Strona używa plików cookies więcej

Seminarium projektowe w Wiśle: 10-13 marca 2022

Dzięki uprzejmości profesora Juliusza Gardawskiego w dniach 10-13 marca 2022 roku zespół projektowy debatował i opracowywał dotychczasowe wyniki projektu w Wilii Zacisze w Wiśle. W agendzie spotkania znalazły się m.in.: dyskusja nad wynikami pierwszej fali badania CATI zrealizowanej na reprezentatywnej próbie Polaków jesienią 2021 roku, analiza wywiadów biograficznych z pracownikami branży logistyki oraz omówienie współpracy z zespołem projektu CLARIN wspomagającym nas w prowadzeniu ilościowej analizy dyskursu.

Zespół projektowy COV-WORK

Fot. Juliusz Gardawski