Strona używa plików cookies więcej

Anna Wierzbicka – Czy ludzie mogą wyznawać jedną (zupełnie tę samą) wiarę bez wspólnego języka?

prof. Anna Wierzbicka. PortretW tym wykładzie chciałabym opowiedzieć Państwu o tym, nad czym teraz pracuję, a zarazem pokazać, jak „języki minimalne” mogą nam pomóc budować mosty dla myślenia i głębszego, bardziej precyzyjnego porozumienia między ludźmi różnych języków i różnych tradycji.

Głównym przedmiotem moich refleksji będą pierwsze dwie linijki Nicejskiego wyznania wiary, które jest, jak myślę, jednym z najważniejszych ludzkich dokumentów w skali światowej (zarówno w perspektywie współczesnej, jak i historycznej). To Credo Nicejskie recytują przeszło dwa miliardy ludzi,  którzy pragną wyznawać w ten sposób tę samą wiarę. Ale czy można wyznawać jedną (zupełnie tę samą) wiarę bez jednego, wspólnego języka?

Moja odpowiedź jest taka: z grubsza rzecz biorąc, można, ale języki minimalne pozwalają nam osiągnąć większą jedność myślową i lepsze wzajemne zrozumienie w skali całego globu niż użycie któregokolwiek „języka naturalnego” (np. angielskiego albo polskiego) ukształtowanego przez specyficzną historię i kulturę tych, którzy się tym językiem posługiwali i posługują.