Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Centrum Badań Kognitywnych otwarte

Swoją działalność rozpoczęło dziś Centrum Badań Kognitywnych nad Językiem i Komunikacją, wspólny projekt naukowców z czterech instytutów: Filologii Polskiej, Filologii Angielskiej, Filologii Romańskiej oraz Filologii Germańskiej.

Centrum będzie przestrzenią, gdzie różnorodne badania łączyć będzie wspólna kognitywna perspektywa poznawcza. W zakres zainteresowań zespołu Centrum wchodzić będą kognitywne prace badawcze z m.in. semantyki, gramatyki, dwujęzyczności czy etnolingwistyki. Ważnym celem będzie również współpraca z zagranicznymi badaczami. Już dziś wykład inauguracyjny online wygłosiła prof. Anna Wierzbicka, która z Australii przedstawiła słuchaczom zgromadzonym w sali Nehringa eksplikację semantyczną polskiego tekstu Credo (zestawiając fragmenty z wersjami: grecką, łacińską, rosyjską i angielską) za pomocą tzw. języka minimalnego. Za organizację wykładu po stronie australijskiej odpowiedzialna była działająca w Centrum Badań Kognitywnych dr Zuzanna Bułat-Silva z Instytutu Filologii Romańskiej UWr, która obecnie prowadzi badania na Uniwersytecie w Canberze. Według prof. Marcina Cieńskiego interdyscyplinarność i internacjonalizm to słowa klucze w rozumieniu istoty pracy Centrum. Dziekan Wydziału Filologicznego podziękował także prof. Agnieszce Liburze za zintegrowanie wysiłków naukowców wielu specjalności w ramach wspólnych działań.

Drugą część spotkania, poświęconą książkom kognitywnym wydanym na Wydziale Filologicznym w ostatnim roku, otworzył prof. Paweł Kaczyński, Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej. Jako pierwsza podstawowe tezy swojej pracy – „Między Popradem a Osławą. Tożsamość kulturowo-językowa Łemków w ujęciu etnolingwistycznym” – przedstawiła dr Małgorzata Misiak. Następnie o tym, jak rozumiemy matematykę i co łączy język z matematyką, opowiadał dr Jacek Woźny, autor rozprawy „How We Understand Mathematics. Conceptual Integration in the Language of Mathematical Description”. Po nim najważniejsze wyniki swoich badań nad polszczyzną drugiego pokolenia polskich emigrantów, obszernie zaprezentowane w rozprawie „Strategie komunikacyjne osób dwujęzycznych. Na przykładzie polszczyzny odziedziczonej w Niemczech”, streściła dr Anna Żurek. W końcowej części spotkania w centrum uwagi znalazły się dwie książki: „Metaphoricity of Conventionalized Diegetic Images in Comics: A Study in Multimodal Cognitive Linguistics” dra Michała Szawerny, w której analizuje on w nowatorski sposób metafory w komiksach, oraz „Radość we współczesnym języku hiszpańskim i polskim Kognitywna analiza semantyczna wybranych leksemów” Joanny Popowicz.

Dodane przez: Aleksandra Draus

24 Paź 2018

ostatnia modyfikacja: 20 Lis 2018