Strona używa plików cookies więcej

Nauka / Wydarzenia

Beyond Language: Rafał Szubert

Kolejnym bohaterem cyklu „Beyond Language – Humanistyka bez granic” w Instytucie Filologii Angielskiej był dr Rafał Szubert. Germanista i filozof języka z IFG UWr wygłosił wykład „Analogia myślenia, czyli o takcie inaczej”.

Otwarty, interdyscyplinarny wykład dra Rafała Szuberta dotyczył pojęcia analogii oraz jej wpływu na postrzeganie i opisywanie rzeczywistości. Słowa w języku mają swoje określone znaczenie (niektóre nawet mają ich kilka). Użycie analogii sprawia, że dane wyrażenie, w którym są zestawione pewne słowa, nie będzie posiadało już tylko jednego literalnego użycia, ale pewien potencjał znaczeń, który – co zostało podkreślone podczas prelekcji –  nabiera konkretnego sensu w określonym kontekście i w ramach danego dyskursu (rozumianego jako jednostkowa realizacja określonego tekstu). Mimo że postrzeganie zjawisk poprzez analogie może budować powierzchowny obraz rzeczywistości, ma ono swoje zastosowanie nie tylko w dyskursach potocznych, ale również w dyskursie prawnym i prawniczym, czego dowiódł dr Szubert, przywołując m.in. przemyślenia Ernsta Zitelmanna, dotyczące konstruowania pojęcia osoby prawnej.

Autorką tekstu jest Katarzyna Janik, studentka Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego


Cykl wykładów „Beyond Language – Humanistyka bez granic” jest wspólna inicjatywą Kolegium Studiów Międzyobszarowych UWr, Instytutu Filologii Angielskiej UWr oraz Komisji Nauk Filologicznych Oddziału PAN we Wrocławiu. Spotkania odbywają się regularnie, we wtorki, w godzinach 13.15-14.45 (sala 207, IFA UWr, ul. Kuźnicza 22).

Biblioteka Babel – tłumaczenie i jego światy

Christopher F. Laferl o biograficznych narracjach

Dodane przez: Michał Raińczuk

13 Lis 2019

ostatnia modyfikacja: 3 Gru 2019