Strona używa plików cookies więcej

EDITORIAL BOARD

Editor-in-Chief: dr hab., prof. UWr Karol Zieliński

Deputy-Editor-in-Chief: dr Sławomir Torbus, UWr

Scientific Editors:

dr Małgorzata Zadka, dr Mariusz Plago, dr hab. Artur Pacewicz

Assistant Editor: dr Ilona Chruściak

Scientific Committee:

Prof. Svetlana Adonyeva (Saint Petersburg State University)
Prof. Dejan Ajdačić (National University of Kyiv T.Sh. – Kiev)
Prof. Gregor Pobežin (Univerza na Primorskem)
Prof. dr hab. Przemysław Czapliński (UAM, Poznań)
Prof. dr hab. Mariola Mikołajczak (UAM, Poznań)
Prof. dr hab. Aleksander Wojciech Mikołajczak (UAM, Poznań)
Prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska (UAM, Poznań)
Prof. dr hab. Violetta Wróblewska (UMK, Toruń)
Dr hab. Joanna Janik (UJ, Kraków)
Dr hab. Marek Węcowski (UW, Warszawa)