Strona używa plików cookies więcej

W listopadzie 2019 roku zapraszamy na seminarium „Temporal Experience / Doświadczanie czasu”

Podczas spotkania Yanna Popova z Oxford Brookes University, autorka książki „Stories, Meaning, and Experience: Narrativity and Enaction”, wygłosi online referat „Explicit and Implicit Temporality in Human Interactions: A Typology of Lived Time in Everyday Experience, Language, Narrative, and Some Forms of Illness” dotyczący rożnych sposobów doświadczania czasu widocznych w języku, w narracjach, a także w chorobach. Drugim prelegentem będzie Michał Szawerna z Uniwersytetu Wrocławskiego, autor książki „Metaphoricity of Conventionalized Diegetic Images in Comics: A Study in Multimodal Cognitive Linguistics”, który przedstawi referat zatytułowany „Czas w komiksie. Wizualne metaforyzacje temporalnych aspektów sytuacji jako przedmiotów”. Po referatach przewidziana jest dyskusja. Pliki z abstraktami wystąpień można pobrać poniżej.

W seminarium będzie można wziąć udział także wirtualnie dzięki aplikacji Zoom (uprzednia instalacja tejże nie jest potrzebna). Prosimy uprzejmie, aby na czas wykładów wyłączyć mikrofony za pomocą funkcji „Mute” w lewym dolnym rogu aplikacji, w przeciwnym wypadku mogą nastąpić sprzężenia.

Dokładne informacje o terminie oraz link pozwalający na wirtualne dołączenie do spotkania podamy na tej stronie we wrześniu.