Strona używa plików cookies więcej

Nauka / Wydarzenia

Bazy danych i Harry Potter na Dolnym Śląsku nagrodzone Diamentowymi Grantami

Diamentowy Grant to konkurs dla wybitnie uzdolnionych studentów studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich, a jego laureaci, poza uzyskaniem grantów na badania, mogą skrócić ścieżkę kariery naukowej i ubiegać się o doktorat z pominięciem stopnia magistra. Znamy wyniki siódmej edycji tego konkursu. Osiemdziesiąt nagrodzonych osób otrzyma nawet do 220 tys. złotych. Wśród laureatów znalazły się dwie osoby z Uniwersytetu Wrocławskiego – są to Adrianna Michno i Bartosz Bednarczyk. Adrianna Michno otrzymała grant w wysokości 164 184 zł na projekt „Dolny Śląsk jako świat wyobrażony Harry’ego Pottera”, a Bartosz Bednarczyk 191 110 zł za „Logiki z uogólnionymi kwantyfikatorami zliczającymi dla programów operujących na danych i systemów bazodanowych”.

Adrianna Michno studiuje na UWr od 2014 r. Jej trwająca od najmłodszych lat fascynacja kinem zaowocowała ukończeniem kulturoznawczych studiów pierwszego stopnia na specjalności „kultura filmowa”. Ich zwieńczeniem okazała się publikacja naukowa w Kwartalniku Filmowym – poświęcona filmowi „Prestiż” Christophera Nolana. Poza tym, że podjęła się kontynuacji studiów na specjalności „kultura i media”, realizuje się także jako redaktor prowadząca dział filmów i seriali na portalu poświęconym szeroko rozumianej fantastyce. Na łamach czasopisma „Dolny Śląsk” po raz pierwszy zaczęła pisać o światach wyobrażonych ulokowanych w tytułowym regionie. W wolnych chwilach zmienia się w przewodnika po wystawie o życiu i twórczości Salvadora Dali oraz Andy’ego Warhola.

Adrianna Michno o projekcie „Dolny Śląsk jako świat wyobrażony Harry’ego Pottera”:

„Przedmiotem podejmowanych przeze mnie badań jest Dolny Śląsk jako miejsce lokowania i konkretyzacji światów wyobrażonych. Zamierzam je zrekonstruować i poddać analizie, uwzględniając przede wszystkim motywacje uczestniczących w nich i współtworzących je podmiotów. Skupiać się będę na konkretnym przykładzie, którym jest świat wyobrażony Harry’ego Pottera i jego uczestnicy, czyli młodzi ludzie. Wybór ten został podjęty ze względu na: popularność tego świata i jego charakter fenomenu kulturowego, podobny do tego, który towarzyszy „Gwiezdnym Wojnom” czy światu stworzonemu przez J.R.R. Tolkiena; oraz przez międzynarodowy status odbywających się na Dolnym Śląsku wydarzeń związanych z potterowym uniwersum. Cel badań jest dwojaki:

  • Zmapowanie świata wyobrażonego Harry’ego Pottera na Dolnym Śląsku
  • Rozpoznanie znaczeń i wartości świata wyobrażonego Harry’ego Pottera dla ich uczestników

Współczesne światy wyobrażone interesować powinny badacza kultury ze względu na swoją popularność i udział, jaki mają w ich tworzeniu przedstawiciele młodego pokolenia. Badanie popularności takich światów i mechanizmów im towarzyszących może służyć nie tylko celom marketingowym, ale przede wszystkim poznawczym. By poznać, jak myśli współczesne młode pokolenie, trzeba poznać konkretny świat wyobrażony i mechanizmy jego działania. By natomiast poznać sposoby lokowania się tego świata na Dolnym Śląsku, trzeba również zbadać jego adaptacyjny potencjał. Problemem staje się tutaj kwestia tożsamości Dolnego Śląska, którego ciągłość tradycji została przerwana. Przyczyną, dla której Dolny Śląsk będzie miejscem obserwacji aktywności związanych z uniwersum Harry’ego Pottera jest nagromadzenie na jego obszarze licznych zjawisk i wydarzeń, także cyklicznych, tego rodzaju.

