Strona używa plików cookies więcej

Centrum Badań Kognitywnych nad Językiem i Komunikacją przygotowuje obecnie jeden projekt: warsztaty badawczo-edukacyjne „Śmiech a zdrowie”

Warsztaty będą się składały z cyklu wykładów dotyczących historii badań nad humorem, począwszy od koncepcji starożytnych filozofów aż do współczesności, związków humoru ze zdrowiem, roli metafory w tekstach i działaniach o charakterze komicznym, oraz z zajęć warsztatowych i z badań ankietowych dotyczących preferencji humoru u seniorów.

Projekt powstaje we współpracy z Akademią Młodych Uczonych i Artystów oraz z Kliniką i Katedrą Geriatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.