Strona używa plików cookies więcej

Nauka / Wydarzenia

Współpracujemy z Helmholtz-Zentrum! Ważna umowa UWr zawarta

Uniwersytet Wrocławski rozpoczyna ścisłą współpracę naukową z Centrum Helmholtza - jedną z najważniejszych niemieckich sieci badawczych. Uniwersytet Wrocławski jako Uczelnia Badawcza będzie wspólnie z niemieckimi kolegami zajmował się rozwojem badań nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji w pojazdach autonomicznych.

Bazując na udanej współpracy w Görlitz Center for Advanced Systems Understanding – CASUS, Dyrektor Naukowy Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), Prof. Sebastian M. Schmidt, oraz Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Prof. Przemysław Wiszewski, podpisali właśnie Memorandum of Understanding (MoU). Jego celem jest  pogłębienie i rozwinięcie współpracy w przyszłości. Obie instytucje chcą wzmocnić Środkowoeuropejską Przestrzeń Badawczą oraz powiązania między Saksonią a Polską. W CASUS Uniwersytet Wrocławski wniesie przede wszystkim swoje bogate doświadczenie w dziedzinie autonomicznej jazdy i uczenia maszynowego.

Podpisując umowę, Centrum Helmholtza i Uniwersytet Wrocławski kładą podwaliny pod dalszą ścisłą współpracę – nie tylko w ramach polsko-niemieckiego instytutu badawczego CASUS, ale także w innych strategicznych dla nauki sprawach:

– Nauka i badania zawsze miały niesamowity potencjał do przekraczania granic – mówi prof. Sebastian M. Schmidt szef naukowy Centrum Helmholtza w Dreźnie. – Dzięki korzystnemu położeniu w styku trzech państw, nasze centrum może budować silne powiązania naukowe Niemiec z sąsiednimi regionami. Przykład CASUS pokazuje sukcesy, jakie umożliwia współpraca międzynarodowa. Dlatego niezmiernie cieszymy się, że możemy teraz rozszerzyć nasze partnerstwo z Uniwersytetem Wrocławskim.

Instytucje chcą zacieśnić te relacje, na przykład poprzez wspólną rekrutację naukowców, organizację warsztatów i programów wymiany oraz przekazywanie informacji naukowych. Szczególnie w dziedzinie uczenia maszynowego. Ostatni punkt odgrywa kluczową rolę dla CASUS.

– Dzięki prowadzonym przez nas badaniom możemy wspierać Centrum w Görlitz w realizacji celów badawczych w tak różnych dziedzinach jak biologia systemowa, badania nad nowoczesnymi materiałami czy pojazdy autonomiczne – opowiada rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Przemysław Wiszewski. – Ostatecznie skorzystają na współpracy nie tylko Uniwersytet Wrocławski i HZDR, ale całe społeczeństwa – w Polsce, Niemczech, czy na całym świecie.

Tę ocenę podziela minister nauki Saksonii, Sebastian Gemkow. W ubiegłym roku, wraz z dyrektorem naukowym HZDR, mógł on zapoznać się z konkretnym obrazem sytuacji na miejscu, podczas wizyty w Uniwersytecie Wrocławskim: – Pogłębienie tej współpracy jest silnym zobowiązaniem do wymiany naukowej, a jednocześnie dowodem na dobre relacje z naszymi polskimi sąsiadami –  mówi minister Gemkow. Taka współpraca transgraniczna ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia zmian strukturalnych w regionie. Land Saksonia ze swoim szerokim i zróżnicowanym wachlarzem prowadzonych tu badań oferuje wiele okazji do rozpoczęcia współpracy z zagranicznymi partnerami. Zależy nam na wspólnych projektach – i w ten sposób na budowaniu mostów do naszych środkowoeuropejskich partnerów.

Uniwersytet Wrocławski, na którym studiuje około 23 500 studentów, jest jedną z największych uczelni w Polsce. W Instytucie Informatyki Grupa Badawcza Inteligencji Obliczeniowej opracowuje algorytmy i systemy do interpretacji i przewidywania zachowań różnych uczestników ruchu drogowego, co stanowi jedno z największych wyzwań w dziedzinie autonomicznej jazdy. W ramach projektu „Aleph One” uniwersytet prowadzi również platformę badawczą, na której może testować pojazdy autonomiczne w rzeczywistych warunkach i zbierać odpowiednie dane.

–  Zagadnienia, na których odpowiedź próbuje znaleźć współczesna nauka to jednocześnie największe wyzwania ludzkości – mówi prof. Schmidt. – To są pytania globalne, dotyczące wszystkich – by je rozwikłać potrzebne są duże międzynarodowe zespoły. Tu na trój styku granic, mamy naturalna szansę, by takie zespoły tworzyć. Dlatego jestem dumny, że pozyskaliśmy takiego partnera jak Uniwersytet Wrocławski. Ta współpraca to olbrzymia szansa dla młodych ludzi, dla programów wymiany, do prowadzenia wspólnych badań i dużych projektów.

Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) prowadzi badania w dziedzinie energii, zdrowia i materiałoznawstwa. Pytania, które stawiają sobie niemieccy badacze: Jak można efektywnie, bezpiecznie i trwale wykorzystywać energię i zasoby? Jak można lepiej obrazować, charakteryzować i skutecznie leczyć nowotwory? Jak zachowuje się materia i materiały w skali mikro i makro, a także pod wpływem oddziaływania np. pól magnetycznych? HZDR współpracuje z dużymi partnerami i obsługuje w swoich laboratoriach pomiarowych inne ośrodki badawcze. Jest członkiem Stowarzyszenia Helmholtz, ma sześć ośrodków badawczych (Drezno, Freiberg, Görlitz, Grenoble, Lipsk, Schenefeld koło Hamburga) i zatrudnia prawie 1400 osób – około 500 z nich to naukowcy, w tym 170 doktorantów.

Dodane przez: Agata Kreska

21 kw. 2021

ostatnia modyfikacja: 25 kw. 2021