Strona używa plików cookies więcej

Nauka / Studenci / Wydarzenia

Biografia i akademia: doświadczenia młodego pokolenia

Wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy ze Strefą Kultury Wrocław i Muzeum Współczesnym Wrocław serdecznie zapraszają do udziału w kwietniowym spotkaniu SocjoPercepcji pt. Biografia i akademia: doświadczenia młodego pokolenia, które odbędzie się 21 kwietnia (środa) o godz. 18:00 na platformie ZOOM.

Prowadzenie:
dr hab. Katarzyna Kajdanek, prof. UWr – socjolożka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Goście / gościnie:
dr Magda Dubińska-Magiera – biolożka molekularna, Instytut Biologii EksperymentalnejUniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Łukasz Huculak – malarz,Katedra Malarstwa, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
dr Urszula Lisowska – filozofka, Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodnicząca Akademii Młodych Uczonych i Artystów we Wrocławiu
dr hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr– socjolog, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
dr hab. Joanna Wawrzyniak – socjolożka, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Kwietniowe spotkanie w ramach cyklu „SocjoPercepcja” chcemy poświęcić dyskusji z redaktor(k)ami i bohater(k)ami książki „Biografia i akademia. Doświadczenia młodego pokolenia wrocławskich uczonych i artystów” (Zakład Wydawniczy „Nomos” 2020). Książka ta jest poświęcona biograficznym doświadczeniom przedstawicieli i przedstawicielek wrocławskiej Akademii Młodych Uczonych i Artystów (AMUiA), powstałej w 2010 roku przy Wrocławskim Centrum Akademickim i działającej na rzecz interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń. Zawiera zapis wywiadów realizowanych przez interdyscyplinarne zespoły badawcze z 26 członkiniami i członkami AMUiA na temat tego, czym jest współczesna nauka i działalność artystyczna, jak młodzi ludzie się w nich odnajdują, z jakimi barierami przychodzi im się mierzyć i jakie możliwości otworzyły się przed nimi, które nie zawsze były udziałem wcześniejszego pokolenia. Rozmowy prowadzone były z osobami ze świata nauk społecznych, humanistycznych,ścisłych oraz przyrodniczych. Wywiady pokazują bardziej ogólne procesy i refleksje dotyczące stawania się naukowcem i artystą w dużym mieście akademickim, jakim jest Wrocław. Opowiadają o roli rodziny, nauczycieli i akademickich mentorów, ścieżkach prowadzących do świata nauki i sztuki, definiowaniu nauki i roli naukowca oraz artysty we współczesnym świecie, o łączeniu pracy naukowej z działalnością organizacyjną i administracyjną, dydaktyką oraz życiem prywatnym.

W czasie spotkania będziemy mieli okazję poszukać odpowiedzi na szereg pytań, które towarzyszyły pracy nad omawianą książką. Co to znaczy pracować w akademii – w szkołach wyższych – we współczesnej Polsce? Kim jest młoda naukowiec/naukowczyni i młody artysta/artystka? Jakie możliwości stworzyły, dla karier naukowych i artystycznych, reformy nauki; jakie zaś nowe bariery powstały w ich wyniku? Na ile współczesna akademia reprodukuje różnego rodzaju nierówności społeczne, na ile zaś – zgodnie z zasadami merytokracji – stwarza szanse dla najlepszych i najbardziej pracowitych? Wraz z redaktor(k)ami zapraszamy do wspólnej rozmowy.

Dodane przez: Agata Sałamaj

30 Mar 2021

ostatnia modyfikacja: 30 Mar 2021