Strona używa plików cookies więcej

22 stycznia o godz. 17.00 na platformie Teams odbył się wykład prof. Neila Cohna z Uniwersytetu w Tilburgu „Reimagining the language faculty: A multimodal model of language”

Neil Cohn jest amerykańskim badaczem kognitywnym najbardziej znanym z analiz zagadnień (neuro)kognitywnych związków między komunikacją graficzną i werbalną. Ukończył psychologię kognitywną, ale od początku współpracował z językoznawcami, m.in. z Rayem Jackendoffem. Jest autorem 70 prac naukowych, w tym 3 książek, z których najbardziej znana, „The Visual Language of Comics” (2013), położyła podwaliny pod naukowe badania językowej i kognitywnej struktury komiksów. Obecnie pracuje jako profesor w Tilburgu (the Department of Cognition and Communication at Tilburg University in The Netherlands). Bibliografię jego prac można znaleźć tu.

Spotkanie poprowadził prof. Michał Szawerna, także badacz języka komiksu.

Plik z abstraktem wystąpienia Neila Cohna można pobrać poniżej.