Strona używa plików cookies więcej

Nauka / Wydarzenia

Beyond Language: Olga Zygarowska

Co łączy ze sobą wojnę w Iraku, psychologię sądową i powieść sensacyjną? Olga Zygarowska

W ramach cyklu interdyscyplinarnych otwartych wykładów „Beyond Language – Humanistyka bez granic” autorka powieści sensacyjno-kryminalnych (ze statusem weterana wojny w Iraku) opowiedziała o istocie zawodu i spostrzeżeniach biegłego sądowego, o kreatywnym pisaniu, a także o swoich doświadczeniach wojennych oraz o stanie współczesnej psychologii. Ze specjalistką rozmawialiśmy m.in. na temat psychopatii i aspołeczności oraz ich powszechności we współczesnym świecie. Spotkanie z Panią Olgą można by określić wieloma przymiotnikami, ale najbardziej trafne wydają się słowa: „inspirujące do nieszablonowego myślenia”.

Autorką tekstu jest Laura Schock, studentka Kolegium MSI UWr


Najłatwiej jest oszukać samego siebie! Refleksje po spotkaniu z Olga Zygarowską

Myli się Ruth Klüger, pisząc, że wojna jest domeną mężczyzn, tak jak i wojenne wspomnienia. Dla uniknięcia nieporozumień, rozsądnie byłoby jednak na początek ustalić czym jest wojna. Samo zdarzenie bowiem nie wystarcza temu, kto pragnie współodczuwać. Potrzebne jest znaczenie zdarzeń. Prawdopodobnie każdy, kto zechciał znaleźć coś dla siebie podczas spotkania z Olgą Zygarowską, przyniósł to już we własnym plecaku. Mimo wszystko czasami udaje się jednak ujrzeć to, co się zabrało ze sobą w nowej konstelacji. „Pewnie chcecie posłuchać o wojnie w Iraku?” – pyta na wstępie spotkania Zygarowska. Próżno spodziewać się jednak narracji o spektakularnych akcjach, bohaterskich wyczynach czy krwawych jatkach. Jest to raczej krótka opowieść o tęsknocie, izolacji i strachu, a także o przyzwyczajeniach, które pomagają ten strach oswoić. Niebezpieczeństwo jest także dobrą pożywką dla komizmu, działając niczym wentyl dla lęków. Ruth Klüger może mieć zatem rację w przypuszczeniu, iż neurotyk byłby świetnym komikiem. Natomiast to, czy w zakamarkach nauki kryją się treści urojone i czy genialne pomysły rodzą się na styku zdrowego rozsądku i niepoczytalności, pozostaje kwestią otwartą. Ostatecznie, kryteria wiarygodności podlegają ocenie psychologa, który – według Olgi Zygarowskiej – najlepiej wypada w modelu psychopatycznym. Sprecyzowania w tym miejscu wymaga słowo węzłowe „psychopata”, gdyż nie chodzi w nim o zdemonizowaną wersję kolejnego Alberta Desalvo czy Hannibala Lectera, lecz o konkretny zestaw cech i jakości postrzeganych jako prawdopodobny dar na drodze ewolucji Homo Sapiens Sapiens. O swoim pisarstwie Olga Zygarowska mówi, że uczy ją pokory wobec siebie, wobec czytelnika i wobec krytyki. Przeczytane drzewiej książki zainspirowały pisarkę do wyjazdu do Diwanii, a po powrocie stały się repozytorium wspomnień i wrażeń, które zdają się być bezpiecznym gruntem tych doświadczeń. Ruth Klüger napisała w „Żyć dalej”, że powieści kryminalne posiadają energię odświeżania poprzez swój realizm moralny, który sprawia, że w nich wszystkie postacie stają się podejrzane już przez sam fakt pojawienia się. Wyjątek stanowi detektyw, który zaprowadza ład. Zarówno w powieściach kryminalnych, jak i rzeczywistości poza-fabularnej, ciekawsza niż rozwiązanie problemu zdaje się refleksja dotycząca tego jak zachowa się człowiek. „Siebie bowiem najłatwiej jest okłamać”.

Autorką tekstu jest mgr Monika Piechota, anglistka, tłumaczka, nauczycielka, doktorantka Wydziału Filologicznego UWr, poświęcająca się rozprawie na temat diariuszy czasów Zagłady


Cykl wykładów „Beyond Language – Humanistyka bez granic” jest wspólna inicjatywą Kolegium Studiów Międzyobszarowych UWr, Instytutu Filologii Angielskiej UWr oraz Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu. Spotkania odbywają się regularnie, we wtorki, w godzinach 13.15-14.45 (sala 207, IFA UWr, ul. Kuźnicza 22).

Beyond Language w IFA: Rafał Szubert

Biblioteka Babel – tłumaczenie i jego światy

Christopher F. Laferl o biograficznych narracjach

Dodane przez: Michał Raińczuk

25 Lis 2019

ostatnia modyfikacja: 4 Gru 2019