Strona używa plików cookies więcej

PUBLIKACJE

MISCELLANEA POSTTOTALITARIANA WRATISLAVIENSIA”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego – http://wuwr.pl/mpwr

Komitet Redakcyjny – http://wuwr.pl/mpwr/editorial-committee

Rada Programowa – http://wuwr.pl/mpwr/foo

KOLEJNE NUMERY CZASOPISMA:

Tom 1 (2013): Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna

Tom 2 (2014): Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia

Tom 3 (2015): Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989

Tom 4 (2016): POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko

Tom 5 (2017): Special Issue, vol. I: THE TROPICS OF RESISTANCE: Languages, genres, rhetoric

Tom 6 (2017): TRAUMA KULTUROWA JAKO PALIMPSEST: (post)komunizm w kontekście porównawczym nowoczesności, totalitaryzmów i (post)kolonializmów

Tom 7 (2018): Special Issue, vol. II, POST-COMMUNIST CHILDREN’S CULTURES IN CENTRAL, EASTERN, AND SOUTHEAST EUROPE

W DRUKU:

Tom 8-9/2020: „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”: Ucieczka od wolności? Europa postkomunistyczna 75 lat po II wojnie światowej. Dyskursy postkolonialne, neoimperialne, neo(auto)kolonialne i dekolonialne: literatura, kultura, społeczeństwo, historia, red. nauk. Agnieszka Matusiak, Andrzej Polak, Monika Wolting (20 ark. wydaw.).

Tom 10/2021: „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”: „DUSZA SZYBUJE W POŚWIACIE EPOK…” / «ДУША ЛЕТИТЬ У ПОСВІТІ ЕПОХ…». Tom jubileuszowy ofiarowany Linie Kostenko / Збірник на пошану Ліни Костенко, red. nauk. Agnieszka Matusiak i Ludmyła Tarnaszyńska, współpraca Oxana Pachlovska, (15 ark. wydaw.).

W PRZYGOTOWANIU:

Tom 11/2021: „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia”: Rok 1991 jako dziedzictwo narodowe i czynnik zmiany w polityce, społeczeństwie, kulturze. Tom z okazji 30-lecia rozpadu Związku Sowieckiego, red. nauk. Agnieszka Matusiak i zespół.