Strona używa plików cookies więcej

Konferencja „Digital Realities”

Serdecznie zapraszamy na współorganizowaną przez Zakład Socjologii Ogólnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Sekcję Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego we współpracy z Komitetem Badawczym 44 „Ruchy Pracownicze” Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego oraz Kołem Inicjatyw Społecznych Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego konferencję online pt. „Digital realities: work, mobilities, and new opportunities and risks in Central and Eastern Europe in the (post)pandemic period.”

Konferencja zgromadzi kilkadziesiąt osób z Polski, Francji, Belgii, Rumunii, Bułgarii, Włoch, Holandii i Węgier. Rozmawiać będziemy na temat wpływu pandemii na przemiany na rynku pracy i w miejscach pracy. Zgłoszone referaty dotyczą wpływu pandemii na procesy cyfryzacji w miejscach pracy, przemiany jakości zatrudnienia, zbiorowych stosunków pracy, rozwój gospodarki platformowej, migracje międzynarodowe oraz przemiany w sferze edukacji. Na zaproszenie Koła Inicjatyw Społecznych Studentów UWr chcemy porozmawiać też ze studentami z innych ośrodków na temat ich doświadczeń pracy w okresie pandemii.

Konferencja odbędzie się na platformie ZOOM w dniach 13-14 maja 2021 roku.

Program konferencji: Digital Realities – programme

Książka abstraktów: Digital Realities – book of abstracts

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji przez wypełnienie formularza pod adresem: https://forms.office.com/r/n9DvPxT4gt

Osoby, które wypełnią formularz, otrzymają link do programu ZOOM.

Konferencja powiązana jest z projektem COV-WORK „Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego”

Tytuł Digital Realities