Strona używa plików cookies więcej

Centrum Badań Kognitywnych nad Językiem i Komunikacją obejmuje patronatem konferencje, których tematyka  wiąże się z działaniami Centrum.

W roku 2019 Centrum objęło swoim patronatem dwie konferencje:

  1. POJĘCIE – KATEGORIA – SŁOWO W TEORII I PRAKTYCE, która odbędzie się w dniach 5-6.04.2019 r. w Instytucie Filologii Polskiej,
  2. DWUJĘZYCZNOŚĆ W POLSCE I ZA GRANICĄ, która odbędzie się w dniach 24-25.05.2019 r. w Instytucie Filologii Romańskiej oraz w Instytucie Filologii Polskiej

Więcej informacji na temat tych konferencji można znaleźć poniżej.