Zastosowane metody i techniki badawcze obejmowałyby zarówno obserwację i obserwację uczestniczącą, zebranie wywiadów, przeprowadzenie ankiet, jak i sporządzenie dokumentacji fotograficznej oraz topograficznej. Grupami badanymi byłyby między innymi wrocławska drużyna Quidditcha, organizatorzy i uczestnicy kolonii i obozów magicznych na Zamku Czocha, organizatorzy i uczestnicy College of Wizardry, czyli parodniowego LARPu oraz uczestnicy i organizatorzy konwentów i innych cyklicznych wydarzeń związanych z fantastyką.

Przewidywane wyniki badań mogłyby zostać wykorzystane w celach edukacyjnych, promocyjnych i turystycznych. Byłaby to między innymi: charakterystyka przekształceń, jakim podlega przestrzeń fantastyczna i przestrzeń lokalna we wzajemnym oddziaływaniu, co pozwoliłoby odkryć drogę przepływu i interferencji znaczeń, stworzone zostałyby także mapy tej przestrzeni. Z drugiej strony natomiast wyłoniłyby się sposoby powstawania i przemian „narratywnej” tożsamości, co umożliwiłoby rozpoznanie wartości, według których myślą, czują i doświadczają świata uczestnicy światów wyobrażonych. Ponadto zebrane zostałyby dane statystyczne, mogące posłużyć w każdym wymienionym wyżej celu.”

Bartosz Bednarczyk skończył informatyczne studia licencjackie na UWr w lutym 2017 r. Później był zatrudniony w ramach grantu NCN ,,W poszukiwaniu nowych logik komputerowych”, gdzie prowadził badania nad rozstrzygalnością logik opisujących drzewa. Odbył także staż naukowy w IST Austria, gdzie badał ilościowe rozszerzenia logik temporalnych, edukację kontynuował na École Normale Supérieure Paris-Saclay, obecnie przebywa na stażu naukowym na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Naukowo interesuje się związkami logiki formalnej i dendrologii. Inspirację do badań czerpie z algebry, teorii automatów i teorii baz danych.

Bartosz Bednarczyk o projekcie „Logiki z uogólnionymi kwantyfikatorami zliczającymi dla programów operujących na danych i systemów bazodanowych”:

„Mimo, że nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, bazy danych są częścią naszego codziennego życia. Potężne serwisy internetowe takie jak Facebook, Allegro czy Filmweb używają ich do przechowywania informacji. Gwałtowny rozrost internetu w ostatnich latach wymusił na naukowcach tworzenie coraz to nowszych technologii, które poradziłyby sobie ze wzrastającymi potrzebami. Co więcej, danych nie wystarczy tylko przechowywać – chcemy je przetwarzać i odpowiadać na zapytania użytkowników. Można więc śmiało powiedzieć, że tworzenie wydajnych baz danych to jedno z największych wyzwań informatyki XXI wieku.

W projekcie skupimy się na dwóch typach baz: bazy relacyjne, gdzie dane przechowywane są jako relacje logiczne, oraz bazy dokumentowe, w których dane przechowywane są w postaci tzw. drzew – głównie w plikach JSON lub XML. Celem projektu jest dalszy rozwój języków zapytań. W szczególności interesują nas języki, w których możemy wyrażać proste własności arytmetyczne takie jak zliczanie czy warunki procentowe. Przykładami tego typu zapytań z życia codziennego mogą być pytania o zarobki rodzin wielodzietnych (zliczanie) albo wypisanie wszystkich kierunków studiów proponowanych przez Uniwersytet Wrocławski, gdzie liczba absolwentów w ciągu ostatnich trzech lat to przynajmniej 40% ze wszystkich zapisanych osób (warunek procentowy).

Projekt ma charakter głównie teoretyczny, ale wierzymy, że prowadzone badania będą inspiracją do praktycznych zastosowań w informatyce.”

Dodane przez: Agata Kreska

20 Lip 2018

ostatnia modyfikacja: 18 Wrz 2018