Strona używa plików cookies więcej

WSPÓŁPRACOWNICY

WSPÓŁPRACOWNICY CTSP

PROF. DR HAB. BOGUSŁAW BAKUŁA

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)

www.amu.edu.pl/szybkie-linki/mediow/be/lista-wg-nazwisk/prof.-bogusaw-bakua,-wydzia-filologii-polskiej-i-klasycznej

PROF. DR HAB. ZBIGNIEW BIAŁAS

Uniwersytet Śląski (Katowice, Polska)

www.ikila.us.edu.pl/index.php/pracownicy/item/2155-zbigniew-bialas

PROF. DR VITALY CHERNETSKY

President of the American Association for Ukrainian Studies

University of Kansas (USA)

www.slavic.ku.edu/vitaly-chernetsky

CENTRUM BADANIA DYSKURSÓW POSTZALEŻNOŚCIOWYCH

www.cbdp.polon.uw.edu.pl/

DR HAB. LUDMYŁA HRYNEVYCZ

Науково-дослідний та освітній центр вивчення Голодомору (Holodomor Research and Education Centre in Ukraine, HREC in Ukraine, Kyiv)

www.holodomor-hrec.com

PROF. DR HAB. BENEDIKTS KALNAČS

University of Latvia (Ryga)

www.lfmi.lu.lv/?id=393&r=benedikts-kalnacs,-nodalas-vaditajs,-vadosais-petnieks,-dr.-hab.-philol.

PROF. MARKO PAVLYSHYN

Monash University (Melbourne, Australia)

www.monash.edu/research/people/profiles/profile.html?sid=278&pid=2635

PROF. DR HAB. OLEKSANDR PRONKEVYCH

PAŃSTWOWY CZARNOMORSKI UNIWERSYTET im. Petra Mohyły w Mikołajowie / Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska” (Kijów, Ukraina)

www.chdu.edu.ua/index.php?page=inozemnafilologia&hl=usa

DR DOBROTA PUCHEROVA

Słowacka Akademia Nauk (Bratysława)

www.sav.sk/?lang=en&doc=user-org-user&user_no=7831

PROF. DR HAB. BOHDAN ŞTEFĂNESCU

University of Bucharest (Rumunia)

http://www.unibuc.ro/prof/stefanescu_b/

PROF. DR HAB. MADINA TLOSTANOVA

Linköping University (Szwecja)

https://liu.se/en/employee/madtl83

PROF. KUL DR HAB. DARIUSZ SKÓRCZEWSKI

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)

https://pracownik.kul.pl/dariusz.skorczewski/zyciorys

PROF. DR DIRK UFFELMANN

Uniwersytet w Passau (Niemcy)

www.phil.uni-passau.de/slavische-literaturen-und-kulturen/personal/lehrstuhlinhaber/

PROF. UWR DR HAB. MONIKA WOLTING

Uniwersytet Wrocławski (Polska)

DR HAB. ANDRZEJ POLAK, PROF. UŚ

Uniwersytet Śląski (Katowice/Sosnowiec, Polska)

DR TOMASZ NAKONECZNY

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)

https://historia.amu.edu.pl/dla-pracownika/pracownicy/tomasz-nakoneczny