Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nienauczycieli

Bibliotekarz w Bibliotece Instytutu Filologii Słowiańskiej

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko bibliotekarza w Bibliotece Instytutu Filologii Słowiańskiej.
Termin zgłoszeń upływa 30 września 2019 roku.

Główne obowiązki:

 • obsługa użytkowników w czytelni i wypożyczalni
 • przyjmowanie i włączanie książek na półki
 • włączanie rewersów, prowadzenie ewidencji ruchu czytelniczego, udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych
 • prowadzenie ewidencji materiałów bibliotecznych
 • pomoc przy opracowaniu sprawozdań z działalności biblioteki
 • sporządzanie standardowych kart katalogowych, włączanie kart do katalogu alfabetycznego i rzeczowego
 • melioracja katalogu, prowadzenie ewidencji czasopism

Wymagania konieczne:

 • ukończone studia I stopnia na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • podstawowa znajomość języka rosyjskiego
 • umiejętność wyszukiwania informacji w źródłach bibliograficznych
 • znajomość norm niezbędnych przy katalogowaniu dokumentów
 • podstawowa znajomość procesów bibliotecznych
 • umiejętność obsługi komputera

 Wymagania pożądane:

 • znajomość podstawowych programów potrzebnych w procesach informacyjno-bibliograficznych
 • umiejętność sporządzania kart katalogowych, umiejętność pracy w zespole

  

 Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV, listu motywacyjnego do dnia 30 września 2019r. na adres:

praca@uwr.edu.pl

Prosimy o zamieszczenie adnotacji: „bibliotekarz w Bibliotece IFS”.
Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

Dodane przez: Jakub Kulpa

11 Wrz 2019

ostatnia modyfikacja: 11 Wrz 2019