Strona używa plików cookies więcej

Nauka

Chodź na podyplomowe!

Kto nie idzie do przodu, ten się cofa – to zdanie jest jak mantra w firmach. Służy jednemu - motywowaniu podwładnych. I wraca - wielu szefów słyszy to zdanie od pracowników, którzy chcą ich namówić na sfinansowanie tego czy innego kursu. Dla porządku – to cytat z Johanna Wolfganga von Goethe. Wer nicht vorwärts geht, der kommt zurücke, powiada Goethe w poemacie Hermann und Dorothea, część III Thalia. Skąd to wiemy? Choćby ze studiów podyplomowych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. A sama propozycja kilkudziesięciu rodzajów studiów podyplomowych na wrocławskim uniwersytecie może być dobrą odpowiedzią na sugestię pracownika, że… kto nie idzie do przodu, ten się cofa!  

Wszystkich możliwości nie opiszemy. Można je znaleźć na rekrutacja.uni.wroc.pl w rubryce ‘poziom’ zaznaczając „podyplomowe” – o tu. A tam choćby PRZEKŁAD czy ANGIELSKI JĘZYK SPECJALISTYCZNY na filologii angielskiej albo KSZTAŁCENIE TŁUMACZY JĘZYKA NIEMIECKIEGO (idąc tropem „skąd ten cytat z Goethego”). Na Wydziale Filologicznym jest też podyplomówka JĘZYK CZESKI W ADMINISTRACJI, TURYSTYCE i BIZNESIE. Zbyt specjalistycznie? – to może bardziej ogólne studia na dziennikarstwie: KOMUNIKOWANIE I KREOWANIE WIZERUNKU PUBLICZNEGO albo DZIENNIKARSTWO I PUBLIC RELATIONS?

Najwięcej studiów podyplomowych oferuje Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – tu z nowości znajdziemy niezwykle ciekawe i poszukiwane studia NADZÓR I KONTROLA W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM. Są też studia o nazwie, która mówi wszystko: PODATKI albo INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. Kierunki, których absolwenci są bardzo poszukiwani na rynku albo pomagają w rozwoju kompetencji pracowników to EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, podyplomówka OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH lub ROLA I ZADANIA INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH W UJĘCIU PRAKTYCZNYM. To oblegany kierunek, bo od czasu wprowadzenia RODO wiele firm próbuje odnaleźć się w sytuacji, jak działać w zgodzie z RODO a jednocześnie nie wpływać na płycizny „się nie da, bo wiadomo… RODO”. Pokrewny kierunek – bo przecież w każdej firmie musi być taki specjalista: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.

Studia dla menadżerów i kadry kierowniczej to np. COMPLIANCE W PRAKTYCE KADRY ZARZĄDCZEJ albo BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W DZIAŁANIACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – SYTUACJE ZAGROŻENIA. Natomiast wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu i pytaniom płynących od firm Uniwersytet Wrocławski otworzył dwa bardzo rozbudowane kierunki podyplomowe: ADMINISTRACJA PUBLICZNA oraz STOSOWANIE PRAWA. Są one dla wielu szansą na awans zawodowy zarówno w jednostkach administracji publicznej jak i na drabince rozwoju w korporacjach i małych firmach. W ostatnich latach bardzo zmienił się nasz rynek pracy, a firmy narzekają na brak pracowników – ratunkiem dla nich może być ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW lub bardzo pożądany kierunek dla firm, które mają już w gronie swoich pracowników wielu obcokrajowców – NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO. Jeśli o rozwoju firmy mowa – to szalenie popularny jest kierunek PRAWO INWESTYCYJNE.

Firmy często potrzebują nie tyle prawników – co ekspertów w poszczególnych obszarach prawa. Stąd kierunki na studiach podyplomowych NAUKI SĄDOWE albo PRAWO KARNE WYKONAWCZE. Nie dość specjalistyczne? Są i oferty kursów jeszcze konkretniejszych np. PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE czy PRAWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI. Kierunek, bez którego trudno wyobrazić sobie awans w strukturach kadrowych to PRAWO PRACY i UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH albo PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Coś dla menadżerów? PRAWO W BIZNESIE! Są też nowopowstałe kierunki będące odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku z ostatnich lat – to np. PRAWO GOSPODARKI ODPADAMI; PRAWO GEOLOGICZNE i GÓRNICZE czy mocno z nimi powiązane PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA lub tworzone wspólnie z uniwersyteckimi chemikami – ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM CHEMICZNYM.

Nie tylko z powodu pandemii ostatnimi czasy przyglądamy się z uwagą polskiemu systemowi zdrowia – to gałąź gospodarki mająca bardzo duży potencjał rozwojowy, w którym brakuje odpowiednio wykształconych menadżerów. Stąd kierunek PRAWO MEDYCZNE i BIOTETYKI czy inny – ORGANIZACJA i ZARZĄDZNIE W OCHRONIE ZDROWIA. Uniwersytet Wrocławski uruchomił też kierunki mocno wyspecjalizowane a związane z ochroną zdrowia, jak choćby AUDYT WEWNĘTRZNY PODMIOTÓW LECZNICZYCH lub SPECJALISTA ds. ZARZĄDZANIA REHABILITACJĄ.

Warto przyjrzeć się innemu pokrewnemu kierunkowi:PSYCHOGERONTOLOGIA – szczęśliwie coraz mocniej dostrzegamy w społeczeństwie ludzi starszych, w ogóle dziś rynek jest bardzo chłonny na usługi psychologiczne. Tymczasem nie trzeba kończyć pięcioletnich studiów, by zdobyć bardzo solidną wiedzę kierunkową – można studiować PSYCHOLOGIĘ ZARZĄDZANIA lub niezwykle popularną PSYCHODIETETYKĘ.

Dużym zainteresowaniem cieszą się kierunki związane z dziećmi – i nie chodzi tu o awans zawodowy nauczycieli (choć tu na przykład Uniwersytet Wrocławski proponuje kurs NAUCZANIE MATEMATYKI). To odpowiedź na potrzeby rynku, gdzie jak grzyby po deszczu powstają firmy specjalizujące się w pracy z dziećmi. Można zapisać się na PSYCHOLOGICZNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI i MŁODZIEŻY z TRUDNOŚCIAMI lub LITERATURĘ DLA DZIECI i MŁODZIEŻY: KULTURA – EDUKACJA – NOWE MEDIA lub bardzo praktyczne studia LOGOPEDIA OGÓLNA i KLINICZNA albo ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ. Nowością są popularne studia realizowane przez prawników PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY WOBEC DZIECI.

Oferta uniwersyteckich studiów podyplomowych jest szeroka. Dość powiedzieć, że rekordy popularności biją np. kurs KRYMINALISTYKA czy inny: ARCHEOLOGIA SĄDOWA. Uniwersytet Wrocławski oferuje nawet tak zaskakujące (i od razu dodajmy szalenie intrygujące) studia jak DŹWIĘK i AUDIOSFERA realizowane przez Instytut Muzykologii. Czego można dowiedzieć się w czasie tych i pozostałych kierunków? Można sprawdzić na rekrutacja.uni.wroc.pl

Dodane przez: Tomasz Sikora

2 wrz. 2021

ostatnia modyfikacja: 2 wrz. 2021