Strona używa plików cookies więcej

Świetny wynik rekrutacji po zamknięciu systemu na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim! Mamy niemal 29 tysięcy rejestracji w Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów www.irka.uni.wroc.pl i prawie 17 tysięcy kandydatów i kandydatek, którzy na swoją Alma Mater wybrali Uniwersytet Wrocławski na wszystkich typach studiów. O jedno miejsce na najbardziej popularnym kierunku na UWr, czyli na psychologii, walczy aż 32 kandydatów. Bardzo się cieszymy tak wielkim zainteresowaniem naszą ofertą studiów i dziękujemy za zaufanie! IRKĘ zamknęliśmy dokładnie o północy z 7 na 8 lipca, ale tylko na studia I stopnia i jednolite magisterskie stacjonarne! Na studia II stopnia w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej, a także na studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie wciąż trwa rejestracja!

Kandydatom i kandydatkom przypominamy, że o tym, czy dostali miejsce na swoim upragnionym kierunku dowiedzą się 14 lipca około godziny 13.00 na koncie w systemie IRK. Przy kierunkach, na które się zarejestrowaliście będziecie mieć status kandydat zakwalifikowany/kandydat rezerwowy/kandydat nieprzyjęty. Kandydatów zakwalifikowanych prosimy o złożenie dokumentów w dniach 15, 18, 19, 20 lipca u komisji rekrutacyjnych. Miejsca składania dokumentów i konkretne godziny ich przyjmowania znajdziecie na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl po wybraniu kierunku i zakładki „miejsce składania dokumentów”. Kandydaci rezerwowi dokumentów nie składają, a czekają na wyniki kolejnych tur rekrutacji na kierunki w ramach dostępnych po I turze miejsc. Maturzyści, którzy zostaną zakwalifikowani będą musieli złożyć u komisji rekrutacyjnej kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał świadectwa do wglądu) oraz podanie wydrukowane z systemu IRK (zanim wydrukujecie podanie, musicie mieć zaakceptowane zdjęcie do legitymacji studenckiej w IRKA!). Kandydaci mogą składać również dokumenty przy pomocy poczty lub kuriera (wtedy kserokopia musi być poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem i liczy się data dostarczenia dokumentów na uczelnię a nie ich wysłania), lub za pośrednictwem osoby trzeciej (taka osoba musi mieć oprócz dokumentów także upoważnienie, wzór upoważnienia znajduje się na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl po wybraniu kierunku w zakładce „dokumenty”).

Mamy 28 711 rejestracji i 16 953 zarejestrowanych kandydatów i kandydatek na wszystkie rodzaje studiów. Na same studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie mamy prawie 26 tysięcy rejestracji. A przecież to nie koniec, bo na wiele kierunków rekrutacja potrwa jeszcze niemal 3 miesiące. Jakie kierunki były najchętniej wybierane przez kandydatów i kandydatki w tegorocznej rekrutacji? Sprawdźcie ranking popularności kierunków I stopnia stacjonarnych i jednolitych magisterskich stacjonarnych w rekrutacji 2022/2023!

Pierwsza podana przy kierunku liczba to liczba kandydatów na miejsce na dany kierunek, a liczby w nawiasie oznaczają: liczbę rejestracji na kierunek oraz limit miejsc.

