Strona używa plików cookies więcej

Badania / Ludzie / Nauka / Wydarzenia

„Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego”

Polecamy książkę „Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego” dr. Jakuba Bornio z Katedry Studiów Europejskich Wydziału Nauk Społecznych.

Wydarzenia kryzysu ukraińskiego stanowiły dla wielu zaskoczenie. Inni natomiast, wieszcząc upadek „jednobiegunowej chwili”, interpretowali je jako konieczność wynikającą z odwiecznej rywalizacji mocarstw. Bez wątpienia jednak kryzys ukraiński przyczynił się do przeobrażenia status quo bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, a zmianami tymi w znacznym stopniu została objęta również Polska. Autor poprzez chłodną analizę zakotwiczoną w teorii realizmu strukturalnego i opierającą się o założenia geopolityczne ukazuje, w jaki sposób wydarzenia zza naszej wschodniej granicy wpłynęły na bezpieczeństwo Polski. Publikacja ta jest wnikliwą interpretacją polityki zagranicznej Polski kreowanej w obliczu kryzysu ukraińskiego, a także regionalnej gry interesów mocarstw. Od rewolucji Euromajdanu, poprzez aneksję Krymu i destabilizację wschodniej Ukrainy, aż do zamrożenia konfliktu autor przybliża czytelnikowi skomplikowany przebieg kryzysu, osadzając go w kontekście bezpieczeństwa Polski, wraz z rywalizacją zachodnio-rosyjską w tle.

Z recenzji prof. dra hab. Marka Pietrasia:
„W proponowanej monografii został podjęty wartościowy problem badawczy w sensie poznawczym oraz w sensie użyteczności dla praktyki polityki zagranicznej Polski. […] Przeprowadzone badania – co niestety ciągle jest rzadkością w badaniach politologicznych w Polsce – zostały osadzone w szerszym kontekście teoretycznym nauki o stosunkach międzynarodowych, jakim stało się odwołanie do perspektywy neorealizmu. Jego wybór […] jest uzasadniony specyfiką przedmiotu badań i prowadzeniem wielu analiz na poziomie systemu międzynarodowego. […] Istotnym problemem badawczym podjętym w pracy jest strategia i praktyka polityki zagranicznej Polski w warunkach niedoświadczanego wcześniej kryzysu za wschodnią granicą, ale w tym kontekście i działania Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz stosunków z Ukrainą. […] Jest to jedno z nielicznych w badaniach politologicznych w Polsce opracowań na temat skutków wojny hybrydowej Rosji na wschodniej Ukrainie dla polityczno-wojskowego wymiaru bezpieczeństwa Polski. Publikacja została napisana na dobrym poziomie merytorycznym i metodologicznym, w ujęciu analitycznym i z wykorzystaniem bardzo obszernego, wnikliwie zgromadzonego materiału empirycznego”.

Fragmenty książki w załączniku.

Dodane przez: Agata Sałamaj

23 Paź 2019

ostatnia modyfikacja: 8 Lis 2019