Strona używa plików cookies więcej

Na konferencji referaty plenarne wygłosili zaproszeni mówcy:

prof. Thomas Bak (University of Edinburgh), Języki jako kształcenie umysłu: czy powracamy do źródła?

prof. Bernhard Brehmer (Universität Greifswald), Between two Poles: Types and Outcomes of Polish-German Bilingualism in Germany

dr hab. Katarzyna Bromberek-Dyzman, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Irony comprehension in (Polish-English) bilinguals

prof. dr hab. Jolanta Tambor (Uniwersytet Śląski), Język polonijny – między językiem odziedziczonym a językiem drugim