ewaluacyjna, która przez kilka dni oceniała Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego (CSNE). Komisja zapoznała się ze sprawozdaniami CSNE za lata 2014-2018, oceniła jego różne pola aktywności, przeprowadziła długie rozmowy z pracownikami, słuchaczami seminarium doktorskiego oraz studentami, sprawdziła również zaplecze materialne placówki. Jej przedstawiciele spotkali się także z władzami rektorskimi oraz dziekanami wydziałów współpracujących z CSNE. Dużą uwagę komisja przykładała do kontaktów CSNE nie tylko na płaszczyźnie międzynarodowej, ale i wewnątrz naszej uczelni, a także z miastem i regionem.

W sprawozdaniu podsumowującym ewaluację stwierdzono, że CSNE:

jest instytucją posiadającą wysokie kwalifikacje akademickie i w dalszym ciągu rozwijało się pozytywnie w fazie finansowania w latach 2014-2018. Poza zakresem akademickim Centrum okazało się być szczególnie ważnym i twórczym projektem dla zagranicznej kultury, i polityki naukowej, mającej znaczenie dla spraw bilateralnych polsko-niemieckich i w coraz większym stopniu dla Europy.

Następnie Komisja dodała:

Komisja oceniająca opowiada się zatem za dalszym finansowaniem CSNE w takim samym zakresie, w jakim było dotowane wcześniej i bez jakichkolwiek warunków dodatkowych.

Pogratulowano także władzom Uniwersytetu i wyrażono chęć dalszej, pogłębionej współpracy:

Chciałabym skorzystać z okazji i podziękować za naszą owocną współpracę w ostatnich latach – napisała w liście do JM Rektora, prof. Adama Jezierskiego, dyrektor odpowiedzialna w DAAD za projekty międzynarodowe, dr Anette Pieper – oraz pogratulować Państwu i pracownikom CSNE pozytywnego wyniku. Z niecierpliwością czekamy na kontynuację współpracy w nadchodzących latach.

Wyniki ewaluacji stały się dla Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) podstawą do podjęcia na posiedzeniu zarządu w lipca 2018 roku jednogłośnej decyzji o kontynuowaniu wsparcia finansowego dla Centrum w latach 2018-2023. Warto dodać, że DAAD współfinansuje 20 takich placówek na całym świecie. Nasze Centrum jako aktywny członek sieci znajduje się w czołówce instytucji naukowych i dydaktycznych tego typu. Centrum i jego pracownikom należy serdecznie pogratulować wspaniałego wyniku i życzyć dalszych sukcesów w pracy naukowej i dydaktycznej.

Dodane przez: Agata Sałamaj

30 Lip 2018

ostatnia modyfikacja: 9 Sie 2018