Lp. Studia Wartość
1 PSYCHOLOGIA, jednolite magisterskie stacjonarne 32.4400 (3244/100)
2 KOREANISTYKA, I stopnia stacjonarne 28.1111 (506/18)
3 KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, I stopnia stacjonarne 19.3875 (1551/80)
4 ANGLISTYKA, I stopnia stacjonarne 14.5500 (1164/80)
5 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, I stopnia stacjonarne 13.2333 (1191/90)
6 ITALIANISTYKA, I stopnia stacjonarne 11.5926 (313/27)
7 FILOLOGIA HISZPAŃSKA, I stopnia stacjonarne 10.9455 (602/55)
8 PRAWO, jednolite magisterskie stacjonarne 10.6250 (2125/200)
9 CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA, I stopnia stacjonarne 10.4490 (512/49)
10 GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA, I stopnia stacjonarne 10.0667 (604/60)
11 SINOLOGIA, I stopnia stacjonarne 8.9688 (287/32)
12 TURYSTYKA, I stopnia stacjonarne 8.4200 (421/50)
13 EKONOMIA, I stopnia stacjonarne 8.3267 (1249/150)
14 KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO, I stopnia stacjonarne 7.2308 (470/65)
15 GOSPODARKA PRZESTRZENNA, I stopnia stacjonarne 6.9000 (345/50)
16 BIOTECHNOLOGIA, I stopnia stacjonarne 6.4000 (640/100)
17 SOCJOLOGIA, I stopnia stacjonarne 4.9688 (477/96)
18 MIKROBIOLOGIA, I stopnia stacjonarne 4.9667 (298/60)
19 INFORMATYKA, I stopnia stacjonarne (3-letnie licencjackie i 3,5-letnie inżynierskie) 4.8875 (782/160)
20 FILOLOGIA FRANCUSKA, I stopnia stacjonarne 4.8154 (313/65)
21 BIOLOGIA CZŁOWIEKA, I stopnia stacjonarne 4.6842 (178/38)
22 PEDAGOGIKA SPECJALNA, jednolite magisterskie stacjonarne 4.6333 (139/30)
23 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, I stopnia stacjonarne 4.4600 (446/100)
24 INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE, I stopnia stacjonarne (3,5 letnie inżynierskie) 4.4200 (221/50)
25 PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE, I stopnia stacjonarne 4.1714 (292/70)
26 INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE, I stopnia stacjonarne 3.9000 (117/30)
27 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, jednolite magisterskie stacjonarne 3.8333 (115/30)
28 ETNOLOGIA i ANTROPOLOGIA KULTUROWA, I stopnia stacjonarne 3.5667 (214/60)
29 HISTORIA SZTUKI, I stopnia stacjonarne 3.3143 (232/70)
30 KULTUROZNAWSTWO, I stopnia stacjonarne 3.1200 (234/75)
31 GEOGRAFIA, I stopnia stacjonarne 3.0800 (154/50)
32 SOCJOLOGIA EKONOMICZNA, I stopnia stacjonarne 3.0250 (242/80)
33 NIDERLANDYSTYKA, I stopnia stacjonarne 2.9067 (218/75)
34 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność GLOBAL STUDIES (w j. angielskim), I stopnia stacjonarne 2.8667 (86/30)
35  ADMINISTRACJA, I stopnia stacjonarne 2.8222 (508/180)
36 FILOLOGIA KLASYCZNA, I stopnia stacjonarne 2.7222 (49/18)
37 BIOLOGIA, I stopnia stacjonarne 2.6750 (214/80)
38 DYPLOMACJA EUROPEJSKA, I stopnia stacjonarne 2.5867 (194/75)
39 CHEMIA MEDYCZNA, I stopnia stacjonarne 2.5081 (311/124)
40 OCHRONA ŚRODOWISKA, I stopnia stacjonarne 2.4167 (145/60)
41 INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, I stopnia stacjonarne 2.3250 (93/40)
42 MATEMATYKA, I stopnia stacjonarne 2.2500 (450/200)
43 PEDAGOGIKA, I stopnia stacjonarne 2.2333 (335/150)
44 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI, I stopnia stacjonarne 2.1700 (217/100)
45 INDYWIDUALNE STUDIA MIĘDZYOBSZAROWE, I stopnia stacjonarne 2.1333 (64/30)
46 FILOLOGIA POLSKA, I stopnia stacjonarne 2.0167 (363/180)
47 FILOLOGIA CZESKA, I stopnia stacjonarne 2.0000 (90/45)
48 FILOZOFIA, I stopnia stacjonarne 1.9833 (119/60)
49 BIOTECHNOLOGY, I stopnia stacjonarne w j. angielskim 1.9667 (59/30)
50 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, I stopnia stacjonarne 1.9167 (230/120)
51 ARCHEOLOGIA, I stopnia stacjonarne 1.9000 (95/50)
52 STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, I stopnia stacjonarne 1.9000 (95/50)
53 FILOLOGIA GERMAŃSKA, I stopnia stacjonarne 1.7812 (285/160)
54 HISTORIA, I stopnia stacjonarne 1.6867 (253/150)
55 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM, I stopnia stacjonarne 1.6250 (78/48)
56 ASTRONOMIA, I stopnia stacjonarne 1.5200 (76/50)
57 CHEMIA, I stopnia stacjonarne 1.4722 (212/144)
58 EUROPEISTYKA, I stopnia stacjonarne 1.4667 (88/60)
59 INŻYNIERIA GEOLOGICZNA, I stopnia stacjonarne (inżynierskie) 1.4500 (87/60)
60 FILOLOGIA INDYJSKA, I stopnia stacjonarne 1.4444 (26/18)
61 EUROPEAN CULTURES, I stopnia stacjonarne w j. angielskim 1.4000 (28/20)
62 ZIELONA CHEMIA, I stopnia stacjonarne 1.4000 (70/50)
63 POLITOLOGIA, I stopnia stacjonarne 1.3889 (125/90)
64 MUZYKOLOGIA, I stopnia stacjonarne 1.3750 (55/40)
65 MILITARIOZNAWSTWO, I stopnia stacjonarne 1.3200 (33/25)
66 PRACA SOCJALNA, I stopnia stacjonarne 1.3194 (95/72)
67 FIZYKA, I stopnia stacjonarne 1.2750 (102/80)
68 FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM, I stopnia stacjonarne 1.2667 (57/45)
69 FILOLOGIA UKRAIŃSKA, I stopnia stacjonarne 1.2222 (55/45)
70 BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION (BIZNES I ADMINISTRACJA), I stopnia stacjonarne w j.angielskim 1.0733 (161/150)
71 GEOLOGIA, I stopnia stacjonarne 1.0714 (75/70)
72 JUDAISTYKA, I stopnia stacjonarne 1.0500 (42/40)
73 DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE, I stopnia stacjonarne 1.0333 (93/90)
74 CRIMINAL JUSTICE, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) 0.8733 (131/150)
75 FILOLOGIA ROSYJSKA, I stopnia stacjonarne 0.8632 (82/95)
76 SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH, I stopnia stacjonarne 0.8281 (53/64)
77 POLITOLOGIA specjalność COMPARATIVE POLITICS; GLOBAL SECURITY; MEDIA AND POLITICS; EUROPE IN THE WORLD I stopnia stacjonarne (w j.angielskim) 0.7333 (22/30)
78 CHEMISTRY, I stopnia stacjonarne w j. angielskim 0.6667 (16/24)
79 ZARZĄDZANIE MIGRACJAMI, I stopnia stacjonarne 0.6000 (36/60)

Jeśli macie pytania dotyczące rekrutacji zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Nauczania pod numerami telefonu 71 375 22 37, 71 375 22 55 oraz pod adresem mailowym rekrutacja@uwr.edu.pl. Odpowiedź na nurtujące was pytania możecie uzyskać także poprzez system IRK, albo kontaktując się z konkretną komisją rekrutacyjną – namiary na komisje znajdziecie na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl po wybraniu kierunku w zakładce „kontakt”.