Strona używa plików cookies więcej

Nauka / 24 Marzec

Co kryje dno oceanu?

Oceany pokrywają około dwóch trzecich powierzchni Ziemi. Kilkaset metrów pod powierzchnią wody istnieje fascynujący świat, o którym w najbliższą sobotę 24 marca o godz. 10.00 w Instytucie Nauk Geologicznych opowie Michał Dajek.

– Pod wodą kryje się całe bogactwo fauny, będącej obiektem  zainteresowania oceanologów i biologów z całego świata. Oprócz przyrody ożywionej, na dnach oceanów znajdują się także elementy przyrody nieożywionej: długie łańcuchy podmorskich gór rozciągające się wzdłuż stref ryftowych – w miejscach gdzie powstaje skorupa ziemska, głębokie na kilka kilometrów i długie na kilka tysięcy kilometrów rowy, w których głębiach skorupa ziemska jest wciągana do płaszcza – tzw. strefy subdukcji oraz rozciągające się nawet do kilku tysięcy kilometrów równie oceaniczne – mówi Michał Dajek z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dodaje, że w niektórych przypadkach, w wyżej wspomnianych strukturach, występują złoża wielu metali, w tym metali szlachetnych czy pierwiastków ziem rzadkich. –  Wszystkie te surowce uwięzione są w strukturach takich jak konkrecje polimetaliczne, masywne siarczki czy naskorupienia kobaltonośne. Każde z nich związane jest z inną strukturą geomorfologiczną dna oceanicznego. W czasie gdy na świecie zawartość metali w rudach na lądzie ubożeje, złoża oceaniczne zaczynają być coraz częściej obiektem rozważań ich potencjalnego wydobycia i uważane są za ich alternatywne źródło – wyjaśnia Dajek.

Podkreśla również, że większość z tych obszarów znajduje się poza jurysdykcją państw leżących nad oceanami – znajdują się poza obszarem ich wyłącznej strefy ekonomicznej. Przestrzenią tą zarządza Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego ONZ. Wydaje ona pozwolenia na prace poszukiwawcze wspomnianych surowców w tym obszarze. Polska w ostatnim czasie zwiększyła swoje wysiłki w celu pozyskiwania takich pozwoleń.

Spotkanie z Michałem Dajkiem pt. Bogactwo złóż oceanicznych, zorganizowane w ramach cyklu Tajemnice Ziemi i Wszechświata, jest przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osób zainteresowanych tematyką przyrodniczą.

Wykład rozpocznie się w sobotę 24 marca 2018 roku, godz.10.00 w Instytucie Nauk Geologicznych, w sali 503, pl. M. Borna 9.

Ze względu na duże zainteresowanie organizatorzy proszą o telefoniczne zgłaszanie większych grup uczniów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (tel. 71 375 92 05).

Wszystkie zmiany, dotyczące wykładów są zamieszczane na stronie Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

15 Mar 2018

ostatnia modyfikacja: 19 Mar 2018