Strona używa plików cookies więcej

CENTRUM BADAŃ KOGNITYWNYCH NAD JĘZYKIEM I KOMUNIKACJĄ organizuje spotkania naukowe, takie jak seminaria i warsztaty

W roku 2019 odbyły się: seminarium „Temporal Experience / Doświadczanie czasu” (28 listopada 2019 r.) i wykład Yanny Popovej Jerzy Grotowski’s Theatre, Acting, and Enacting the Lived Body” (29 listopada 2019 r.). W roku 2020 zorganizowaliśmy spotkanie z Marią Maćkowiak z Uniwersytetu Medycznego, na którym przedstawiła referat „Rozumienie otępienia w Polsce. Analiza leksykalno-semantyczna”, a na początku roku 2021 – wykład Neila Cohna „Reimagining the language faculty: A multimodal model of language”. Najbliższe spotkanie, na którym Grzegorz Drożdż wygłosi wykład „Punkt widzenia i punkt odniesienia jako percepcyjne podstawy konstrukcji temporalnych i aspektualnych w języku angielskim”, odbędzie się 28 maja o godz. 16.00 na platformie Teams. Więcej informacji o spotkaniach można znaleźć poniżej.