Strona używa plików cookies więcej

Badania / Konferencje / Nauka / Wydarzenia

Centrum Badań Kognitywnych na UWr

Metafory w komiksach, związki matematyki z językiem, strategie komunikacyjne osób dwujęzycznych – to tylko część zagadnień, które zostaną poruszone podczas otwarcia Centrum Badań Kognitywnych nad Językiem i Komunikacją. Wirtualnym gościem specjalnym spotkania będzie prof. Anna Wierzbicka z Australii, wybitna językoznawczyni mieszkająca w Australii, która wygłosi wykład online.

Badania nad poznawczymi aspektami języka i komunikacji przeżywają od kilku lat prawdziwy rozkwit w wielu znaczących ośrodkach naukowych na świecie. Podejmują je także językoznawcy z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. W ostatnich latach ścisła współpraca dotycząca badań kognitywnych połączyła pracowników Instytutu Filologii Polskiej, Instytutu Filologii Angielskiej, Instytutu Filologii Romańskiej oraz Instytutu Filologii Germańskiej. Efekty ich działań to m.in. międzynarodowa konferencja Cognitive Linguistics in the Year 2012, warsztaty z językoznawstwa korpusowego i statystycznego prof. Dylana Glyna, połączone z warsztatami wykłady prof. Marka Turnera, dotyczące komunikacji multimodalnej oraz integracji pojęciowej, czy publikacja tomu „From Conceptual Metaphor Theory to Cognitive Ethnolinguistics. Patterns of Imagery in Language” (2014).

Językoznawcy kognitywni z Instytutu Filologii Polskiej oraz Instytutu Filologii Angielskiej, którzy wejdą w skład Centrum Badań Kognitywnych nad Językiem i Komunikacją, mają też za sobą doświadczenie ścisłej trzyletniej współpracy w Zarządzie Polskiego Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego oraz roczne w redakcji dwujęzycznego, międzynarodowego pisma wydawanego online „Język, Umysł, Kultura i Społeczeństwo”/„Language, Mind, Culture and Society (LaMiCuS)”.

– Wydziałowe Centrum Badawcze ma za zadanie lepiej zintegrować dotychczasowe projekty i wpisać je w szersze perspektywy działań o charakterze badawczym, popularyzatorskim i dydaktycznym we współpracy z innymi ośrodkami badawczymi polskimi i zagranicznymi oraz interesariuszami zewnętrznymi ze środowiska społeczno-gospodarczego – mówi prof. Agnieszka Libura z Zakładu Językoznawstwa Stosowanego.

Celem językoznawców zaangażowanych w postanie Centrum Badań Kognitywnych nad Językiem i Komunikacją Uniwersytetu Wrocławskiego jest przede wszystkim prowadzenie badań naukowych, organizowanie warsztatów metodologicznych, prowadzenie zajęć dydaktycznych i działań popularyzatorskich z zakresu językoznawstwa kognitywnego, a zwłaszcza: kognitywnych badań nad znaczeniem, tradycyjnie umieszczanych w dziedzinie semantyki i pragmatyki językoznawczej; gramatyki kognitywnej; etnolingwistyki kognitywnej; kognitywnych badań nad dwujęzycznością; przyswajaniem języka drugiego i odziedziczonego; badań nad kognitywnymi aspektami komunikacji multimodalnej; kognitywnych badań korpusowych i statystycznych.

Otwarcie Centrum Badań Kognitywnych nad Językiem i Komunikacją zaplanowano na środę, 24 października (Sala Nehringa Instytutu Filologii Polskiej UWr, początek o godz. 8.30). Główną atrakcją pierwszej części spotkania będzie wykład online prof. Anny Wierzbickiej, wybitnej badaczki języka z Australian National University w Canberze. W 2010 roku prof. Wierzbicka otrzymała „polskiego Nobla”, czyli nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Do jej największych osiągnięć należy opracowanie alfabetu myśli ludzkich, składającego się z uniwersalnych pojęć i konstrukcji gramatycznych określających zasady ich łączenia. Pozwala on opisywać i porównywać różne języki i kultury. Rozwinięciem tej koncepcji jest tzw. język minimalny, o którym prof. Wierzbicka powie więcej w ramach wykładu „Czy ludzie mogą wyznawać jedną (zupełnie tę samą) wiarę bez wspólnego języka?”. Po wystąpieniu prelegentce będzie można zadawać pytania.

Drugą częścią spotkania będzie prezentacja „Cztery oblicza wrocławskiego kognitywizmu”, która przybliży ostatnio wydane książki wrocławskich językoznawców kognitywnych. W Instytucie Filologii nie zabraknie autorów: dr Małgorzaty Misiak („Między Popradem a Osławem. Tożsamość kulturowo-językowa Łemków w ujęciu etnolingwistycznym”), dra Michała Szawerny („Metaphoricity of Conventionalized Diegetic Images in Comics: A Study in Multimodal Cognitive Linguistics”), dra Jacka Woźnego („How We Understand Mathematics. Conceptual Integration in the Language od Mathematical Description”) oraz dr Anny Żurek („Strategie komunikacyjne osób dwujęzycznych. Na przykładzie polszczyzny odziedziczonej w Niemczech”).

Więcej informacji o Centrum Badań Kognitywnych nad Językiem i Komunikacją – w tym szczegółowy program otwarcia – można znaleźć na stronie internetowej nowej jednostki.

Dodane przez: Michał Raińczuk

23 Paź 2018

ostatnia modyfikacja: 20 Lis 2018